page-loader

Отпечатък

Данни за контакт

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Базел
Швейцария

Фон: +41 61 511 32 10
Факс: +41 61 511 32 19

Електронна поща: info@apptec360.com

Вписване в търговския регистър

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Номер по ДДС

CHE-148.513.391 MWST

Номер D-U-N-S

486 023 877

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Сахин Тугулар

Отказ от отговорност

Съдържание на онлайн офертата

AppTec GmbH не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Искове за отговорност срещу AppTec GmbH, основани на материални или емоционални щети, причинени от използването или неизползването на информацията или от използването на неправилна и непълна информация, по принцип се изключват, освен ако AppTec GmbH е действала умишлено или с груба небрежност.
Всички оферти не са обвързващи. AppTec GmbH си запазва изрично правото да променя, изменя или изтрива части от сайта или целия сайт без предварително уведомление, както и правото да прекрати временно или постоянно публикуването.

Препратки и връзки

За директни или индиректни връзки към други интернет сайтове („връзки“), които са извън отговорността на AppTec GmbH, AppTec GmbH не поема никаква отговорност, освен ако AppTec GmbH не е знаела за съдържанието и ако не е било технически възможно и разумно да предотврати използването на незаконно съдържание.
С настоящото AppTec изрично декларира, че към момента на генериране на връзката на свързаните сайтове не е имало незаконно съдържание. AppTec GmbH няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторските права на свързаните страници. Затова се разграничаваме от цялото съдържание на свързаните страници, което се е променило след връзката. Това се отнася за всички връзки, създадени от AppTec в рамките на собственото ни интернет съдържание, както и за съдържание, предоставено от трети страни. За незаконно, неправилно или непълно съдържание, и особено за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, отговорност носи единствено доставчикът на сайта, към който е направена препратка, а не препращащата страна.

Авторско право и право на търговските марки

Във всички свои публикации AppTec GmbH спазва авторските права върху изображения, звуци и текстове на трети страни и се стреми да използва без лиценз или свои собствени графики, звуци и текстове. Всички употреби на материали, защитени с авторски права, в нашето интернет съдържание се подчиняват на разпоредбите на валидните права на интелектуална собственост и правата на собственост на съответните регистрирани собственици.
Самото споменаване на търговска марка не дава основание да се заключи, че тази марка не е защитена от трета страна! Авторските права върху публикуваните обекти, които са създадени от AppTec GmbH, принадлежат единствено на AppTec GmbH. Възпроизвеждането или използването на тези изображения, звуци и текстове в други електронни или печатни публикации изисква изричното съгласие на AppTec GmbH.

Поверителност

Посещението на уебсайтовете на AppTec – е напълно анонимно. Съхраняваме вашата информация само за по-нататъшна обработка, ако сте ни предоставили данните си чрез формуляр за контакт или имейл. Не се извършва анализ на IP адреси, т.е. не можем да правим заключения за самоличността на посетителя.
Запазваме само данните, които са необходими за правилна бизнес транзакция или за да отговорим на вашите въпроси и заявки.
Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни. Когато има възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), разкриването на тази информация от потребителя е строго доброволно. Използването и заплащането на всички предлагани услуги – ако това е технически възможно и разумно – е разрешено без разкриване на такива лични данни чрез използване на анонимни данни или псевдоним.

Правна валидност на настоящия отказ от отговорност

Този отказ от отговорност е част от интернет офертата, която препраща към тази страница. Ако части или отделни формулировки от този текст не са валидни или вече не са валидни, или не са правилни, останалите части на документа остават непроменени по отношение на тяхното съдържание и валидност.

количка
Магазин

Контакт

Централен офис

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Базел
Schweiz
Телефон: +41 (0) 61 511 32 10
Факс: +41 (0) 61 511 32 19

Имейл: info@apptec360.com

rateus
Препоръчайте ни
Go to Top