page-loader

Консултантски услуги

консултантски услуги

Можете да се запознаете по различни начини с продуктите на AppTec и нейната гама от решения. Благодарение на интуитивно управляемата конзола за управление времето за обучение обикновено се свежда до минимум. При внедрявания в по-голяма или разпределена среда, както и при по-сложни въпроси или просто за да гарантираме гладкото начало, ние подкрепяме нашите клиенти на място при планирането, въвеждането, внедряването и документирането на нашето решение за управление на мобилността в предприятието.

Консултантският екип на AppTec ще ви помогне в следните стъпки:

Обучение/семинари

Обучение на ИТ администраторите по време на проекта, така че всички работещи по проекта да са еднакво добре информирани. По време на концептуализацията и изпълнението клиентът може да подкрепи теоретичните си знания с практика.

Анализ на действителните и целевите стойности

Документиране на ИТ инфраструктурата и на бъдещите изисквания и очаквания, необходими за инсталирането и конфигурирането на нашето решение.

Конфигурация

Инсталиране на компонентите на EMM сървъра (необходимо само в случай на частен облак), импортиране на специфичните за клиента данни за мрежата и устройствата, завършване на желаната конфигурация и обучение на администраторите.

Тестване на пилотната среда

Управление на предварително определена производствена среда за ограничена група от местоположения, устройства и потребители. Идентифициране и обсъждане, ако е необходимо, на адаптациите преди завършване на изпълнението.

Изпълнение

Инсталиране на първите локации с подкрепата и инструктажа на техническия екип на AppTec и последващо управление на разгръщането.

Документация

Документиране на инсталираната среда.

Имате нужда от помощ по горните теми?

Нашият професионален сервизен екип предлага поддръжка на адрес services@apptec360.com

количка
Магазин

Контакт

Централен офис

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Базел
Schweiz
Телефон: +41 (0) 61 511 32 10
Факс: +41 (0) 61 511 32 19

Имейл: info@apptec360.com

rateus
Препоръчайте ни
Go to Top