page-loader

Tryk

Kontaktoplysninger

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz

Fon: +41 61 511 32 10
Fax: +41 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

Registrering i handelsregistret

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Momsnummer

CHE-148.513.391 MWST

D-U-N-S nummer

486 023 877

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Sahin Tugcular

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af online-tilbuddet

AppTec GmbH påtager sig intet ansvar for aktualiteten, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod AppTec GmbH baseret på skader af materiel eller følelsesmæssig karakter forårsaget af brug eller manglende brug af oplysningerne eller gennem brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger er generelt udelukket, medmindre AppTec GmbH har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed.
Alle tilbud er ikke-bindende. AppTec GmbH forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af webstedet eller hele webstedet uden forudgående varsel samt retten til at ophøre med offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Referencer og links

For direkte eller indirekte links til andre internetsider (“links”), som ligger uden for AppTec GmbH’s ansvarsområde, påtager AppTec GmbH sig intet ansvar, medmindre AppTec GmbH havde kendskab til indholdet, og medmindre det var teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af ulovligt indhold.
AppTec erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linket blev genereret, ikke var noget ulovligt indhold på de linkede sider. AppTec GmbH har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning, indhold eller copyright af de sider, der linkes til. Derfor tager vi afstand fra alt indhold på linkede sider, der er ændret efter linket. Dette gælder for alle links oprettet af AppTec inden for vores eget internetindhold såvel som for indhold bidraget af tredjeparter. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold, og især for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, hviler ansvaret udelukkende på udbyderen af det websted, der blev henvist til, og ikke på den henvisende part.

Ophavsret og varemærkeret

AppTec GmbH respekterer i alle sine publikationer ophavsretten til billeder, lyde og tekster fra tredjeparter og bestræber sig på at bruge licensfri eller egne grafikker, lyde og tekster. Al brug af ophavsretligt beskyttet materiale på vores internetindhold er underlagt bestemmelserne i de respektive registrerede ejeres gyldige intellektuelle ejendomsrettigheder og ejerskabsrettigheder.
Den blotte omtale af et varemærke berettiger ikke til den konklusion, at dette varemærke ikke er beskyttet af en tredjepart! Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er skabt af AppTec GmbH, ligger udelukkende hos AppTec GmbH. Gengivelse eller brug af disse billeder, lyde og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer kræver udtrykkelig tilladelse fra AppTec GmbH.

Privatlivets fred

Besøget på AppTec – hjemmesider er helt anonymt. Vi gemmer kun dine oplysninger til videre behandling, hvis du giver os dine data på kontaktformular eller e-mail. Der er ingen analyse af IP-adresser, dvs. vi kan ikke drage konklusioner om en besøgendes identitet.
Vi gemmer kun de data, der er nødvendige for en korrekt forretningstransaktion eller for at svare på dine spørgsmål og anmodninger.
Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Når der er mulighed for at indtaste personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navne, adresser), er videregivelsen af disse oplysninger fra brugeren på et strengt frivilligt grundlag. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester – hvis det er teknisk muligt og rimeligt – er tilladt uden at afsløre sådanne personlige data ved hjælp af anonyme data eller et pseudonym.

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse er en del af det internettilbud, der henviser til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke eller ikke længere er gyldige eller ikke korrekte, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.

vogn
Butik

Kontakt

Hovedkvarter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Anbefal os
Go to Top