page-loader

Όροι απορρήτου

Η ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για τη χρήση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς www.apptec360.com (εφεξής “ιστοσελίδα”).

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

1 Υπεύθυνος

Υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4 αριθ. 7 DSGVO είναι

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Τηλέφωνο: +41 61 511 3210

eMail: contact@apptec360.com

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων στο σύνολό τους ή για μεμονωμένα μέτρα, μπορείτε να απευθύνετε την αντίρρησή σας στον υπεύθυνο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

2 Γενικοί σκοποί της επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.apptec360.com.

3 Ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε και γιατί

3.1 Φιλοξενία

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, υπηρεσίες αποθήκευσης και βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτού του ιστότοπου βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή του ιστότοπού μας σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 S. 1 στ) DSGVO σε συνδυασμό με. Art. 28 DSGVO.

3.2 AppTec360 Endpoint Manager App

Δεδομένα που επιτρέπεται να συλλέγει αυτή η εφαρμογή:

Τοποθεσία

 • Προσεγγιστική τοποθεσία και ακριβής τοποθεσία

Προσωπικά δεδομένα

 • Αναγνωριστικά χρήστη και αριθμός τηλεφώνου

Δραστηριότητα εφαρμογής

 • Εγκατεστημένες εφαρμογές
 • [Cloud User only] Προβολή/ανέβασμα πληροφοριών για τις εγκατεστημένες εφαρμογές στο AppTec360 Cloud που είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση (www.emmconsole.com)

Πληροφορίες εφαρμογής και επιδόσεις

 • Καταγραφές ατυχημάτων και διαγνωστικά δεδομένα

Αναγνωριστικά συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά

 • Αναγνωριστικά συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά

3.3 Δεδομένα πρόσβασης

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης και την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας και καταγράφουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον ιστότοπό μας (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν:

 • Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε
 • Ημερομηνία και ώρα ανάκτησης
 • μεταφερόμενος όγκος δεδομένων
 • Μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση (κωδικός απόκρισης HTTP)
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής (δηλ. η σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως)
 • Ιστοσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του χρήστη
 • διεύθυνση IP και τον αιτούντα πάροχο

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα καταγραφής χωρίς αντιστοίχιση με το πρόσωπό σας ή άλλο προφίλ για στατιστικές αξιολογήσεις με σκοπό τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας, αλλά και για ανώνυμη καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών του ιστότοπού μας (επισκεψιμότητα) και του βαθμού και του είδους της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, καθώς και για σκοπούς χρέωσης προκειμένου να μετρηθεί ο αριθμός των κλικ που λαμβάνονται από συνεργάτες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας, να αναλύουμε την κυκλοφορία, να αντιμετωπίζουμε και να διορθώνουμε σφάλματα και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Αυτό αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στ) DSGVO.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα δεδομένα καταγραφής εκ των υστέρων, εάν υπάρχει δικαιολογημένη υποψία παράνομης χρήσης βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP στα αρχεία καταγραφής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή για την παροχή ή την τιμολόγηση μιας υπηρεσίας, π.χ. εάν χρησιμοποιείτε μια από τις προσφορές μας. Μετά την ακύρωση της διαδικασίας παραγγελίας ή την παραλαβή της πληρωμής, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση IP, εάν αυτή δεν απαιτείται πλέον για λόγους ασφαλείας. Αποθηκεύουμε επίσης διευθύνσεις IP, εάν έχουμε βάσιμες υποψίες για ποινικό αδίκημα σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας. Επιπλέον, αποθηκεύουμε την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψής σας ως μέρος του λογαριασμού σας (π.χ. κατά την εγγραφή, την είσοδο, το κλικ σε συνδέσμους κ.λπ.).

3.4 Cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας. Ένα cookie συνεδρίας είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται από τους αντίστοιχους διακομιστές όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται προσωρινά στον σκληρό σας δίσκο. Αυτό το αρχείο περιέχει το λεγόμενο αναγνωριστικό συνεδρίας, με το οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε διάφορα αιτήματα του προγράμματος περιήγησής σας στην κοινή συνεδρία. Αυτό θα επιτρέψει στον υπολογιστή σας να αναγνωρίζεται όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του καλαθιού αγορών σε διάφορες σελίδες.

Χρησιμοποιούμε επίσης σε μικρό βαθμό μόνιμα cookies (επίσης μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή), τα οποία παραμένουν στην τερματική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται αυτόματα μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ζωής τους είναι από 1 μήνα έως 10 χρόνια. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας με πιο φιλικό, αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο και, για παράδειγμα, να εμφανίζουμε στον ιστότοπο πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.

Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση των cookies σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στ) DSGVO είναι να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλές.

Τα cookies αποθηκεύουν τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες:

 • πληροφορίες σύνδεσης
 • Ρυθμίσεις γλώσσας
 • εισαγόμενοι όροι αναζήτησης
 • Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων στον ιστότοπό μας και τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του ιστότοπού μας.

Όταν το cookie ενεργοποιείται, του αποδίδεται ένας αριθμός αναγνώρισης και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιστοιχίζονται σε αυτόν τον αριθμό αναγνώρισης. Το όνομά σας, η διεύθυνση IP ή παρόμοια δεδομένα που θα επέτρεπαν την αντιστοίχιση του cookie με εσάς δεν θα τοποθετηθούν στο cookie. Με βάση την τεχνολογία των cookies, λαμβάνουμε μόνο ψευδώνυμες πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με το ποιες σελίδες του καταστήματός μας έχουν επισκεφθεί, ποια προϊόντα έχουν προβληθεί κ.λπ. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε εκ των προτέρων σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να μπορείτε να αποφασίσετε σε μεμονωμένες περιπτώσεις εάν θέλετε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά, ή να αποτρέψετε εντελώς την αποδοχή των cookies. Αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

3.5 Δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραγγελθέντα προϊόντα, δεδομένα χρέωσης και πληρωμής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά τη λήξη των περιόδων εγγύησης και των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Τα δεδομένα που σχετίζονται με έναν λογαριασμό χρήστη (βλ. παρακάτω) θα διατηρούνται πάντα για τη διάρκεια του λογαριασμού.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το άρθρο. 6 Par. 1 S. 1 b) DSGVO, επειδή τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας.

3.6 Λογαριασμός χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη (π.χ. AppTec Store) στον ιστότοπό μας. Εάν το επιθυμείτε, χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Κατά τη μετέπειτα σύνδεση, απαιτείται μόνο το email σας ή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε επιλέξει.

Για τη νέα εγγραφή συλλέγουμε βασικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δεδομένα πληρωμής (τραπεζικά στοιχεία), καθώς και δεδομένα πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Για να διασφαλιστεί η ορθή εγγραφή σας και να αποτραπούν μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές από τρίτους, θα λάβετε έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εγγραφή σας για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Μόνο μετά την επιτυχή εγγραφή αποθηκεύουμε μόνιμα τα δεδομένα που διαβιβάσατε στο σύστημά μας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε έναν λογαριασμό χρήστη μετά τη δημιουργία του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τα βασικά τιμολόγια. Προς τούτο αρκεί ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, φαξ, επιστολή) που αναφέρονται στο σημείο 1. Στη συνέχεια θα διαγράψουμε τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον δεν χρειάζεται να τα αποθηκεύσουμε για την επεξεργασία των παραγγελιών ή λόγω νομικών υποχρεώσεων αποθήκευσης.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 α) DSGVO.

3.7 Επεξεργασία παραγγελιών

Εάν ο πελάτης φιλοξενήσει το λογισμικό από την AppTec, τα μέρη θα συνάψουν ξεχωριστή σύμβαση για την επεξεργασία των παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο. 28 DSGVO, μετά την οποία η AppTec θα ενεργεί ως εκτελών τη σύμβαση του πελάτη.

Στην περίπτωση που το λογισμικό φιλοξενείται από την AppTec ως εκτελών την επεξεργασία της σύμβασης, η AppTec χρησιμοποιεί υπεργολάβους σύμφωνα με τη σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο. 28 DSGVO.

3.8 Ενημερωτικό δελτίο

Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, απαιτούνται τα δεδομένα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφεται. Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε, το οποίο θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας (“διπλή επιλογή”). Αυτό είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η εγγραφή τρίτων με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή και να ακυρώσετε έτσι το ενημερωτικό δελτίο.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα εγγραφής για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Αποθηκεύουμε την καταγραφή της εγγραφής και τη διεύθυνση αποστολής για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον για την απόδειξη της αρχικά δοθείσας συγκατάθεσης, κατά κανόνα πρόκειται για τις προθεσμίες παραγραφής των αξιώσεων του αστικού δικαίου, δηλαδή το πολύ τρία χρόνια.

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 α) σε σχέση με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 7 DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 2 αριθ. 3 UWG. Η νομική βάση για την καταγραφή της καταχώρισης είναι το έννομο συμφέρον μας να αποδείξουμε ότι η αποστολή πραγματοποιήθηκε με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Προς τούτο αρκεί ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, φαξ, επιστολή) που αναφέρονται στο σημείο 1. Φυσικά, θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

3.9 Συστάσεις για το προϊόν

Θα σας στέλνουμε τακτικά συστάσεις προϊόντων μέσω e-mail, ανεξάρτητα από το ενημερωτικό δελτίο. Με αυτόν τον τρόπο, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα από την προσφορά μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τις πρόσφατες αγορές σας σε αγαθά ή υπηρεσίες από εμάς. Με τον τρόπο αυτό, συμμορφωνόμαστε αυστηρά με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τα βασικά τιμολόγια. Προς τούτο αρκεί ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, φαξ, επιστολή) που αναφέρονται στο σημείο 1. Φυσικά, θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε e-mail.

Η νομική βάση για αυτό είναι η νόμιμη άδεια σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στ) DSGVO σε συνδυασμό με την § 7 παρ. 3 UWG.

3.10 Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας για να διεκπεραιώσουμε το ερώτημά σας και σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματός σας ή, εάν είστε ήδη πελάτης μας, για την εκτέλεση της σύμβασης, η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 S. 1 β) DSGVO.

Θα επεξεργαστούμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 α) DSGVO) ή εάν έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στ) DSGVO). Για παράδειγμα, υπάρχει έννομο συμφέρον για την απάντηση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

3.11 Εγγραφή και επικοινωνία μέσω του δικτυακού τόπου AppTec

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο της AppTec παρέχοντας τα προσωπικά του στοιχεία ή να επικοινωνήσει με την AppTec. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην AppTec, προκύπτουν από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής ή/και τη φόρμα επικοινωνίας για την εγγραφή ή/και τη δημιουργία επαφής. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην AppTec από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που επιδιώκονται με την εγγραφή ή για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο β DSGVO, επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ της AppTec και του υποκειμένου των δεδομένων ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

4 Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. “(“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τους επισκέπτες της σελίδας μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Αυτό αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στ) DSGVO.

Η Google έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Απορρήτου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη συνδεδεμένη καταχώριση: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο (anonymizeIp). Ωστόσο, αυτό θα αναγκάσει τη Google να μειώσει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη διαβίβαση στην Google των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Εναλλακτικά προς το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ή μέσα στα προγράμματα περιήγησης σε κινητές συσκευές, μπορείτε να κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης για να αποτρέψετε τη μελλοντική συλλογή από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο (αυτό το cookie εξαίρεσης λειτουργεί μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτόν τον τομέα. Εάν διαγράψετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο): [Google Analytics deaktivieren]

5 Χρήση της λειτουργίας επαναγοράς ή “παρόμοιας ομάδας-στόχου” της Google Inc.

Ο πάροχος χρησιμοποιεί στον ιστότοπο τη λειτουργία επαναγοράς ή “παρόμοιας ομάδας-στόχου” της Google Inc. “(“Google”), με έδρα το Σαν Μπρούνο/Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον πάροχο να στοχεύει τους επισκέπτες του ιστότοπου με διαφημίσεις, παρέχοντας εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος στους επισκέπτες του ιστότοπου του παρόχου, όταν αυτοί επισκέπτονται άλλους ιστότοπους στο δίκτυο Google Display Network. Η Google χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Η Google αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο με μια ακολουθία αριθμών στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για την καταγραφή των επισκέψεων στον ιστότοπο και για ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου. Εάν στη συνέχεια επισκεφθείτε έναν άλλο ιστότοπο στο Δίκτυο προβολής Google, θα δείτε διαφημίσεις που είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν περιοχές προϊόντων και πληροφοριών στις οποίες είχατε προηγουμένως πρόσβαση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη χρήση των cookies από την Google ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο και κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο που παρέχεται εκεί: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

6 Χρήση της παρακολούθησης μετατροπής του Google Adwords

Χρησιμοποιούμε το online διαφημιστικό πρόγραμμα “Google AdWords” και την παρακολούθηση μετατροπών ως μέρος του Google AdWords. Το Google Conversion Tracking είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, “Google”).

Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google, τοποθετείται στον υπολογιστή σας ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών. Αυτά τα cookies χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση.

Εάν επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες του ιστότοπού μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθυνθήκατε σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των cookies στους ιστότοπους των πελατών του AdWords.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες μπορούν να δουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν θα λάβετε καμία πληροφορία που να ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση εμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή απενεργοποίησης). Στη συνέχεια, δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Περισσότερες πληροφορίες και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 plugins για το YouTube

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει τουλάχιστον ένα πρόσθετο από το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google Inc. με έδρα το Σαν Μπρούνο/Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Τα πρόσθετα μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του YouTube. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται απευθείας από το YouTube στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Επομένως, δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγει το YouTube με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και, ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ανάλογα με το επίπεδο γνώσης μας:

Με την ενσωμάτωση των plugins, το YouTube λαμβάνει τις πληροφορίες για το ποια ειδική σελίδα του ιστότοπού μας έχετε επισκεφθεί. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο YouTube, το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο YouTube. Το YouTube αποκτά τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ.

Εάν είστε μέλος του Youtube και δεν θέλετε το YouTube να συλλέγει πληροφορίες για εσάς μέσω αυτής της υπηρεσίας και να συνδέεται με τις πληροφορίες μέλους σας που είναι αποθηκευμένες στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 Social Plugins του Facebook

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (“πρόσθετα”) από το κοινωνικό δίκτυο facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ (“Facebook”). Τα πρόσθετα μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό “f” σε μπλε πλακίδιο ή κουμπί με γκρι “f Facebook” και την ένδειξη “Share this” ή ένα “Thumbs Up” για “Μου αρέσει”) ή επισημαίνονται με την προσθήκη “Facebook Social Plugin”. Ο κατάλογος και η εμφάνιση των Social Plugins του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται απευθείας από το Facebook στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στον ιστότοπο. Επομένως, δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και, ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ανάλογα με το επίπεδο γνώσης μας:

Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες ότι ένας χρήστης έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα της προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί Like ή κάνοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, το Facebook εξακολουθεί να μπορεί να λάβει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, βρίσκονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν είστε μέλος του Facebook και δεν θέλετε το Facebook να χρησιμοποιεί αυτή την υπηρεσία για να συλλέγει πληροφορίες για εσάς και να τις συνδέει με τις πληροφορίες μέλους σας που είναι αποθηκευμένες στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

9 πρόσθετα του Twitter

Χρησιμοποιούμε επίσης το plugin της υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα κουμπιά παρέχονται από την Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Μπορούν να αναγνωριστούν από όρους όπως “Twitter” ή “ακολουθία”, σε συνδυασμό με ένα στυλιζαρισμένο μπλε πουλί ή λευκό πουλί σε μπλε φόντο κουμπί ή γκρι πουλί + κουμπί “Twitter”. Με τη βοήθεια του πρόσθετου είναι δυνατό να μοιραστείτε μια δημοσίευση ή μια σελίδα αυτής της προσφοράς στο Twitter ή να ακολουθήσετε τον πάροχο στο Twitter.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο αυτού του ιστότοπου που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Twitter. Το περιεχόμενο του κουμπιού Twitter μεταδίδεται απευθείας από το Twitter στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στον όγκο των δεδομένων που συλλέγει το Twitter με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και σας ενημερώνουμε ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών μας. Μετά από αυτό διαβιβάζεται μόνο η διεύθυνση IP του χρήστη η διεύθυνση URL της αντίστοιχης ιστοσελίδας με την αγορά των κουμπιών, αλλά όχι για άλλους σκοπούς, εκτός από την αναπαράσταση των κουμπιών που χρησιμοποιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

10 πρόσθετα XING (κουμπί κοινής χρήσης)

Χρησιμοποιούμε το “XING Share-Button” ή “X-Share”-Button.

Όταν καλείτε αυτόν τον ιστότοπο, εγκαθίσταται μια βραχυπρόθεσμη σύνδεση με τους διακομιστές της XING AG (“XING”) μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, με την οποία εκτελούνται οι λειτουργίες του κουμπιού “XING Share Button” ή “X-Share” (ιδίως ο υπολογισμός/εμφάνιση της τιμής του μετρητή). Η XING δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ειδικότερα, το XING δεν αποθηκεύει διευθύνσεις IP. Επίσης, δεν υπάρχει αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης σας μέσω της χρήσης cookies σε σχέση με το κουμπί “XING Share-Button” ή “X-Share”-κουμπί.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με το “XING Share Button” και πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν σε αυτόν τον ιστότοπο: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11 Πρόσθετα LinkedIn

Οι σελίδες μας περιέχουν πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου LinkedIn της LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“LinkedIn”). ενσωματωμένο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του LinkedIn από το λογότυπο του LinkedIn ή το κουμπί “Προτείνετε” στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, το πρόσθετο εγκαθιστά απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του LinkedIn. Το LinkedIn λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο “Recommend-Button” του LinkedIn ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας στο προφίλ σας στο LinkedIn. Αυτό επιτρέπει στο LinkedIn να συσχετίσει την επίσκεψη στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το LinkedIn. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων (σκοπός, πεδίο εφαρμογής, περαιτέρω επεξεργασία, χρήση), καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του LinkedIn. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

12 Κανονισμοί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του MailChimp

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω του “MailChimp”, μιας πλατφόρμας διανομής ενημερωτικών δελτίων του αμερικανικού παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και τα περαιτέρω δεδομένα τους που περιγράφονται στο πλαίσιο αυτών των σημειώσεων, αποθηκεύονται στους διακομιστές της MailChimp στις ΗΠΑ. Η MailChimp χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να στέλνει και να αξιολογεί το ενημερωτικό δελτίο για λογαριασμό μας. Επιπλέον, η MailChimp μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες για να βελτιστοποιήσει ή να βελτιώσει τις δικές της υπηρεσίες, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου ή για οικονομικούς σκοπούς, προκειμένου να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, το MailChimp δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τα καταγράψει ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της MailChimp μπορούν να βρεθούν εδώ: mailchimp.com/legal/privacy

Στατιστικές έρευνες και αναλύσεις

Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα λεγόμενο “web-beacon”, δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel που ανακτάται από τον διακομιστή MailChimp όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και ο χρόνος ανάκτησης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των υπηρεσιών με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους με βάση τις τοποθεσίες ανάκτησης (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν μέσω της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης.

Οι στατιστικές έρευνες περιλαμβάνουν επίσης τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία ανοίγουν, πότε ανοίγουν και ποιους συνδέσμους επιλέγουν. Για τεχνικούς λόγους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντιστοιχιστούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, ούτε εμείς ούτε η MailChimp προσπαθούμε να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες. Οι αξιολογήσεις μας βοηθούν πολύ περισσότερο να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

13 Χρόνος αποθήκευσης

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νομοθέτης προβλέπει την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα στο φορολογικό ή εμπορικό δίκαιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για αυτούς τους νομικούς σκοπούς, αλλά δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με κανέναν άλλο τρόπο και θα διαγράφονται μετά τη λήξη της νόμιμης περιόδου διατήρησης.

14 Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε αυτά τα δικαιώματα, στείλτε το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 1, προσδιορίζοντας σαφώς τον εαυτό σας.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας.

14.1 Δικαίωμα επιβεβαίωσης και ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα σαφούς πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς ανά πάσα στιγμή σχετικά με το αν θα γίνει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς, καθώς και αντίγραφο των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, υπάρχει δικαίωμα στις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. σκοπούς επεξεργασίας,
 2. τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή εξακολουθούν να κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 4. εάν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής,
 5. την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού ή αντίρρησης της επεξεργασίας αυτής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 6. την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή,
 7. εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων,
 8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 22 παρ. 1 και 4 DSGVO και – τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις – ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, το πεδίο εφαρμογής και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 46 DSGVO σε σχέση με τη διαβίβαση.

14.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε και, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρώσουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Αναλυτικά:

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων – επίσης μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

14.3 Δικαίωμα ακύρωσης (“Δικαίωμα στη λήθη”)

Σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο. 17 παρ. 1 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς καθυστέρηση εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 2. ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 α) DSGVO ή το άρθρο 1 του DSGVO. 9 παρ. 2 α) DSGVO, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 3. καταθέτετε ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ. 1 DSGVO και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή υποβάλλετε ένσταση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 1 DSGVO. 21 παρ. 2 DSGVO.
 4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 5. η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στα οποία υπαγόμαστε.
 6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 8 παρ. 1 DSGVO.

Εάν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 17 παρ. 1 DSGVO, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, για να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους για την επεξεργασία δεδομένων που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι τους ζητήσατε να διαγράψουν όλους τους συνδέσμους προς αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

14.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά:

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνηθήκατε να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αντ’ αυτού ζητήσατε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα δεδομένα για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
 4. έχετε υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ. 1 DSGVO, εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές αν οι δικαιολογημένοι λόγοι της εταιρείας μας υπερτερούν των δικών σας.

14.5 Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, να διαβιβάζετε ή να μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα.

Αναλυτικά:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, τρέχουσα και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς την παρέμβασή μας, υπό την προϋπόθεση ότι

 1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 πρόταση 1 α) DSGVO ή του άρθρου 1 του DSGVO. 9 παρ. 2 α) DSGVO ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 α) DSGVO. 6 παρ. 1 πρόταση 1 β) DSGVO και
 2. η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας για δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

14.6 Δικαίωμα ένστασης

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν αυτό δικαιολογείται από την ιδιαίτερη κατάστασή σας και εάν τα συμφέροντά μας από την επεξεργασία δεν υπερτερούν των δικών μας.

Αναλυτικά:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 πρόταση 1 ε) ή στ) DSGVO- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Δεν επεξεργαζόμαστε πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον αυτή συνδέεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 89 παρ. 1 DSGVO, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.

14.7 Αυτοματοποιημένες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – η οποία έχει έννομα αποτελέσματα εις βάρος σας ή σας βλάπτει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

14.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

14.9 Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου διαμένετε, εργάζεστε ή είστε ύποπτοι για παράβαση του νόμου, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι παράνομη.

15 Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τις τεχνικές δυνατότητες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα. Αυτό ισχύει τόσο για τις παραγγελίες σας όσο και για τη σύνδεση πελατών. Χρησιμοποιούμε το σύστημα κωδικοποίησης SSL (Secure Socket Layer), αλλά επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Για να διασφαλίσουμε τα δεδομένα σας, διατηρούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32 DSGVO, τα οποία προσαρμόζουμε διαρκώς στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η προσφορά μας θα είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές- δεν μπορούμε να αποκλείσουμε διακοπές, διακοπές ή βλάβες. Οι διακομιστές που χρησιμοποιούμε ασφαλίζονται τακτικά και προσεκτικά.

16 Αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους και αποθήκευση δεδομένων

Κατ’ αρχήν, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εντός της εταιρείας μας.

Εάν και στο βαθμό που εμπλέκουμε τρίτους στο πλαίσιο της εκπλήρωσης συμβάσεων (π.χ. AppTec Partner), αυτά τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται μόνο στο βαθμό που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντίστοιχη υπηρεσία.

Σε περίπτωση που αναθέτουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένα τμήματα της επεξεργασίας δεδομένων (“επεξεργασία παραγγελιών”), υποχρεώνουμε συμβατικά τους εργολάβους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η αποθήκευση, η επεξεργασία και η χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην επικράτεια της Ελβετίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η διαβίβαση δεδομένων σε μέρη ή πρόσωπα εκτός της Ελβετίας και της ΕΕ εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση στις παραγράφους 4 – 12 δεν πραγματοποιείται και δεν προβλέπεται.

17 Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Θα ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση κατά καιρούς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση αλλαγής των σχετικών κανονισμών προστασίας δεδομένων. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα δήλωση από καιρό σε καιρό για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα δεδομένα σας και βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.apptec360.com, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας δήλωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

18 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του πρωτότυπου γερμανικού κειμένου.)

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το AppTec360°

καλάθι
Κατάστημα

Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Βασιλεία
Ελβετία
Τηλέφωνο: +41 (0) 61 511 32 10
Φαξ: +41 (0) 61 511 32 19

Ταχυδρομείο: info@apptec360.com

rateus
Συστήστε μας
Go to Top