page-loader

Atspaudas

Kontaktinė informacija

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazelis
Šveicarija

Fon: +41 61 511 32 10
Faksas: +41 61 511 32 19

El. paštas: info@apptec360.com

Įrašas komerciniame registre

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

PVM mokėtojo kodas

CHE-148.513.391 MWST

D-U-N-S numeris

486 023 877

GENERALINIS DIREKTORIUS

Sahin Tugcular

Atsakomybės apribojimas

Internetinio pasiūlymo turinys

„AppTec GmbH” neprisiima jokios atsakomybės už pateiktos informacijos savalaikiškumą, tikslumą, išsamumą ar kokybę. Reikalavimai „AppTec GmbH” dėl materialinės ar emocinės žalos, atsiradusios dėl informacijos naudojimo ar nenaudojimo arba dėl neteisingos ir neišsamios informacijos naudojimo, paprastai atmetami, išskyrus atvejus, kai „AppTec GmbH” veikė tyčia arba dėl didelio aplaidumo.
Visi pasiūlymai yra neįpareigojantys. „AppTec GmbH” aiškiai pasilieka teisę keisti, taisyti arba ištrinti svetainės dalis arba visą svetainę be išankstinio įspėjimo, taip pat teisę laikinai arba visam laikui nutraukti jos skelbimą.

Nuorodos ir nuorodos

Už tiesiogines ar netiesiogines nuorodas į kitas interneto svetaines (toliau – nuorodos), už kurias „AppTec GmbH” neatsako, „AppTec GmbH” neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus atvejus, kai „AppTec GmbH” žinojo apie turinį ir buvo techniškai įmanoma ir pagrįsta užkirsti kelią neteisėto turinio naudojimui.
„AppTec” aiškiai pareiškia, kad tuo metu, kai buvo sukurta nuoroda, svetainėse, į kurias pateikta nuoroda, nebuvo neteisėto turinio. „AppTec GmbH” neturi jokios įtakos dabartiniam ir būsimam susietų puslapių dizainui, turiniui ar autorinėms teisėms. Todėl atsiribojame nuo viso susietų puslapių turinio, kuris pasikeitė po nuorodos pateikimo. Tai taikoma visoms „AppTec” sukurtoms nuorodoms, esančioms mūsų interneto turinyje, taip pat trečiųjų šalių sukurtam turiniui. Už neteisėtą, neteisingą ar neišsamų turinį, ypač už žalą, atsiradusią dėl tokios informacijos naudojimo ar nenaudojimo, atsako ir atsakomybę prisiima tik svetainės, į kurią buvo pateikta nuoroda, teikėjas, o ne nuorodą pateikusi šalis.

Autorių teisių ir prekių ženklų teisė

„AppTec GmbH” visuose savo leidiniuose gerbia trečiųjų šalių vaizdų, garsų ir tekstų autorių teises ir stengiasi naudoti be licencijų arba savo pačių grafiką, garsus ir tekstus. Visai autorių teisių saugomai medžiagai, naudojamai mūsų interneto turinyje, taikomos galiojančios intelektinės nuosavybės teisės ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės.
Vien tik prekių ženklo paminėjimas nesuteikia pagrindo teigti, kad šis prekių ženklas nėra saugomas trečiosios šalies! „AppTec GmbH” sukurtų paskelbtų objektų autorių teisės priklauso tik „AppTec GmbH”. Norint atgaminti ar naudoti šiuos vaizdus, garsus ir tekstus kituose elektroniniuose ar spausdintuose leidiniuose, reikalingas aiškus „AppTec GmbH” sutikimas.

Privatumas

Apsilankymas „AppTec” interneto svetainėse yra visiškai anonimiškas. Jūsų duomenis saugome tik tuo atveju, jei juos pateikiate kontaktinėje formoje arba el. paštu. IP adresų analizė neatliekama, t. y. negalime daryti išvadų apie lankytojo tapatybę.
Išsaugome tik tuos duomenis, kurie būtini tinkamam verslo sandoriui atlikti arba atsakyti į jūsų klausimus ir užklausas.
Jūsų duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Kai yra galimybė įvesti asmeninius ar verslo duomenis (el. pašto adresus, vardus, pavardes, adresus), naudotojas šią informaciją atskleidžia visiškai savanoriškai. Naudotis visomis siūlomomis paslaugomis ir už jas mokėti, jei tai techniškai įmanoma ir pagrįsta, leidžiama neatskleidžiant tokių asmens duomenų, naudojant anoniminius duomenis arba pseudonimą.

Šio atsisakymo nuo atsakomybės teisinis galiojimas

Šis atsakomybės atsisakymas yra interneto pasiūlymo, nukreipiančio į šį puslapį, dalis. Jei šio teksto dalys ar atskiros formuluotės nebegalioja, nebegalioja arba yra neteisingos, likusių dokumento dalių turinys ir galiojimas lieka nepakitęs.

krepšelis
Parduotuvė

Susisiekite su

Centrinė būstinė

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazelis
Schweiz
Telefonas: +41 (0) 61 511 32 10
Faksas: +41 (0) 61 511 32 19

El. paštas: info@apptec360.com

interneto svetainė
Rekomenduokite mus
Go to Top