page-loader

Odtis

Kontaktni podatki

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Švica

Fon: +41 61 511 32 10
Faks: +41 61 511 32 19

e-pošta: info@apptec360.com

Vpis v poslovni register

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Številka DDV

CHE-148.513.391 MWST

Številka D-U-N-S

486 023 877

GENERALNI DIREKTOR

Sahin Tugcular

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina spletne ponudbe

AppTec GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za pravočasnost, točnost, popolnost ali kakovost zagotovljenih informacij. Odškodninski zahtevki do družbe AppTec GmbH zaradi materialne ali čustvene škode, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe informacij ali zaradi uporabe nepravilnih in nepopolnih informacij, so na splošno izključeni, razen če je družba AppTec GmbH ravnala namerno ali iz hude malomarnosti.
Vse ponudbe so nezavezujoče. AppTec GmbH si izrecno pridržuje pravico do spreminjanja, dopolnjevanja ali brisanja delov spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta brez predhodnega obvestila, pa tudi pravico do začasne ali trajne prekinitve objave.

Reference in povezave

Za neposredne ali posredne povezave do drugih spletnih strani (“povezave”), za katere družba AppTec GmbH ni odgovorna, družba AppTec GmbH ne prevzema nobene odgovornosti, razen če je bila družba AppTec GmbH seznanjena z vsebino in če je bilo tehnično mogoče in razumno preprečiti uporabo nezakonite vsebine.
AppTec izrecno izjavlja, da v času, ko je bila ustvarjena povezava, na povezanih straneh ni bilo nezakonite vsebine. AppTec GmbH nima vpliva na trenutno in prihodnjo zasnovo, vsebino ali avtorske pravice povezanih strani. Zato se distanciramo od vseh vsebin povezanih strani, ki so se spremenile po vzpostavitvi povezave. To velja za vse povezave, ki jih AppTec ustvarja v okviru lastnih spletnih vsebin, in tudi za vsebine, ki jih prispevajo tretje osebe. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe takšnih informacij, je odgovoren izključno ponudnik spletnega mesta, na katerega se sklicuje, in ne stranka, ki se sklicuje.

Avtorsko pravo in pravo blagovnih znamk

AppTec GmbH v vseh svojih publikacijah spoštuje avtorske pravice na slikah, zvokih in besedilih tretjih oseb ter si prizadeva za uporabo lastnih grafik, zvokov in besedil brez licenc. Za vse avtorsko zaščitene materiale, ki se uporabljajo v naših spletnih vsebinah, veljajo določbe veljavnih pravic intelektualne lastnine in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov.
Zgolj omemba blagovne znamke še ne pomeni, da ta blagovna znamka ni zaščitena s strani tretje osebe! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je ustvarila družba AppTec GmbH, ima izključno družba AppTec GmbH. Za razmnoževanje ali uporabo teh slik, zvokov in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah je potrebno izrecno soglasje družbe AppTec GmbH.

Zasebnost

Obisk spletnih strani podjetja AppTec je popolnoma anonimen. Vaše podatke hranimo samo za nadaljnjo obdelavo, če nam jih posredujete prek kontaktnega obrazca ali e-pošte. Analize naslovov IP ni, zato ne moremo sklepati o identiteti obiskovalca.
Shranjujemo le podatke, ki so potrebni za pravilno poslovno transakcijo ali za odgovarjanje na vaša vprašanja in zahteve.
Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kadar je na voljo možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), uporabnik te podatke razkrije povsem prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev – če je to tehnično mogoče in smiselno – sta dovoljena brez razkritja teh osebnih podatkov z uporabo anonimnih podatkov ali psevdonima.

Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti

Ta izjava o omejitvi odgovornosti je del internetne ponudbe, ki kaže na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila niso več veljavne ali niso pravilne, ostali deli dokumenta ostajajo vsebinsko in veljavno nespremenjeni.

voziček
Trgovina

Kontakt

Sedež

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-naslov: info@apptec360.com

rateus
Priporočite nas
Go to Top