page-loader

Mobiililaitteiden hallinta (MDM) – opas

Sisällysluettelo

Mikä on MDM ja mihin yritykset käyttävät sitä?

MDM, EMM tai UEM – mitä eroa on?

 • Mobiililaitteiden hallinta (MDM)
 • Yrityksen liikkuvuuden hallinta (EMM)
 • Unified Endpoint Management (UEM)
 • Mobiilisovellusten hallinta (MAM)
 • Mobiilin sisällön hallinta (MCM)

MDM-järjestelmän toiminta

 • Paikallinen vs. pilvipalvelu
 • Elinkaaren hallinta
 • Käyttäjien ja laitteiden rekisteröinti
 • Ylläpitäjä

MDM:n edut

Tärkeimmät MDM:n käyttöönottoalueet

 • Laitehallinta – aktiivisten mobiililaitteiden hallinta, BYOD, inventaarioluettelo.
 • Sovelluksen hallinta
 • Sähköpostin hallinta
 • Sisällön hallinta
 • Laite- ja tietoturva
 • Huolto ja kunnossapito
 • Automaatio

MDM:n käyttöalueet

 • Hybridityö
 • IT-palvelut
 • Varasto, kuljetus ja logistiikka
 • Terveys ja hoito
 • Koulu ja koulutus
 • Vähittäiskauppa
 • MDM pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)

Eri päätelaitteiden / käyttöjärjestelmien hallinta

 • Apple
 • Android
 • Windows
 • Muut käyttöjärjestelmät

Millä on merkitystä MDM-ratkaisua valittaessa?

 • Käyttöjärjestelmät
 • Sovellusskenaario
 • Toimintamalli
 • Helppokäyttöisyys
 • Hinta-laatusuhde
 • MDM-ratkaisut

Mobiililaitteiden hallinta AppTecin avulla

 • Arkkitehtuuri
 • Hallintakonsoli ja asennus
 • Mobiililaitteiden, sovellusten ja sisällön hallinta
 • Inventointi ja seuranta
 • Turvallisuuden hallinta
 • Yhteyksien hallinta
 • Automaatio

Mikä on MDM ja mihin yritykset käyttävät sitä?

Mobiilityö yleistyy maailmanlaajuisesti, ja se vakiinnuttaa asemansa olennaisena osana hybridityömallia: Monet ihmiset työskentelevät vaihtelevan määrän päiviä joko toimistossa, kotitoimistossa, junassa tai asiakkaan luona – lyhyesti sanottuna etätyönä. Voimme kaikki vahvistaa tämän toteamuksen omasta kokemuksestamme, mutta myös lukuisat asiantuntijat (esimerkiksi Ifo-instituutti, Shift Collective tai ZEW Mannheim) tukevat sitä.

Mobiililaitteet – lähinnä älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet – auttavat työntekijöitä pitämään yhteyttä kollegoihin, pitämään asiakkaat ajan tasalla, käyttämään tärkeitä yritystietoja ja koordinoimaan toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Mitä monimuotoisempia työskentelymallit ovat, sitä laajempi valikoima mobiililaitteita käytetään hybridityömaailmassa – ja sitä tärkeämpää on, että yritykset pystyvät määrittämään ja hallitsemaan laitteita mistä tahansa ja milloin tahansa. Mobile Device Management (MDM) -ratkaisut voivat ottaa tämän tehtävän hoitaakseen.

Mobile Device Management on ohjelmistoratkaisu mobiililaitteiden keskitettyyn hallintaan. Se antaa ylläpitäjille täyden hallinnan mobiililaitteisiin, sovelluksiin ja sisältöön käyttöjärjestelmästä riippumatta. Yksi MDM:n suurista eduista on se, että sähköpostien konfiguroinnin tai sovellusten käyttöönoton kaltaiset toiminnot voidaan automatisoida ja siten suorittaa paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin manuaalisessa asennuksessa.

Tähän oppaaseen olemme koonneet, mitä MDM on, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä yritysten tulisi huomioida MDM:ää käyttöön ottaessaan. Toivomme voivamme tarjota opastusta kaikille, jotka etsivät luotettavaa tietoa lukuisien termien, toimintojen ja varsinkin markkinoilla olevien monien ratkaisujen viidakossa.

Jos haluat lisätietoja MDM:stä tai AppTec360 Unified Endpoint Managerista, lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@apptec360.com tai ota meihin yhteyttä puh. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

MDM, EMM tai UEM – mitä eroa on?

MDM:n yhteydessä käytetään usein lyhenteitä EMM tai UEM. Vaikka mobiililaitteiden hallinnalla on merkitystä kaikissa kolmessa termissä, ne eroavat toisistaan toimintojen laajuuden osalta. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta käyttäjille, joten tässä on lyhyt selitys siitä, miten nämä kolme termiä eroavat toisistaan:

Käsitteellisen moninaisuuden alkuperä on MDM:n kehityshistoriassa: noin vuoteen 2012 asti mobiililaitteiden hallintaa (MDM) käytettiin yksinomaan mobiililaitteiden hallintaan. Seuraavina vuosina valmistajat kehittivät ratkaisujaan edelleen ja lisäsivät niihin toimintoja, kuten mobiilisovellusten, mobiilisisällön ja mobiiliturvaominaisuuksien hallinnan, nimellä Enterprise Mobility Management (EMM).

Viimeisimmät toiminnalliset parannukset liittyvät PC- ja Mac-tietokoneiden kaltaisten kiinteiden laitteiden hallintaan. Nykyään tätä tarkoittaa termi Unified Endpoint Management (UEM). Myös termejä Mobile Application Management (MAM) ja Mobile Content Management (MCM) käytetään melko harvoin. Ne edustavat kuitenkin vain MDM:n osatoimintoa.

MDM-järjestelmän toiminta

Periaatteessa yritykset voivat käyttää MDM-ratkaisua kahdella tavalla: joko omassa konesalissa omassa konesalissa olevilla palvelimilla tai pilvipalveluna palveluntarjoajan palvelimilla – tavallisesti tämä on valmistaja itse. MDM-sovelluksen käyttö tapahtuu selainpohjaisesti internetissä olevan hallintakonsolin kautta.

Erikoistarjoukset, kuten elinkaaren hallinta, jossa MDM ostetaan suoraan laitteen mukana, tekevät tällaisen ratkaisun käytöstä entistäkin kätevämpää erityisesti yrityksille, jotka haluavat käyttää MDM:ää ensisijaisesti laitteiden hallintaan.

Jotta mobiililaitteiden tai kiinteiden laitteiden hallinta voidaan aloittaa, käyttäjät ja heidän laitteensa on ensin rekisteröitävä järjestelmään. Tämä voidaan tehdä yksitellen tai massatoimintana. Tämän jälkeen loppukäyttäjät saavat pyynnön rekisteröidä laitteensa laitehallintajärjestelmään. Rekisteröintiprosessia voidaan nopeuttaa huomattavasti automaattisilla ohjelmilla, esimerkiksi automaattisella rekisteröinnillä, NFC:llä, QR-koodilla, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Nyt järjestelmänvalvoja voi tarkastella ja hallita laitteita, sovelluksia ja sisältöä konsolissaan. Hän voi päivittää sovellukset ja laiteasetukset sekä sähköposti- tai Wi-Fi-asetukset automaattisesti etänä.

MDM:n edut

Mobiilityö on yleistymässä kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä hybridimalli on yleistymässä, ja monet ihmiset työskentelevät osittain toimistossa, osittain kotitoimistossa ja osittain tien päällä – jotain matkalla asiakkaan luo. Mobiililaitteet luovat tarvittavaa joustavuutta tähän paikasta ja ajasta riippumattomaan työhön.

Mobiililaitteiden määrän kasvaessa myös niiden käyttöön liittyvät haasteet ja riskit kasvavat. Ilman mobiililaitteiden järjestelmällistä valvontaa yrityksillä ei ole yleiskuvaa siitä, kuinka monta ja mitä älypuhelinta ja tablettia on edes käytössä – tämä tekee hallitusta käytöstä mahdotonta. Yksittäisten laitteiden hallinta on tehotonta, kun esimerkiksi sovelluksia on päivitettävä tai asennettava tai matkapuhelinsopimuksia on tehtävä. Tämä ei johda ainoastaan korkeisiin kustannuksiin vaan myös sellaisten sovellusten ja laitteiden lisääntymiseen, joilla voidaan käyttää yrityksen arkaluonteisia tietoja – ja siten vaarallisiin tietoturva-aukkoihin.

Mobiililaitteiden hallintaratkaisun tärkein etu on se, että IT-yksikkö voi keskitetysti hallita ja valvoa laitteita, sovelluksia ja sisältöä. Hallintatyökalun avulla voidaan rajoittaa toimintoja, asettaa käyttörajoituksia ja valvoa tietojen käyttöä. MDM:n avulla yritykset saavat yleiskuvan kaikista käytössä olevista mobiililaitteista, sovelluksista ja tietojen käytöstä. Näin ne voivat paitsi hallinnoida tehokkaammin myös toimia kustannustehokkaammin esimerkiksi yhdistämällä ja optimoimalla matkaviestintäsopimuksia. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä mobiililaitteiden keskitetty valvonta on ratkaiseva turvallisuustekijä, koska vain siten vaatimustenmukaisuusvaatimukset voidaan panna tehokkaasti täytäntöön.

Tärkeimmät MDM:n käyttöönottoalueet

Mobiililaitteiden hallintaratkaisut tarjoavat tietohallintojohtajille etuna mobiililaitteiden, sovellusten ja sisällön keskitetyn hallinnan ja varmistavat samalla yritystietojen turvallisuuden ja henkilötietojen suojan. MDM-ratkaisun tärkeimmät toiminnot ovat seuraavat:

Laitteen hallinta

 • Aktiivisten mobiililaitteiden keskitetty hallinta on MDM:n alkuperäisin tehtävä. Sitä ohjataan verkkopohjaisella tai sovelluskonsolilla, jonka kautta voidaan suorittaa tai hakea toimintoja (kuten laitteen konfigurointi) ja monissa ratkaisuissa raportteja (kuten tietojen käyttötiheys).
 • Hallitut laitteet voivat olla yrityksen omistamien laitteiden lisäksi myös työntekijöiden yksityisiä laitteita (avainsana BYOD). Ne ovat yleensä eri valmistajien laitteita, joissa on eri käyttöjärjestelmät ja sovellukset. MDM:n avulla myös erilaiset BYOD-laitteet voidaan integroida ja hallita turvallisesti.
 • Kun mobiililaitteet rekisteröidään MDM:ään, kaikki tärkeät laitetiedot tallennetaan. MDM:n avulla voidaan luoda inventaarioluettelo, joka antaa yleiskuvan kaikista yrityksessä käytössä olevista mobiililaitteista.

Sovelluksen hallinta

Yrityksille ei ole tärkeää hallita vain laitteita vaan myös niiden sovelluksia. Siksi useimmat MDM-ratkaisut mahdollistavat myös sovellusten hallinnan koko niiden elinkaaren ajan. Tähän sisältyy sovellusten suojaaminen ja määrittäminen, käyttörajoitukset ja mieluiten yksityisten ja ammatillisten sovellusten erottaminen toisistaan.

Sähköpostin hallinta

Sähköpostiviestintä on yksi tärkeimmistä mobiilisovelluksista yrityksissä. Työntekijät vaihtavat usein arkaluonteisia yritystietoja sähköpostitse. MDM-järjestelmissä on siksi toimintoja sähköpostien suojaamiseen (salaamiseen) ja sovellusten automaattiseen konfigurointiin.

Sisällön hallinta

Mahdollisuus päästä käsiksi tiettyyn sisältöön – kuten asiakirjoihin tai kuviin – ulkopuolelta on myös yhä tärkeämmässä asemassa mobiilissa työssä. Näin sisältöä voidaan jakaa tai synkronoida. Tässä yhteydessä MDM varmistaa, että arkaluonteiset tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja turvallisesti tallennettuina. Tällä tavoin IT-yksikkö voi estää työntekijöitä käyttämästä julkisia palvelimia yrityksen tietojen jakamiseen ja säilyttää niiden valvonnan.

Laite- ja tietoturva

MDM:n keskitetyt hallintatoiminnot helpottavat tietotekniikkaosastoa turvaamaan luotettavasti yrityksen mobiilitiedot ja henkilötiedot. Monet tietoturvaominaisuudet voidaan määrittää laitteille automaattisesti, ja ne ovat osa tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoturva-arkkitehtuuria. Laite- ja tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat:

 • Määritykset, kuten selainasetukset tai WLAN-käytön oletusasetukset.
 • Rajoitukset, kuten tiettyjen verkkosivustojen tai pelisovellusten estäminen.
 • Vaatimustenmukaisuus ja ohjeet, kuten selaimen tai sovelluksen käyttöohjeet tai salasanaohjeiden noudattaminen.

Huolto ja kunnossapito

Mobiililaitteissa voi myös olla toimintahäiriöitä tai vikoja, ja ne vaativat joka tapauksessa päivityksiä ja päivityksiä tietyin väliajoin. MDM:n avulla IT-ylläpitäjät voivat helposti käyttää järjestelmään rekisteröityjä mobiililaitteita etänä ja suorittaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelmistopäivityksistä sovellusten asentamiseen ja kaikkien tietojen täydelliseen poistamiseen (jos laite katoaa).

Automaatio

MDM:n avulla monet hallinnolliset tehtävät voidaan helposti automatisoida. Automatisoituja toimintoja ovat esimerkiksi laiteasetusten määrittäminen, sovellusten käyttöönotto, yritystietojen erillinen tallentaminen, sähköpostin ja WLAN:n määrittäminen, mutta myös laitteiden tietoturva ja monet muut.

MDM:n käyttöalueet

Hybridityö

Työelämässä on viime aikoina tapahtunut useita syvällisiä muutoksia, ja klassinen paikan päällä työskentelyn malli on nyt vain yksi monista. Organisaation yksilöllisistä tarpeista riippuen työntekijät työskentelevät tulevaisuudessa toimistossa, tuotantotiloissa, asiakkaan tiloissa, matkoilla tai kotitoimistossa. Jotta työntekijät voivat jatkaa tuottavaa työskentelyä tässä hybridityömallissa, mobiililaitteet ja -tiedot ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Tämä lisää yritysten vaatimuksia turvallisen ja tehokkaan työympäristön luomisesta. MDM-ratkaisut tukevat tässä merkittävästi.

IT-palvelut

Mobiilin elinkaaren hallinnan tarjoajat tukevat asiakkaitaan mobiililaitteiden valvonnassa ja hallinnassa koko niiden elinkaaren ajan. Näille palveluntarjoajille MDM-järjestelmät ovat tekninen perusta, jonka avulla ne voivat tarjota asiakkailleen palveluja luotettavasti ja turvallisesti. Uusien laitteiden integrointi ja konfigurointi on pitkälle automatisoitu, mikä vapauttaa IT-osaston sekä palveluntarjoajan että asiakkaan puolella, jolloin ne voivat keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen.

Varasto, kuljetus ja logistiikka

Kaikenlaisten tavaroiden kuljettamisessa mobiililaitteet voivat olla ratkaisevassa asemassa, kun on kyse luotettavasta ja täsmällisestä toimituksesta. Mobiililaitteita ei käytetä ainoastaan viestintään kollegoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. MDM-ratkaisut tehostavat toimitusketjua: MDM:n avulla mobiililaitteet voidaan integroida nopeasti, valvoa helposti ja konfiguroida automaattisesti lakisääteisten ja yritysmääräysten mukaisiksi. MDM-ratkaisut, jotka sisältävät digitaalisen opasteohjelmiston, tekevät älypuhelimesta myös tuoteskannerin. Tätä varten mobiililaitteen sovellukset voidaan supistaa yhteen tai muutamaan sovellukseen (yhden tai usean sovelluksen kioski), joita loppukäyttäjä varastossa tai kuljetusajoneuvossa tarvitsee työssään, mikä tekee älypuhelimen käytöstä yksinkertaista ja turvallista.

Terveys ja hoito

Älypuhelimia ja tabletteja käytetään yhä useammin myös terveydenhuollon ja hoitotyön alalla, jotta tärkeät tiedot ovat suoraan potilaan saatavilla tai jotta voidaan suunnitella liikkuvia hoitotehtäviä. MDM-järjestelmien avulla hoitolaitosten hoitohenkilökunta saa jatkuvan yleiskuvan käytössä olevista mobiililaitteista ja sovelluksista. Digitaaliset opastejärjestelmät ovat myös hyödyllisiä tässä ympäristössä. Niiden avulla voidaan luoda oma työtila, jossa käyttäjät voivat käyttää vain aktivoituja sovelluksia (monisovelluskioski). Tällä tavoin pääsy yrityksen tietoihin voidaan rajoittaa, ja laitteen käyttö on helpompaa myös vähemmän tekniikkaa osaaville työntekijöille.

Koulu ja koulutus

Digitaalisen median avulla oppimissisältö voidaan välittää jännittävällä tavalla ja räätälöidä optimaalisesti. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, tabletilla oppiminen edistää taitotietoa tämän tulevaisuuteen suuntautuvan välineen käytössä. MDM-ratkaisut tukevat koulujen ja muiden oppilaitosten opettajia hallinnoimaan käytettyjä laitteita ja sisältöä yksinkertaisesti ja turvallisesti. Verkkopohjainen Apple School Manager (ASM) on keskeinen yhteyspiste Applen laitteiden hallinnoinnissa ja sovellusten ja sisällön hallinnassa. Pääsy ASM:ään on erityisen helppoa MDM:n kautta. Android-laitteita voidaan kuitenkin myös helposti hallita ja valvoa keskitetysti MDM:n avulla.

Vähittäiskauppa

Kuluttajat ottavat vähittäiskaupassa hyvin vastaan informatiiviset ja viihdyttävät videot. Monet myymäläoperaattorit käyttävätkin digitaalisia näyttöjä myyntitiloissaan esitelläkseen tämän sisällön houkuttelevasti. Tätä varten he käyttävät mobiilinäyttöjä, joiden tehtävänä on lähinnä toistaa liikkuvaa kuvaa ohjelmiston avulla. Digitaalisilla opasteilla varustetuilla MDM-ratkaisuilla digitaalinen mainonta voidaan toteuttaa helposti ja turvallisesti. Pääsääntöisesti toimintaan tarvitaan vain yksi sovellus, johon loppukäyttäjällä on rajoitettu pääsy. Kuten logistiikka-alalla, myös vähittäiskaupan alalla digitaaliset opasteet voivat ”skannausohjelmistona” yksinkertaistaa huomattavasti tavaroiden vastaanottoa.

MDM pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)

MDM-ratkaisun käytöstä hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Tämä johtuu siitä, että yrityksen koko ei ole ratkaiseva tekijä määritettäessä, kannattaako MDM-ratkaisun käyttö. Pikemminkin käyttötarkoitus on ratkaiseva: pienessä yrityksessä, jossa on kourallinen työntekijöitä, jotka kaikki käyttävät mobiililaitetta, ei ehkä ole paljon järkeä hankkia laitehallintaohjelmistoa. Jos joku työntekijöistä kuitenkin käyttää laitetta erittäin arkaluonteisten tietojen käyttämiseen, MDM:n käyttö on lähes pakollista. Mitä enemmän mobiililaitteita käytetään ja mitä arkaluontoisempia tietoja käytetään, sitä kiireellisempää on käyttää MDM-ratkaisua.

Eri päätelaitteiden / käyttöjärjestelmien hallinta

MDM:n avulla IT-ylläpitäjät voivat luotettavasti valvoa, hallita ja suojata eri käyttöjärjestelmillä varustettuja mobiililaitteita mitä erilaisimmissa käyttötapauksissa. MDM-toimintojen laajuus riippuu tuotteesta ja valmistajasta. MDM:n tärkeimpiä toimintoja ovat muun muassa yrityssähköpostin suojaaminen, varmenteisiin perustuva tietoturva, automaattinen konfigurointi, yksityisten ja yritystietojen erottaminen toisistaan, valikoiva poistaminen (erityisesti laitteen katoamisen yhteydessä) ja monet muut.

MDM:n tukemat käyttöjärjestelmät riippuvat myös tuotteesta ja valmistajasta. On olemassa erityisiä MDM-ratkaisuja Applen tai Android-laitteiden hallintaan, mutta myös monialustaisia ratkaisuja, jotka tukevat esimerkiksi myös Windowsia.

Apple

Jotta yritykset voisivat ottaa käyttöön ja määrittää iOS- tai macOS-laitteita MDM:n avulla, Apple on kehittänyt Device Enrollment Programin (DEP). Ohjelma mahdollistaa Applen laitteiden rekisteröinnin MDM:n kautta asennuksen aikana ilman asennuspalvelua tai fyysistä pääsyä laitteeseen. DEP:n valvotussa tilassa tietyt rajoitukset voidaan tallentaa keskitetysti konfiguroinnin aikana. Tätä tarkoitusta varten MDM:ssä määritellään DEP-palvelin, joka laillistaa itsensä Applen varmenteella. Jos MDM tukee myös Applen käyttäjärekisteröintiä, BYOD-laitteiden hallinta on helpompaa ja käyttäjien yksityisyys voidaan suojata paremmin.

Android

Googlen käyttöjärjestelmässä on myös mobiililaitteiden integrointiominaisuus: Zero Touch Enrollment sisältää samanlaisia toimintoja kuin Applen DEP. Useita mobiililaitteita voidaan ottaa käyttöön, konfiguroida ja hallita samanaikaisesti ilman fyysistä kontaktia, jotta työntekijät voivat käyttää niitä heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

Windows

Mobiililaitteiden lisäksi monet MDM-järjestelmät voivat hallita myös PC- ja kannettavia tietokoneita, joissa on Microsoft Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Ihannetapauksessa käytetään valmistajan Windows 10 -käyttöliittymiä. Laitteiden integrointi tapahtuu joko CSV-tiedoston avulla tapahtuvan moninkertaisen rekisteröinnin tai Microsoft Auto Pilotin kautta. Kun käyttäjät ja laitteet on rekisteröity järjestelmään, heterogeenisen ympäristön Windows-laitteita voidaan hallita keskitetysti yhtenäisen hallintakonsolin kautta.

Muut käyttöjärjestelmät

Applen ja Androidin käyttöjärjestelmät kattavat yhdessä 97,5 prosenttia kaikista älypuhelimista. Tämä tarkoittaa, että kaikki muut käyttöjärjestelmät – kuten Windows, Ubuntu, openSUSE ja muut – ovat lukumäärällisesti vain toissijaisia. Yksittäisissä yrityksissä näillä eksoottisilla laitteilla voi kuitenkin olla tärkeä rooli, koska laitteilla, joihin ne on asennettu, on erityinen käyttötarkoitus: esimerkiksi kosteissa tai pölyisissä ulko- tai tuotantoympäristöissä. Jotkin MDM:t tukevat myös näitä harvinaisempia käyttöjärjestelmiä.

Millä on merkitystä MDM-ratkaisua valittaessa?

MDM-ratkaisun käyttöön yrityksessä on monia syitä. Mobiiliskenaariot – ja siten MDM:n käyttötarkoitus – ovat erilaisia jokaisessa yrityksessä, joten jokaisen organisaation on määriteltävä MDM:n edut itse.

MDM:n käyttöönottoa harkitsevien yritysten tulisi ensin selvittää mobiililaitteiden ja -sovellusten nykytilanne. Sen jälkeen on harkittava, mitä toimintoja olisi rajoitettava ja mihin tarkoitukseen. Seuraavat kriteerit antavat alustavan käsityksen siitä, mikä on tärkeää:

Käyttöjärjestelmät

Mitä mobiililaitteita MDM:n on tarkoitus hallita? Ovatko ne älypuhelimia, joissa on Applen vai Androidin järjestelmä? Silloin useimmat markkinoilla olevat MDM-järjestelmät ovat tukikelpoisia. Vai aiotko käyttää Windows-laitteita? Tarkista, voidaanko valitsemaasi MDM:ää käyttää tässä järjestelmässä.

Käyttöönottoskenaario

Mihin mobiiliskenaarioon MDM:ää on tarkoitus käyttää? Onko kyse ensisijaisesti suuren laitemäärän hallinnasta vai mobiilidatan suojaamisesta? Kuka käyttää tai hallinnoi laitteita ja kuinka paljon kokemusta heillä on tietotekniikasta? Ennen kaikkea nämä ja muut käyttöönottoskenaarion avaintiedot määrittävät, miten mobiililaite konfiguroidaan ja miten toimintoja rajoitetaan.

Käyttäjäystävällisyys

Ohjelmistojen hyväksyntä riippuu niiden käyttäjäystävällisyydestä, eikä MDM:n kohdalla ole mitään eroa. MDM:n ei pitäisi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen, ja sovelluksen pitäisi toimia vain taustalla (kunhan rajoitettuja toimintoja ei valvota). Ratkaisun tulisi myös olla käyttöönotettavissa ilman koulutusta ja sen tulisi olla helppokäyttöinen ja intuitiivinen käyttäjille. Käytä siis aikaa ja testaa MDM:n käytettävyys testikäyttäjillä yrityksesi eri osa-alueilta.

Hinta-laatusuhde

Kustannukset ovat yksi tärkeimmistä MDM-ratkaisun hankintaa puoltavista tai vastustavista kriteereistä. MDM-ohjelmistolisenssin todelliset maksut määräytyvät valmistajan hinnoittelumallin mukaan. Laskutus perustuu yleensä tilausmalliin, esimerkiksi kuukausi- ja laitekohtaiseen maksuun. On tärkeää ottaa huomioon kaikki aiheutuneet kustannukset ja vertailla kaikkia ostettuja tai varattuja palveluja.

MDM-ratkaisut

Nykyään lukuisat valmistajat tarjoavat MDM-ratkaisuja eri nimillä riippuen ohjelmiston painopisteestä – yksinkertaisesta laitehallinnasta kattaviin päätelaitteiden hallintaratkaisuihin.

Mobiililaitteiden hallinta AppTecin avulla

AppTec360 Unified Endpoint Managerin avulla sinulla on nykyaikainen UEM-ratkaisu, jonka avulla voit hallita mobiililaitteita, sovelluksia ja sisältöä, mutta myös kiinteitä laitteita, kuten tietokoneita ja kannettavia tietokoneita, keskitetysti, tehokkaasti ja turvallisesti. AppTec360 kattaa myös monimutkaiset MDM-skenaariot, mutta se on yksinkertainen ja erittäin käyttäjäystävällinen. AppTec360 Unified Endpoint Managerin toiminnot ylittävät huomattavasti perinteisten MDM-ohjelmistojen rajat, kuten seuraavista ominaisuuksien kuvauksista käy ilmi:

Arkkitehtuuri

AppTec360 Unified Endpoint Manager on monitilanneratkaisu, joka mahdollistaa laitteiden itsenäisen ja rinnakkaisen hallinnan esimerkiksi useissa tytäryhtiöissä. Pilvikäyttöä varten tarvitaan vain rekisteröinti, ja tiloissa tapahtuva käyttöönotto tapahtuu mukana toimitetun laitteen avulla. Suurten käyttäjäryhmien luomiseksi omat hakemistorakenteet voidaan helposti lukea LDAP:n kautta. Tietotekniikan ylläpitäjä voi asentaa ohjelmistot ja kokoonpanot taustalla ”ilman kautta” (push), tai käyttäjä voi pyytää tietyn sovelluksen asennusta (pull).

Hallintakonsoli ja asennus

Järjestelmänvalvojat käyttävät AppTec360 Unified Endpoint Manageria verkkopohjaisen hallintakonsolin tai sovelluksen kautta. Kojelautaa suunniteltaessa painotettiin intuitiivista käytettävyyttä ja konsolin helppoa hallintaa, joka osoittautuu arvokkaaksi myös ja erityisesti monimutkaisissa MDM-skenaarioissa. Ratkaisua voi käyttää ilman kouluponnistuksia, ja sen käyttöönotto on myös helppoa – joko pilvipalvelussa rekisteröitymällä tai tiloissa olevan version osalta laitteiston avulla, jota varten on vain ladattava ja asennettava virtuaalikone.

Inventointi ja seuranta

Inventointi- ja seurantatoiminnon ansiosta AppTec360 Unified Endpoint Manager antaa paremman yleiskuvan laitteista ja sovelluksista sekä niiden käytöstä: sekä laite- että sovellustiedot voidaan hakea ja hallita inventaarioluettelona. Lisäraportit – esimerkiksi lisätyistä laitteista tai käytetyistä matkaviestinverkon tarjoajista – mahdollistavat laitteiden ja sovellusten mutta myös sopimusehtojen seurannan ja optimoinnin.

Turvallisuuden hallinta

Sähköpostin mobiilihallinta mm. PIM

AppTec360 Unified Endpoint Manager sisältää kattavat turvatoiminnot, kuten sähköpostiviestien sekä asiakkaan ja palvelimen välisen viestinnän salauksen, verkkosivustojen ja sovellusten valkoisen ja mustan listan, yksityisten ja yritystietojen erottelun laitteessa, keskitetyn pääsyn tietojen poistamiseen tai laitteen lukitsemisen varkauden tai katoamisen yhteydessä. Lisäksi käytettävissä on toimintoja tietojen ja kokoonpanojen varmuuskopiointia ja palauttamista varten. Mahdollisuus asettaa käytäntöjä – määrityksiä, salasanoja jne. varten. – luo lisäturvaa.

Yhteyksien hallinta

AppTec360 Unified Endpoint Managerin avulla voit määritellä, mitä verkkoyhteyksiä käyttäjät saavat käyttää yritystietojen käyttöön, ja lisäksi voit määrittää lisäkäytäntöjä WiFi-, VPN- ja APN-yhteyksille (esimerkiksi salasanan tai käyttäjänimen oletusasetukset). AppTec VPN:n avulla tietoliikennettä voidaan suojata ja valvoa erittäin helposti. Esteet – kuten palomuurit, monimutkaiset VPN-palvelimet tai yhteensopivuusongelmat – jotka usein esiintyvät käytettäessä ulkoisia VPN-ratkaisuja, poistuvat.

Automaatio

Sen varmistamiseksi, että prosessit toimivat luotettavasti, johdonmukaisesti ja ennen kaikkea nopeammin, AppTec360 Unified Endpoint Managerilla voidaan automatisoida lukuisia toimintoja, kuten sähköpostin, erottelun, yrityksen ja yksityisten tietojen konfigurointi, yritysrakenteen integrointi (LDAP:n kautta), tietojen täydellinen tai valikoiva poistaminen, varmenteisiin perustuva suojaus, push-ilmoitusten lähettäminen ja paljon muuta … Koko rekisteröintiprosessi voidaan myös automatisoida ja käynnistää esimerkiksi tekstiviestillä (sisältyy AppTec SMS Device Enrollment Package -pakettiin) tai esimerkiksi automaattisella rekisteröinnillä (CSV:n kautta), NFC:llä, QR-koodilla tai sähköpostilla.

Jos haluat lisätietoja MDM:stä tai AppTec360 Unified Endpoint Managerista, kirjoita meille osoitteeseen sales@apptec360.com tai ota yhteyttä puh. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

kärry
Myymälä

Ota yhteyttä

Päämaja

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Puhelin: +41 (0) 61 511 32 10
Faksi: +41 (0) 61 511 32 19

Postia: info@apptec360.com

rateus
Suosittele meitä
Go to Top