page-loader

Imprint

Kontaktinformācija

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bāzele
Šveice

Fon: +41 61 511 32 10
Fakss: +41 61 511 32 19

E-pasts: info@apptec360.com

Ieraksts komercreģistrā

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

PVN maksātāja numurs

CHE-148.513.391 MWST

D-U-N-S numurs

486 023 877

IZPILDDIREKTORS

Sahin Tugcular

Atruna

Tiešsaistes piedāvājuma saturs

AppTec GmbH neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas savlaicīgumu, precizitāti, pilnīgumu vai kvalitāti. Atbildības prasības pret AppTec GmbH, kuru pamatā ir materiālas vai emocionālas dabas zaudējumi, kas radušies informācijas izmantošanas vai neizmantošanas vai nepareizas un nepilnīgas informācijas izmantošanas rezultātā, parasti tiek izslēgtas, ja vien AppTec GmbH nav rīkojusies apzināti vai rupjas nolaidības dēļ.
Visi piedāvājumi nav saistoši. AppTec GmbH patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, grozīt vai dzēst vietnes daļas vai visu vietni, kā arī tiesības uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt publicēšanu.

Atsauces un saites

AppTec GmbH neuzņemas nekādu atbildību par tiešām vai netiešām saitēm uz citām interneta vietnēm (“saites”), par kurām AppTec GmbH nav atbildīga, ja vien AppTec GmbH nav bijusi informēta par saturu un ja vien nav bijis tehniski iespējams un saprātīgi novērst nelikumīga satura izmantošanu.
AppTec ar šo nepārprotami apliecina, ka saites izveides laikā saistītajās vietnēs nav bijis nelikumīga satura. AppTec GmbH neietekmē pašreizējo un turpmāko saistīto lapu dizainu, saturu vai autortiesības. Tāpēc mēs norobežojamies no visa saistīto lapu satura, kas mainījies pēc saites izveides. Tas attiecas uz visām AppTec izveidotajām saitēm mūsu pašu interneta saturā, kā arī uz saturu, ko iesniegušas trešās puses. Par nelikumīgu, nepareizu vai nepilnīgu saturu un jo īpaši par zaudējumiem, kas radušies šādas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā, atbildību un saistības uzņemas tikai un vienīgi vietnes, uz kuru ir sniegta atsauce, nodrošinātājs, nevis persona, uz kuru ir sniegta atsauce.

Autortiesību un preču zīmju tiesības

AppTec GmbH visās savās publikācijās ievēro trešo pušu attēlu, skaņu un tekstu autortiesības un cenšas izmantot bez licences vai izmantot savas grafikas, skaņas un tekstus. Uz visiem ar autortiesībām aizsargātiem materiāliem, kas izmantoti mūsu interneta saturā, attiecas attiecīgo reģistrēto īpašnieku spēkā esošo intelektuālā īpašuma tiesību un īpašumtiesību noteikumi.
Preču zīmes pieminēšana vien nedod pamatu secinājumam, ka šo preču zīmi neaizsargā trešā persona! Autortiesības uz publicētajiem objektiem, kurus ir radījusi AppTec GmbH, pieder tikai AppTec GmbH. Lai reproducētu vai izmantotu šos attēlus, skaņas un tekstus citās elektroniskās vai drukātās publikācijās, ir nepieciešama nepārprotama AppTec GmbH piekrišana.

Konfidencialitāte

AppTec – tīmekļa vietņu apmeklējums ir pilnīgi anonīms. Mēs saglabājam jūsu informāciju turpmākai apstrādei tikai tad, ja jūs sniedzat mums savus datus, izmantojot kontaktformu vai e-pastu. IP adrešu analīze netiek veikta, t. i., mēs nevaram izdarīt secinājumus par apmeklētāja identitāti.
Mēs saglabājam tikai tos datus, kas ir nepieciešami, lai pienācīgi veiktu darījumu vai atbildētu uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem.
Jūsu dati netiks nodoti trešām personām. Ja ir iespēja ievadīt personas vai uzņēmuma datus (e-pasta adreses, vārdus, uzvārdus, adreses), lietotājs šo informāciju atklāj pilnīgi brīvprātīgi. Visu piedāvāto pakalpojumu izmantošana un apmaksa – ja tas ir tehniski iespējams un pamatoti – ir atļauta bez šādu personas datu izpaušanas, izmantojot anonīmus datus vai pseidonīmu.

Šī atteikuma juridiskā spēkā esamība

Šī atruna ir daļa no interneta piedāvājuma, kas norāda uz šo lapu. Ja šā teksta daļas vai atsevišķi formulējumi nav spēkā vai vairs nav spēkā, vai nav pareizi, pārējo dokumenta daļu saturs un spēkā esamība netiek ietekmēta.

grozs
Veikals

Sazinieties ar

Galvenā mītne

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bāzele
Šveice
Tālrunis: +41 (0) 61 511 32 10
Fakss: +41 (0) 61 511 32 19

E-pasts: info@apptec360.com

rateus
Ieteikt mums
Go to Top