page-loader

Otisk

Kontaktní údaje

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basilej
Švýcarsko

Fon: +41 61 511 32 10
Fax: +41 61 511 32 19

eMail: info@apptec360.com

Zápis do obchodního rejstříku

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

DIČ

CHE-148.513.391 MWST

Číslo D-U-N-S

486 023 877

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Sahin Tugcular

Odmítnutí odpovědnosti

Obsah online nabídky

Společnost AppTec GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti AppTec GmbH za škody hmotné nebo citové povahy způsobené použitím nebo nepoužitím informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou obecně vyloučeny, pokud společnost AppTec GmbH nejednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost AppTec GmbH si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celé stránky bez předchozího upozornění, jakož i právo dočasně nebo trvale ukončit jejich zveřejňování.

Reference a odkazy

Za přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky (dále jen „odkazy“), za které společnost AppTec GmbH neodpovídá, nenese společnost AppTec GmbH žádnou odpovědnost, pokud si nebyla vědoma jejich obsahu a pokud nebylo technicky možné a rozumné zabránit použití nezákonného obsahu.
Společnost AppTec tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách žádný nezákonný obsah. Společnost AppTec GmbH nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorská práva odkazovaných stránek. Proto se distancujeme od veškerého obsahu odkazovaných stránek, který se po odkazu změnil. To platí pro všechny odkazy vytvořené společností AppTec v rámci našeho vlastního internetového obsahu i pro obsah poskytovaný třetími stranami. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránek, na které bylo odkazováno, nikoli odkazující strana.

Autorské právo a právo ochranných známek

Společnost AppTec GmbH ve všech svých publikacích respektuje autorská práva k obrázkům, zvukům a textům třetích stran a snaží se používat bezlicenční nebo vlastní grafiku, zvuky a texty. Veškeré použití autorsky chráněného materiálu v našem internetovém obsahu podléhá ustanovením platných práv duševního vlastnictví a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků.
Pouhá zmínka o ochranné známce nezaručuje, že tato známka není chráněna třetí stranou! Autorská práva k publikovaným objektům, které vytvořila společnost AppTec GmbH, náleží výhradně společnosti AppTec GmbH. Reprodukce nebo použití těchto obrázků, zvuků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích vyžaduje výslovný souhlas společnosti AppTec GmbH.

Ochrana osobních údajů

Návštěva webových stránek AppTec je zcela anonymní. Vaše údaje ukládáme pouze pro další zpracování, pokud nám je poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu. Neprovádí se analýza IP adres, tj. nelze vyvozovat závěry o totožnosti návštěvníka.
Ukládáme pouze údaje, které jsou nezbytné pro řádnou obchodní transakci nebo pro zodpovězení vašich dotazů a požadavků.
Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. V případě možnosti zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy) je jejich zveřejnění uživatelem zcela dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb – pokud je to technicky možné a přiměřené – je povoleno bez zveřejnění těchto osobních údajů pomocí anonymních údajů nebo pseudonymu.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, která odkazuje na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou nebo přestaly být platné nebo nejsou správné, zůstávají ostatní části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

vozík
Obchod

Kontakt

Sídlo

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basilej
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Doporučte nás
Go to Top