page-loader

Podmínky ochrany osobních údajů

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání naší online nabídky www.apptec360.com (dále jen „webové stránky“).

Ochraně údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1 Zodpovědný

Odpovědnost za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO je

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Telefon: +41 61 511 3210

eMail: contact@apptec360.com

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů v souladu s těmito předpisy o ochraně údajů jako celku nebo pro jednotlivá opatření, můžete se obrátit na odpovědnou osobu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

2 Obecné účely zpracování

Osobní údaje používáme za účelem provozování webových stránek www.apptec360.com.

3 Jaká data používáme a proč

3.1 Hosting

Hostingové služby, které používáme, slouží k poskytování následujících služeb: Služby hostingové agentury poskytují služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacity, úložné a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme k provozu Stránek.

My nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, meta- a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků těchto webových stránek na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a bezpečném poskytování našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO ve spojení s. Čl. 28 DSGVO.

3.2 Aplikace AppTec360 Endpoint Manager

Údaje, které tato aplikace smí shromažďovat:

Umístění

 • Přibližná poloha a přesná poloha

Osobní údaje

 • ID uživatele a telefonní číslo

Aktivita aplikace

 • Nainstalované aplikace
 • [Cloud User only] Zobrazení/nahrání informací o nainstalovaných aplikacích v AppTec360 Cloud, které jsou dostupné na adrese (www.emmconsole.com).

Informace o aplikaci a její výkon

 • Protokoly o nehodách a diagnostické údaje

ID zařízení nebo jiná ID

 • ID zařízení nebo jiná ID

3.3 Přístupové údaje

Informace o vás shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky. Automaticky shromažďujeme informace o vašem chování při používání a interakci s námi a zaznamenáváme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu na naše webové stránky (tzv. protokolové soubory serveru). Přístupové údaje zahrnují:

 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Datum a čas načtení
 • objem přenesených dat
 • Zpráva o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP)
 • Typ a verze prohlížeče
 • operační systém
 • Adresa URL odkazu (tj. dříve navštívená stránka)
 • Webové stránky, na které uživatel přistupuje prostřednictvím našich webových stránek.
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa a žádající poskytovatel

Tyto protokolové údaje bez přiřazení k vaší osobě nebo jiného profilování používáme ke statistickým vyhodnocením za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace našich webových stránek, ale také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek (návštěvnosti) a rozsahu a způsobu využívání našich webových stránek a služeb, jakož i k fakturaci za účelem měření počtu kliknutí přijatých od spolupracujících partnerů. Na základě těchto informací můžeme poskytovat personalizovaný obsah a obsah založený na poloze, analyzovat návštěvnost, odstraňovat a opravovat chyby a zlepšovat naše služby.

To je také náš oprávněný zájem podle čl.6 odst. 1 věta 1 f) DSGVO.

Vyhrazujeme si právo následně zkontrolovat údaje ze záznamů, pokud existuje důvodné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních důkazů. IP adresy ukládáme do souborů protokolu po omezenou dobu, pokud je to nutné pro účely zabezpečení nebo pro poskytování či účtování služby, např. pokud využíváte některou z našich nabídek. Po zrušení objednávky nebo obdržení platby IP adresu odstraníme, pokud již není z bezpečnostních důvodů vyžadována. IP adresy ukládáme také v případě, že máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. Kromě toho ukládáme datum vaší poslední návštěvy jako součást vašeho účtu (např. při registraci, přihlášení, kliknutí na odkazy atd.).

3.4 Soubory cookie

K optimalizaci našich webových stránek používáme takzvané soubory cookie relace. Soubor cookie relace je malý textový soubor, který je odeslán příslušnými servery při návštěvě webové stránky a dočasně uložen na vašem pevném disku. Tento soubor jako takový obsahuje tzv. ID relace, pomocí kterého můžete přiřadit různé požadavky prohlížeče ke společné relaci. To umožní rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Tyto soubory cookie se po zavření prohlížeče vymažou. Používají se například k tomu, abyste mohli používat funkci nákupního košíku na několika stránkách.

V malé míře používáme také trvalé soubory cookie (rovněž malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení), které zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Tyto soubory cookie se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby se automaticky vymažou. Jejich životnost je 1 měsíc až 10 let. To nám umožňuje prezentovat vám naše služby uživatelsky přívětivějším, efektivnějším a bezpečnějším způsobem a například zobrazovat na webu informace, které jsou specificky přizpůsobené vašim zájmům.

Náš oprávněný zájem na používání souborů cookie podle čl. 6 odst. 1 věta 1 f) DSGVO je, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

V souborech cookie jsou uloženy následující údaje a informace:

 • přihlašovací údaje
 • Nastavení jazyka
 • zadané vyhledávací termíny
 • Informace o počtu návštěv našich webových stránek a využívání jednotlivých funkcí našich webových stránek.

Při aktivaci je souboru cookie přiděleno identifikační číslo a vaše osobní údaje nejsou tomuto identifikačnímu číslu přiřazeny. Vaše jméno, IP adresa nebo podobné údaje, které by umožnily přiřazení souboru cookie k vám, nebudou do souboru cookie vloženy. Na základě technologie cookies získáváme pouze pseudonymní informace, například o tom, které stránky našeho obchodu byly navštíveny, které produkty byly prohlíženy atd. Neshromažďujeme od vás žádné osobní údaje.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli předem informováni o nastavení souborů cookie a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout, zda chcete vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně, nebo zda chcete souborům cookie zcela zabránit. To může omezit funkčnost webových stránek.

3.5 Údaje pro plnění našich smluvních závazků

Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme k plnění našich smluvních závazků, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, objednané produkty, fakturační a platební údaje. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy.

Údaje budou vymazány po uplynutí záručních lhůt a zákonných lhůt pro uchovávání. Data spojená s uživatelským účtem (viz níže) budou vždy uchovávána po dobu trvání účtu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 S. 1 b) DSGVO, protože tyto údaje jsou nutné k tomu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vůči vám.

3.6 Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete vytvořit uživatelský účet (např. AppTec Store). Pokud si to přejete, potřebujeme osobní údaje požadované při přihlášení. Při pozdějším přihlašování je vyžadován pouze váš e-mail nebo uživatelské jméno a zvolené heslo.

Při nové registraci shromažďujeme základní údaje (např. jméno, adresu), komunikační údaje (např. e-mailovou adresu) a platební údaje (bankovní spojení), jakož i přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Abychom zajistili vaši správnou registraci a zabránili neoprávněným registracím ze strany třetích stran, obdržíte po registraci e-mailem aktivační odkaz, který váš účet aktivuje. Teprve po úspěšné registraci trvale uložíme vámi předané údaje do našeho systému.

Vytvořený uživatelský účet můžete kdykoli nechat smazat, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje (např. e-mail, fax, dopis) uvedené v bodě 1. Vaše uložené osobní údaje pak vymažeme, pokud je nemusíme uchovávat pro zpracování objednávek nebo z důvodu zákonných povinností uchovávání.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 a) DSGVO.

3.7 Zpracování objednávek

Pokud si zákazník nechá software hostovat u společnosti AppTec, uzavřou strany samostatnou smlouvu o zpracování objednávky podle čl. 28 DSGVO, po které bude společnost AppTec vystupovat jako zpracovatel zakázky zákazníka.

V případě, že je software hostován společností AppTec jako zpracovatelem smlouvy, využívá společnost AppTec subdodavatele podle smlouvy o zpracování objednávek podle čl. 28 DSGVO.

3.8 Newsletter

Pro registraci k odběru newsletteru jsou vyžadovány údaje požadované v procesu registrace. Přihlášení k odběru newsletteru je zaznamenáno. Po registraci obdržíte na zadanou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení registrace („double opt-in“). To je nezbytné, aby se zabránilo registraci třetích stran s vaší e-mailovou adresou.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat, a tím newsletter zrušit.

Registrační údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro zasílání newsletteru. Záznamy o registraci a dodací adrese uchováváme po dobu, kdy existuje zájem na prokázání původně uděleného souhlasu, zpravidla se jedná o promlčecí lhůty pro občanskoprávní nároky, tj. maximálně tři roky.

Právním základem pro zasílání newsletteru je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 a) ve spojení s čl. 7 DSGVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG. Právním základem pro zaznamenání registrace je náš oprávněný zájem prokázat, že odeslání bylo provedeno s vaším souhlasem.

Registraci můžete kdykoli zrušit, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje (např. e-mail, fax, dopis) uvedené v bodě 1. V každém newsletteru samozřejmě najdete také odkaz pro odhlášení.

3.9 Doporučení k produktům

Pravidelně vám budeme zasílat doporučení produktů e-mailem, nezávisle na newsletteru. Tímto způsobem vám budeme poskytovat informace o produktech z naší nabídky, které by vás mohly zajímat na základě vašich nedávných nákupů zboží nebo služeb u nás. Přitom přísně dodržujeme zákonné požadavky. Proti tomu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje (např. e-mail, fax, dopis) uvedené v bodě 1. V každém e-mailu samozřejmě najdete také odkaz pro odhlášení.

Právním základem je zákonné povolení podle čl. 6 odst. 1 věta 1 f) DSGVO ve spojení s § 7 odst. 3 UWG.

3.10 E-mailový kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), zpracujeme vaše údaje, abychom mohli zpracovat váš dotaz a v případě, že se objeví další otázky.

Pokud zpracování údajů probíhá za účelem provedení předsmluvních opatření, která se uskutečňují na vaši žádost, nebo pokud jste již naším zákazníkem, za účelem plnění smlouvy, je právním základem pro toto zpracování údajů čl. 6 odst. 1 S. 1 b) DSGVO.

Další osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 a) DSGVO) nebo pokud máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů (čl. 6 odst. 1 věta 1 f) DSGVO). Oprávněným zájmem je například odpovědět na váš e-mail.

3.11 Registrace a kontakt prostřednictvím webových stránek AppTec

Dotčená osoba má možnost zaregistrovat se na webových stránkách společnosti AppTec poskytnutím osobních údajů nebo kontaktovat společnost AppTec. Které osobní údaje jsou předávány společnosti AppTec, vyplývá z příslušné vstupní masky a/nebo kontaktního formuláře pro registraci a/nebo navázání kontaktu. Osobní údaje, které subjekt údajů předá společnosti AppTec, budou shromažďovány a uchovávány výhradně pro účely spojené s registrací nebo pro zpracování žádosti o kontakt subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, protože zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi společností AppTec a subjektem údajů nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, která se provádějí na žádost subjektu údajů.

4 Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, která je službou společnosti Google Inc. pro analýzu webu. „(„Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované souborem cookie o používání těchto webových stránek návštěvníky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

To je také náš oprávněný zájem podle čl.6 odst. 1 věta 1 f) DSGVO.

Společnost Google podepsala a certifikovala se v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí mezi Evropskou unií a USA. Tímto se společnost Google zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Další informace naleznete v následujícím odkazovaném záznamu: https: //www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP (anonymizeIp). Společnost Google však bude muset snížit vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Přenosu údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativně k zásuvnému modulu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete kliknutím na následující odkaz nastavit soubor cookie opt-out, abyste zabránili budoucímu shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách (tento soubor cookie opt-out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud soubory cookie ve svém prohlížeči odstraníte, musíte na tento odkaz kliknout znovu): [Google Analytics deaktivieren]

5 Použití funkce remarketingu nebo „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

Poskytovatel používá na webových stránkách funkci remarketingu nebo „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. „(„Google“) se sídlem v San Bruno v Kalifornii, USA. Tato funkce umožňuje poskytovateli cílit reklamu na návštěvníky webových stránek tím, že návštěvníkům webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network zobrazuje personalizované reklamy založené na zájmech. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, což je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Společnost Google ukládá do prohlížečů návštěvníků webových stránek malý soubor s posloupností čísel. Toto číslo slouží k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností obsahují dříve navštívené oblasti produktů a informací. Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí následujícího odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en.

6 Použití sledování konverzí Google Adwords

Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a sledování konverzí jako součást Google AdWords. Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob.

Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že na webových stránkách zákazníků AdWords není možné sledovat soubory cookie.

Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci mohou vidět celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete se proti tomuto použití ohradit tím, že zabráníte instalaci souborů cookie odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče (možnost deaktivace). Ty pak nejsou zahrnuty do statistik sledování konverzí.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 pluginů YouTube

Tyto webové stránky obsahují alespoň jeden plugin od společnosti YouTube, která patří společnosti Google Inc. se sídlem v San Bruno/Kalifornii, USA. Zásuvné moduly poznáte podle jednoho z log YouTube. Když navštívíte webovou stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery YouTube. Obsah zásuvného modulu se přenáší přímo ze služby YouTube do prohlížeče. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů, které YouTube pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí:

Integrací pluginů získává YouTube informace o tom, kterou speciální stránku našich webových stránek jste navštívili. Pokud je uživatel přihlášen ke službě YouTube, může služba YouTube přiřadit návštěvu k jeho účtu YouTube. YouTube získává možnost přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu.

Pokud jste členem YouTube a nechcete, aby o vás YouTube shromažďoval informace prostřednictvím této služby a propojoval je s informacemi o vašem členství uloženými na YouTube, musíte se před návštěvou těchto webových stránek odhlásit ze svého účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností YouTube, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 pluginů pro sociální sítě Facebook

Používáme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Zásuvné moduly lze rozpoznat podle jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici nebo tlačítko s šedým „f Facebook“ a nápisem „Sdílet toto“ nebo nápisem „Palec nahoru“ pro „Líbí se mi“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled zásuvných modulů pro sociální sítě Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte webovou stránku na těchto stránkách, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu se přenáší přímo ze společnosti Facebook do vašeho prohlížeče a je integrován do webové stránky. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí:

Integrací zásuvných modulů získá Facebook informaci, že uživatel vyvolal příslušnou stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Při interakci uživatelů se zásuvnými moduly, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo napsáním komentáře, se příslušné informace přenášejí přímo z prohlížeče do Facebooku a ukládají se tam. Pokud uživatel není členem Facebooku, může Facebook získat a uložit jeho IP adresu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů, naleznete v informacích společnosti Facebook o ochraně údajů: https: //www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud jste členem Facebooku a nechcete, aby Facebook používal tuto službu ke shromažďování informací o vás a propojoval je s informacemi o vašem členství uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou těchto webových stránek odhlásit z Facebooku.

9 pluginů Twitteru

Používáme také plugin služby Twitter. Tato tlačítka poskytuje společnost Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Poznáte je podle výrazů jako „Twitter“ nebo „sekvence“ v kombinaci se stylizovaným modrým ptákem nebo bílým ptákem na modrém pozadí tlačítka nebo šedým ptákem + tlačítko „Twitter“. Pomocí pluginu je možné sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na Twitteru nebo sledovat poskytovatele na Twitteru.

Při přístupu na webovou stránku na těchto webových stránkách, která obsahuje takové tlačítko, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah tlačítka Twitter se přenáší přímo z Twitteru do prohlížeče uživatele. Nemáme proto žádný vliv na množství dat, která Twitter pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a informujeme vás o nich podle úrovně našich znalostí. Poté se při nákupu tlačítek přenáší pouze IP adresa uživatele a URL příslušné webové stránky, nikoli však pro jiné účely, než je zobrazení tlačítek.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

10 pluginů XING (tlačítko pro sdílení)

Používáme tlačítko „XING Share-Button“ nebo „X-Share“.

Při vyvolání této webové stránky se prostřednictvím prohlížeče naváže krátkodobé spojení se servery společnosti XING AG („XING“), pomocí kterého se provedou funkce tlačítka „XING Share Button“ nebo „X-Share“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počítadla). Společnost XING neukládá žádné vaše osobní údaje, když navštívíte tyto webové stránky. XING zejména neukládá žádné IP adresy. V souvislosti s tlačítkem „XING Share-Button“ nebo „X-Share“ nedochází ani k vyhodnocování vašeho chování při používání souborů cookie.

Nejnovější informace o ochraně osobních údajů týkající se „tlačítka XING Share Button“ a další informace naleznete na této webové stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

11 pluginů LinkedIn

Naše stránky obsahují pluginy sociální sítě LinkedIn společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). integrované. Pluginy LinkedIn poznáte podle loga LinkedIn nebo tlačítka „Doporučit“ na našich stránkách. Když navštívíte naše stránky, zásuvný modul naváže přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem LinkedIn. LinkedIn získává informace o tom, že jste navštívili naše stránky, pomocí vaší IP adresy. Pokud při přihlášení ke svému účtu na LinkedIn kliknete na tlačítko „Doporučit“, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na LinkedIn. To umožňuje společnosti LinkedIn přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek si nejsme vědomi obsahu přenášených dat ani jejich použití společností LinkedIn. Podrobnosti o shromažďování údajů (účel, rozsah, další zpracování, použití), jakož i o vašich právech a možnostech nastavení naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti LinkedIn. Tyto informace jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

12 Předpisy o ochraně údajů týkající se používání služby MailChimp

Zpravodaj je zasílán prostřednictvím „MailChimp“, platformy pro rozesílání zpravodaje amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru, stejně jako jejich další údaje popsané v kontextu těchto poznámek, jsou uloženy na serverech společnosti MailChimp v USA. MailChimp tyto informace používá k zasílání a vyhodnocování newsletteru naším jménem. Kromě toho může MailChimp tyto údaje použít podle vlastních informací k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání a prezentace newsletteru nebo k ekonomickým účelům, aby zjistil, z jakých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby je zapisoval nebo předával třetím stranám.

Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti MailChimp naleznete zde: mailchimp.com/legal/privacy.

Statistické průzkumy a analýzy

Newslettery obsahují takzvaný „web-beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte ze serveru MailChimp při otevření newsletteru. V rámci tohoto vyhledávání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, IP adresa a čas vyhledávání. Tyto informace se používají k technickému vylepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst vyhledávání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu.

Statistická šetření zahrnují také zjišťování, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Naší snahou ani snahou společnosti MailChimp však není sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo posílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

13 Doba skladování

Pokud není výslovně uvedeno jinak, uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění sledovaných účelů.

V některých případech zákonodárce stanoví uchovávání osobních údajů, například v daňovém nebo obchodním právu. V těchto případech budou údaje uchovávány pouze pro tyto zákonné účely, nebudou však zpracovávány žádným jiným způsobem a po uplynutí zákonné doby uchovávání budou vymazány.

14 Vaše práva jako subjektu údajů

Podle platných zákonů máte různá práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, zašlete svou žádost e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v oddíle 1 a jasně se identifikujte.

Níže najdete přehled svých práv.

14.1 Právo na potvrzení a informace

Máte právo na jasné informace o zpracování vašich osobních údajů.

Podrobněji:

Máte právo od nás kdykoli obdržet potvrzení, zda budou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány. V takovém případě máte právo si od nás bezplatně vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a kopii těchto údajů. Kromě toho máte právo na následující informace:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
 4. pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby;
 5. existenci práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, které se vás týkají, nebo na to, aby správce údajů omezil nebo vznesl námitku proti takovému zpracování;
 6. existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu;
 7. pokud osobní údaje nejsou získány od vás, veškeré dostupné informace o původu údajů;
 8. existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 DSGVO a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 DSGVO v souvislosti s předáním.

14.2 Právo na opravu

Máte právo nás požádat o opravu a případné doplnění osobních údajů, které se vás týkají.

Podrobněji:

Máte právo nás požádat o neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

14.3 Právo na odstoupení od smlouvy („právo na zapomnění“)

V řadě případů jsme povinni vymazat osobní údaje, které se vás týkají.

Podrobněji:

Podle čl. 17 odst. 1 DSGVO máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 2. odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 věta 1 a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 a) DSGVO a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 3. podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DSGVO.
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 5. výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na nás vztahuje.
 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 DSGVO.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat podle čl. 17 odst. 1 DSGVO, přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, abychom informovali osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají osobní údaje, že jste je požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replik těchto osobních údajů.

14.4 Právo na omezení zpracování

V řadě případů máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Podrobněji:

Máte právo nás požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. zpochybníte správnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost vašich osobních údajů,
 2. zpracování je protiprávní a vy jste odmítli osobní údaje vymazat a místo toho jste požádali o omezení používání osobních údajů;
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
 4. jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud ještě není jasné, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.

14.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat, předat nebo nechat předat osobní údaje, které se vás týkají, ve strojově čitelné podobě.

Podrobněji:

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez našeho zásahu, a to za předpokladu, že

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 b) DSGVO a
 2. zpracování se provádí automatizovanými metodami.

Při uplatnění práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo požádat, abychom osobní údaje předali přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

14.6 Právo na námitku

Máte také právo vznést námitku proti zákonnému zpracování vašich osobních údajů, pokud je to odůvodněno vaší konkrétní situací a pokud naše zájmy na zpracování nepřevažují.

Podrobněji:

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Osobní údaje již nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DSGVO, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

14.7 Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má vůči vám právní účinky nebo vás podobným způsobem významně poškozuje.

K automatizovanému rozhodování na základě shromážděných osobních údajů nedochází.

14.8 Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

14.9 Právo na odvolání k dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je protiprávní, máte právo obrátit se na dozorový úřad, zejména v členském státě, ve kterém pobýváte, pracujete nebo jste podezřelí z porušení zákona.

15 Zabezpečení dat

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a technickými možnostmi.

Vaše osobní údaje budou přenášeny šifrovaně. To platí pro vaše objednávky i pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Pro zabezpečení vašich údajů udržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s čl. 32 DSGVO, která neustále přizpůsobujeme současnému stavu techniky.

Kromě toho nezaručujeme, že naše nabídka bude v určitou dobu dostupná; nelze vyloučit přerušení, výpadky nebo poruchy. Servery, které používáme, jsou pravidelně a pečlivě zabezpečovány.

16 Poskytování údajů třetím stranám a jejich uchovávání

Vaše osobní údaje používáme zásadně pouze v rámci naší společnosti.

Pokud v rámci plnění smluv zapojíme třetí strany (např. AppTec Partner), jsou tyto osobní údaje získávány pouze v rozsahu, v jakém je předání nezbytné pro příslušnou službu.

V případě, že některé části zpracování údajů („zpracování objednávek“) zadáváme externím dodavatelům, smluvně je zavazujeme, aby osobní údaje používali pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu údajů a zajistili ochranu práv subjektu údajů.

Ukládání, zpracování a používání těchto osobních údajů probíhá výhradně na území Švýcarska a Spolkové republiky Německo, v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Předávání údajů do míst nebo osobám mimo Švýcarsko a EU mimo případy uvedené v tomto prohlášení v bodech 4 až 12 se neprovádí a neplánuje.

17 Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení budeme čas od času aktualizovat, abychom ochránili vaše osobní údaje, např. v případě změny příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení byste měli čas od času kontrolovat, abyste měli aktuální informace o tom, jak chráníme vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek. Používáním stránek www.apptec360.com souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

18 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Tento text je překladem německého originálu.)

vozík
Obchod

Kontakt

Sídlo

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basilej
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Doporučte nás
Go to Top