page-loader

Správa mobilních zařízení (MDM) – průvodce

Obsah

Co je to MDM a k čemu ho firmy používají?

Jaký je rozdíl mezi MDM, EMM nebo UEM?

 • Správa mobilních zařízení (MDM)
 • Správa podnikové mobility (EMM)
 • Jednotná správa koncových bodů (UEM)
 • Správa mobilních aplikací (MAM)
 • Správa mobilního obsahu (MCM)

Provoz systému MDM

 • On-Premise vs. cloudová služba
 • Správa životního cyklu
 • Registrace uživatelů a zařízení
 • Správce

Výhody MDM

Hlavní oblasti nasazení MDM

 • Správa zařízení – správa aktivních mobilních zařízení, BYOD, inventární seznam.
 • Správa aplikací
 • Správa e-mailů
 • Správa obsahu
 • Zabezpečení zařízení a dat
 • Servis a údržba
 • Automatizace

Oblasti použití MDM

 • Hybridní práce
 • Služby IT
 • Skladování, doprava a logistika
 • Zdraví a péče
 • Škola a vzdělávání
 • Maloobchodní prodej
 • MDM pro malé a střední podniky (MSP)

Správa různých koncových zařízení / operačních systémů

 • Apple
 • Android
 • Windows
 • Ostatní operační systémy

Co je důležité při výběru řešení MDM?

 • Operační systémy
 • Scénář aplikace
 • Provozní model
 • Snadné používání
 • Poměr cena/výkon
 • Řešení MDM

Správa mobilních zařízení s AppTec

 • Architektura
 • Konzola pro správu a nastavení
 • Správa mobilních zařízení, aplikací a obsahu
 • Inventarizace a monitorování
 • Správa zabezpečení
 • Správa připojení
 • Automatizace

Co je to MDM a k čemu ho firmy používají?

Mobilní práce si získává oblibu po celém světě a stane se nedílnou součástí hybridního pracovního modelu: Mnoho lidí bude pracovat v proměnlivém počtu dní buď v kanceláři, v domácí kanceláři nebo ve vlaku či u zákazníka – zkrátka na dálku. Toto tvrzení můžeme všichni potvrdit z vlastní zkušenosti, ale potvrzuje ho i řada odborníků (například Ifo Institute, Shift Collective nebo ZEW Mannheim).

Mobilní zařízení – v podstatě chytré telefony, tablety a notebooky – pomohou zaměstnancům zůstat v kontaktu s kolegy, informovat zákazníky, přistupovat k relevantním firemním datům a koordinovat činnost s obchodními partnery. Čím rozmanitější budou pracovní modely, tím širší bude škála mobilních zařízení, která se budou v hybridním pracovním světě používat – a tím důležitější bude pro firmy možnost konfigurovat a spravovat zařízení odkudkoli a kdykoli. Tento úkol mohou převzít řešení pro správu mobilních zařízení (MDM).

Správa mobilních zařízení je softwarové řešení pro centrální správu mobilních zařízení. Poskytuje správcům plnou kontrolu nad mobilními zařízeními, aplikacemi a obsahem bez ohledu na operační systém. Jednou z velkých výhod MDM je, že funkce, jako je konfigurace e-mailů nebo zavádění aplikací, lze automatizovat, a tedy provádět mnohem rychleji a efektivněji než při ručním nastavení.

V této příručce jsme shrnuli, co je MDM, co umí a na co by si firmy měly dát pozor při zavádění MDM. Doufáme, že nabídneme vodítko všem, kteří hledají spolehlivé informace v džungli mnoha pojmů, funkcí a v neposlední řadě mnoha řešení, která jsou na trhu k dispozici.

Pokud se chcete dozvědět více o MDM nebo o AppTec360 Unified Endpoint Manager, jednoduše nám napište na sales@apptec360.com nebo nás kontaktujte na Tel. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

Jaký je rozdíl mezi MDM, EMM nebo UEM?

V souvislosti s MDM se často používají zkratky EMM nebo UEM. Ačkoli správa mobilních zařízení hraje roli v každém z těchto tří pojmů, liší se rozsahem funkcí. To může být pro uživatele matoucí, proto zde najdete stručné vysvětlení, jak se tyto tři pojmy liší:

Původ této koncepční různorodosti spočívá v historii vývoje MDM: přibližně do roku 2012 se správa mobilních zařízení (MDM) používala výhradně pro správu mobilních zařízení. V následujících letech výrobci svá řešení dále rozvíjeli a přidávali funkce, jako je správa mobilních aplikací, mobilního obsahu a mobilního zabezpečení, pod názvem Enterprise Mobility Management (EMM).

Nejnovější funkční vylepšení se týkají správy stacionárních zařízení, jako jsou počítače PC a Mac. Dnes se pro něj používá současný termín Unified Endpoint Management (UEM). Termíny Mobile Application Management (MAM) a Mobile Content Management (MCM) se také používají spíše výjimečně. Označují však pouze dílčí funkci MDM.

Provoz systému MDM

V zásadě existují dva způsoby, jak mohou společnosti provozovat řešení MDM: buď na vlastních serverech ve vlastním datovém centru, nebo jako cloudovou službu prostřednictvím serverů poskytovatele – obvykle je jím sám výrobce. Přístup k aplikaci MDM pak probíhá prostřednictvím prohlížeče přes konzoli správce na internetu.

Speciální nabídky, jako je správa životního cyklu, kdy je MDM zakoupeno přímo se zařízením, činí použití takového řešení ještě výhodnějším, zejména pro společnosti, které chtějí MDM využívat především pro správu zařízení.

Aby bylo možné začít spravovat mobilní nebo stacionární zařízení, musí být uživatelé a jejich zařízení nejprve zaregistrováni v systému. Tuto operaci lze provést jednotlivě nebo hromadně. Koncoví uživatelé pak obdrží žádost o registraci svého zařízení do systému správy zařízení. Proces registrace lze výrazně urychlit pomocí automatizovaných programů, například automatické registrace, NFC, QR kódu, e-mailu nebo SMS.

Nyní může správce ze své konzole zobrazovat a ovládat zařízení, aplikace a obsah. Na dálku může nechat automaticky aktualizovat aplikace a nastavení zařízení, stejně jako nastavení e-mailu nebo Wi-Fi.

Výhody MDM

Práce v mobilu je celosvětově stále populárnější. V současné době se prosazuje hybridní model, kdy mnoho lidí pracuje částečně v kanceláři, částečně v domácí kanceláři a částečně na cestách – něco na cestě k zákazníkovi. Mobilní zařízení poskytují potřebnou flexibilitu pro tuto práci nezávislou na místě a čase.

S rostoucím počtem mobilních zařízení však rostou i problémy a rizika spojená s jejich používáním. Bez systematické kontroly mobilních zařízení nemají společnosti přehled o tom, kolik a které chytré telefony a tablety jsou vůbec používány – to znemožňuje jejich kontrolované používání. Správa jednotlivých zařízení je neefektivní, například když je třeba aktualizovat nebo instalovat aplikace nebo uzavírat smlouvy na mobilní telefony. To vede nejen k vysokým nákladům, ale také k rozšíření aplikací a zařízení, která mohou být použita k přístupu k citlivým firemním datům – a tím i k nebezpečným bezpečnostním zranitelnostem.

Hlavní výhodou řešení pro správu mobilních zařízení je, že IT oddělení může centrálně spravovat a kontrolovat zařízení, aplikace a obsah. Nástroj pro správu lze použít k omezení funkcí, nastavení limitů použití a sledování přístupu k datům. Pomocí MDM mohou společnosti získat přehled o všech používaných mobilních zařízeních, aplikacích a přístupech k datům. To jim umožňuje nejen efektivnější řízení, ale také hospodárnější práci, například konsolidací a optimalizací mobilních smluv. V neposlední řadě je rozhodujícím bezpečnostním faktorem centrální kontrola mobilních zařízení, protože jen tak lze účinně prosazovat dodržování požadavků.

Hlavní oblasti nasazení MDM

Řešení pro správu mobilních zařízení nabízejí IT manažerům výhodu centrální správy mobilních zařízení, aplikací a obsahu při zajištění bezpečnosti firemních dat a ochrany osobních údajů. Nejdůležitější funkce řešení MDM jsou následující:

Správa zařízení

 • Centralizovaná správa aktivních mobilních zařízení je nejpůvodnějším úkolem MDM. Ovládá se prostřednictvím webové nebo aplikační konzole, přes kterou lze spouštět nebo načítat funkce (např. konfiguraci zařízení) a u mnoha řešení i reporty (např. četnost přístupu k datům).
 • Spravovaná zařízení mohou být kromě firemních i soukromá zařízení zaměstnanců (klíčové slovo BYOD). Ty obvykle pocházejí od různých výrobců a jsou vybaveny různými operačními systémy a aplikacemi. Pomocí MDM lze také bezpečně integrovat a spravovat různá zařízení BYOD.
 • Při registraci mobilních zařízení do systému MDM se zaznamenají všechny důležité údaje o zařízení. Na základě toho lze prostřednictvím MDM vytvořit inventární seznam, který poskytuje přehled o všech mobilních zařízeních používaných ve firmě.

Správa aplikací

Pro firmy je důležité nejen ovládání zařízení, ale také jejich aplikací. Proto většina řešení MDM umožňuje také kontrolu aplikací v průběhu celého jejich životního cyklu. To zahrnuje zabezpečení a konfiguraci aplikací, omezení používání a v ideálním případě i oddělení soukromých a profesionálních aplikací.

Správa e-mailu

Komunikace prostřednictvím e-mailu je jednou z nejdůležitějších mobilních aplikací ve firmách. Zaměstnanci si často vyměňují citlivé firemní informace prostřednictvím e-mailu. Systémy MDM proto mají funkce pro zabezpečení (šifrování) e-mailů a automatickou konfiguraci aplikací.

Správa obsahu

Stále důležitější roli v mobilní práci hraje také možnost přístupu k určitému obsahu – například k dokumentům nebo obrázkům – zvenčí. Tímto způsobem lze obsah sdílet nebo synchronizovat. V této souvislosti MDM zajišťuje, že citlivá data jsou centrálně dostupná a bezpečně uložená. IT oddělení tak může zabránit zaměstnancům v používání veřejných serverů ke sdílení firemních dat a zachová si nad nimi kontrolu.

Zabezpečení zařízení a dat

Funkce centrální správy MDM usnadňují oddělení IT spolehlivé zabezpečení mobilních firemních dat a osobních údajů. Mnoho bezpečnostních funkcí lze zařízením přiřadit automaticky a jsou součástí perspektivní bezpečnostní architektury. Funkce zabezpečení zařízení a dat zahrnují:

 • Konfigurace, například nastavení prohlížeče nebo výchozí přístup k síti WLAN.
 • omezení, například blokování určitých webových stránek nebo herních aplikací.
 • Dodržování předpisů a pokynů, například pokynů pro používání prohlížečů nebo aplikací nebo dodržování pokynů pro zadávání hesel.

Servis a údržba

Mobilní zařízení mohou mít také poruchy nebo závady; v každém případě vyžadují v určitých intervalech aktualizace a upgrady. Pomocí MDM mohou správci IT snadno přistupovat k mobilním zařízením registrovaným v systému na dálku a provádět všechny potřebné zásahy od aktualizací softwaru přes instalaci aplikací až po úplné odstranění všech dat (v případě ztráty zařízení).

Automatizace

Pomocí MDM lze snadno automatizovat mnoho administrativních úkonů. Mezi automatizované funkce patří například konfigurace nastavení zařízení, zavádění aplikací, oddělené ukládání podnikových dat, konfigurace e-mailu a WLAN, ale také zabezpečení zařízení a mnoho dalších.

Oblasti použití MDM

Hybridní práce

Po několika zásadních změnách, které se ve světě práce v poslední době udály, je klasický model práce na pracovišti dnes pouze jedním z několika. V závislosti na individuálních požadavcích organizace budou zaměstnanci v budoucnu pracovat v kanceláři, ve výrobní hale, u zákazníka, na cestách nebo v home office. Aby zaměstnanci mohli v tomto hybridním pracovním modelu i nadále produktivně pracovat, budou mobilní zařízení a data hrát stále důležitější roli. Pro firmy se tak zvyšují požadavky na vytvoření bezpečného a efektivního pracovního prostředí. Řešení MDM vám v tom významně pomohou.

Služby IT

Poskytovatelé služeb správy životního cyklu mobilních zařízení podporují své zákazníky při kontrole a správě jejich mobilních zařízení v průběhu celého životního cyklu. Pro tyto poskytovatele služeb představují systémy MDM technický základ pro spolehlivé a bezpečné poskytování služeb zákazníkům. Integrace a konfigurace nových zařízení je vysoce automatizovaná, což odlehčuje IT oddělení na straně poskytovatele i zákazníka a umožňuje jim soustředit se na plnění svých hlavních úkolů.

Skladování, doprava a logistika

Pokud jde o přepravu zboží všeho druhu, mohou mobilní zařízení znamenat velký rozdíl, pokud jde o spolehlivé a včasné doručení. Mobilní zařízení neslouží pouze ke komunikaci s kolegy, zákazníky a partnery. Zjednodušují také příjem a sledování zásilek při jejich přesunu z bodu A do bodu B. Řešení MDM zefektivňují dodavatelský řetězec: pomocí MDM lze mobilní zařízení rychle integrovat, snadno kontrolovat a automaticky konfigurovat tak, aby vyhovovala právním a podnikovým předpisům. Řešení MDM, která zahrnují software pro digitální nápisy, také mění chytrý telefon v produktový skener. Za tímto účelem lze aplikace v mobilním zařízení omezit na jednu nebo několik málo aplikací (kiosek s jednou nebo více aplikacemi), které koncový uživatel ve skladu nebo v dopravním prostředku potřebuje k práci, což zjednodušuje a zabezpečuje používání chytrého telefonu.

Zdraví a péče

Chytré telefony a tablety se stále častěji používají také v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství, aby měl pacient k dispozici důležité informace přímo u sebe nebo aby mohl plánovat mobilní ošetřovatelské mise. Systémy MDM umožňují zdravotnickému personálu pečovatelských zařízení mít neustálý přehled o používaných mobilních zařízeních a aplikacích. V tomto prostředí jsou užitečné také systémy digitálních nápisů. Umožňují nastavit vyhrazený pracovní režim, ve kterém mají uživatelé přístup pouze k aktivovaným aplikacím (kiosek s více aplikacemi). Tímto způsobem lze omezit přístup k firemním datům a usnadnit používání zařízení méně technicky zdatným zaměstnancům.

Škola a vzdělávání

Pomocí digitálních médií lze vzdělávací obsah zprostředkovat zajímavým způsobem a optimálně přizpůsobit. V neposlední řadě učení s tablety podporuje know-how v používání tohoto perspektivního média. Řešení MDM pomáhají učitelům ve školách a dalších vzdělávacích institucích jednoduše a bezpečně spravovat používaná zařízení a obsah. Webový Apple School Manager (ASM) je centrálním kontaktním místem pro správu zařízení Apple a odpovídajícího přístupu k aplikacím a obsahu. Přístup do ASM je obzvláště snadný prostřednictvím MDM. Zařízení se systémem Android lze však také snadno spravovat a řídit centrálně prostřednictvím MDM.

Maloobchodní prodej

Informativní a zábavná videa mají u spotřebitelů v maloobchodě dobrý ohlas. Mnoho provozovatelů obchodů proto používá digitální displeje na svých prodejních plochách, aby tento obsah atraktivně prezentovali. K tomu používají mobilní obrazovky, jejichž úkolem je v podstatě přehrávat pohyblivé obrázky prostřednictvím softwaru. S řešeními MDM vybavenými digitálními nápisy lze digitální reklamu implementovat snadno a bezpečně. Pro provoz je zpravidla nutná pouze jedna aplikace, ke které má koncový uživatel omezený přístup. Stejně jako v logistice může digitální značení výrazně zjednodušit příjem zboží v maloobchodě jako „skenovací software“.

MDM pro malé a střední podniky (MSP)

Řešení MDM je výhodné zejména pro malé a střední podniky. Velikost společnosti totiž není rozhodujícím faktorem pro určení, zda se vyplatí použít řešení MDM. Rozhodující je spíše účel použití: v malé firmě s několika zaměstnanci, z nichž každý používá mobilní zařízení, nemusí mít nákup softwaru pro správu zařízení velký smysl. Pokud však některý ze zaměstnanců používá zařízení k přístupu k vysoce citlivým datům, je použití MDM téměř povinné. Jako vodítko pro rozhodování platí, že čím vyšší je míra využití mobilních zařízení a čím citlivější jsou data, ke kterým se přistupuje, tím naléhavější je použití řešení MDM.

Správa různých koncových zařízení / operačních systémů

Pomocí MDM mohou správci IT spolehlivě kontrolovat, spravovat a zabezpečovat mobilní zařízení různých operačních systémů v nejrůznějších scénářích použití. Rozsah funkcí MDM závisí na produktu a výrobci. Mezi nejdůležitější funkce MDM patří zabezpečení firemních e-mailů, zabezpečení na základě certifikátů, automatická konfigurace, oddělení soukromých a firemních dat, selektivní mazání (zejména v případě ztráty zařízení) a mnoho dalších.

Které operační systémy MDM podporuje, závisí také na produktu a výrobci. Existují speciální řešení MDM pro správu zařízení Apple nebo Android, ale také multiplatformní řešení, která podporují například i systém Windows.

Apple

Aby mohly firmy nasazovat a konfigurovat zařízení se systémem iOS nebo macOS prostřednictvím MDM, vyvinula společnost Apple program Device Enrollment Program (DEP). Program umožňuje registraci zařízení Apple během nastavení prostřednictvím MDM, aniž by byla nutná služba nastavení nebo fyzický přístup k zařízení. V režimu DEP pod dohledem lze při konfiguraci centrálně uložit určitá omezení. Za tímto účelem je v MDM definován server DEP, který se legitimuje certifikátem Apple. Pokud MDM podporuje také registraci uživatelů Apple, je snazší spravovat zařízení BYOD a lépe chránit soukromí uživatelů.

Android

Operační systém Google má také funkci integrace mobilních zařízení: Funkce Zero Touch Enrollment obsahuje podobné funkce jako DEP společnosti Apple. Bez fyzického kontaktu lze současně zajistit, konfigurovat a spravovat více mobilních zařízení, takže je zaměstnanci mohou používat ihned po jejich obdržení.

Windows

Kromě mobilních zařízení může mnoho systémů MDM spravovat také osobní počítače a notebooky s operačním systémem Microsoft Windows 10. V ideálním případě se používají rozhraní systému Windows 10 od výrobce. Integrace zařízení probíhá buď prostřednictvím vícenásobné registrace pomocí souboru CSV, nebo prostřednictvím aplikace Microsoft Auto Pilot. Po registraci uživatelů a zařízení v systému lze zařízení se systémem Windows v heterogenním prostředí centrálně ovládat prostřednictvím jednotné konzoly pro správu.

Ostatní operační systémy

Operační systémy Apple a Android dohromady pokrývají 97,5 % všech chytrých telefonů. To znamená, že všechny ostatní operační systémy, jako jsou Windows, Ubuntu, openSUSE a další, jsou z hlediska počtu uživatelů až na druhém místě. V jednotlivých podnicích však mohou tyto exotické přístroje hrát důležitou roli, protože zařízení, na kterých jsou instalovány, slouží ke speciálnímu účelu: například ve vlhkém nebo prašném venkovním nebo výrobním prostředí. Některé systémy MDM podporují i tyto méně běžné operační systémy.

Co je důležité při výběru řešení MDM?

Důvodů pro použití řešení MDM ve firmě je mnoho. Mobilní scénáře – a tedy i účel použití MDM – se v každé společnosti liší, takže každá organizace musí určit výhody MDM sama pro sebe.

Společnosti, které uvažují o zavedení MDM, by měly nejprve zjistit, jaký je stav v oblasti mobilních zařízení a aplikací. Pak je třeba zvážit, které funkce by měly být omezeny a za jakým účelem. Následující kritéria poskytují prvotní orientaci v tom, co je důležité:

Operační systémy

Která mobilní zařízení má MDM spravovat? Jsou to chytré telefony se systémem Apple nebo Android? Pak je způsobilá většina systémů MDM na trhu. Nebo plánujete používat zařízení se systémem Windows? Zkontrolujte, zda lze pro tento systém použít vybraný modul MDM.

Scénář nasazení

Jaký je mobilní scénář, pro který se má MDM použít? Jde především o správu velkého počtu zařízení, nebo o zabezpečení mobilních dat? Kdo a s jakými zkušenostmi v oblasti IT zařízení používá nebo spravuje? Především tyto a další klíčové údaje scénáře nasazení určují, jak má být mobilní zařízení nakonfigurováno a jak mají být omezeny funkce.

Uživatelská přívětivost

Přijetí softwaru závisí na jeho uživatelské přívětivosti, což se v případě MDM nijak neliší. Uživatelské prostředí by nemělo být ovlivněno MDM a aplikace by měla běžet pouze na pozadí (pokud nejsou řízeny žádné omezené funkce). Řešení by také mělo být možné nasadit bez školení a jeho používání by mělo být pro uživatele snadné a intuitivní. Proto si udělejte čas a nechte MDM otestovat z hlediska použitelnosti testovacími uživateli z různých oblastí vaší společnosti.

Poměr cena/výkon

Náklady jsou jedním z nejdůležitějších kritérií pro nebo proti nákupu řešení MDM. Skutečné poplatky za licenci softwaru MDM se řídí cenovým modelem výrobce. Fakturace je obvykle založena na modelu předplatného, například platba za měsíc a zařízení. Je důležité zvážit všechny vzniklé náklady a porovnat všechny zakoupené nebo objednané služby.

Řešení MDM

V současné době existuje řada výrobců, kteří nabízejí řešení MDM pod různými názvy v závislosti na zaměření softwaru – od jednoduché správy zařízení až po komplexní řešení správy koncových bodů.

Správa mobilních zařízení s AppTec

Se softwarem AppTec360 Unified Endpoint Manager získáte moderní řešení UEM, s nímž můžete centrálně, efektivně a bezpečně spravovat mobilní zařízení, aplikace a obsah, ale také stacionární zařízení, jako jsou počítače a notebooky. AppTec360 pokrývá i složité scénáře MDM, ale je jednoduchý a uživatelsky velmi přívětivý. Funkce softwaru AppTec360 Unified Endpoint Manager dalece přesahují rámec běžného softwaru MDM, jak ukazuje následující popis funkcí:

Architektura

AppTec360 Unified Endpoint Manager jako řešení pro více nájemců umožňuje nezávislou, paralelní správu zařízení, například v několika dceřiných společnostech. Pro použití v cloudu je nutná pouze registrace, implementace v místě instalace se provádí prostřednictvím dodaného zařízení. Pro vytváření velkých skupin uživatelů lze snadno načítat vlastní adresářové struktury prostřednictvím protokolu LDAP. Software a konfigurace může správce IT instalovat na pozadí „vzduchem“ (push) nebo si uživatel může vyžádat instalaci konkrétní aplikace (pull).

Konzola pro správu a nastavení

Správci obsluhují AppTec360 Unified Endpoint Manager prostřednictvím webové konzole pro správu nebo aplikace. Při návrhu ovládacího panelu byl kladen důraz na intuitivní použitelnost a snadné ovládání konzole, což se osvědčuje zejména v komplexních scénářích MDM. Řešení lze používat bez školního úsilí a nastavení je rovněž snadné – buď v cloudu jednoduchou registrací, nebo v případě lokální verze prostřednictvím zařízení, pro které je třeba pouze stáhnout a nainstalovat virtuální počítač.

Inventarizace a monitorování

Díky funkci inventarizace a monitorování poskytuje AppTec360 Unified Endpoint Manager lepší přehled o zařízeních a aplikacích i o jejich používání: data o zařízeních i aplikacích lze načíst a spravovat jako inventární seznam. Další přehledy – například o přidaných zařízeních nebo používaných poskytovatelích mobilních sítí – umožňují sledování a optimalizaci zařízení a aplikací, ale také smluvních podmínek.

Správa zabezpečení

Správa mobilních e-mailů vč. PIM

AppTec360 Unified Endpoint Manager obsahuje komplexní bezpečnostní funkce, jako je šifrování e-mailů a komunikace mezi klientem a serverem, white- a blacklisting webových stránek a aplikací, oddělení soukromých a pracovních dat v zařízení, centrální přístup pro mazání dat nebo uzamčení zařízení v případě krádeže nebo ztráty. Kromě toho jsou k dispozici funkce pro zálohování a obnovu dat a konfigurací. Možnost nastavení zásad – pro konfigurace, hesla atd. – vytváří dodatečné zabezpečení.

Správa připojení

Pomocí nástroje AppTec360 Unified Endpoint Manager můžete nejen definovat, která síťová připojení mohou uživatelé používat pro přístup k firemním datům, ale také nastavit další zásady pro WiFi, VPN a APN (například výchozí heslo nebo uživatelské jméno). Pomocí AppTec VPN lze datový provoz velmi snadno chránit a kontrolovat. Odpadají tak překážky, jako jsou firewally, složité servery VPN nebo problémy s kompatibilitou, které se často vyskytují při používání externích řešení VPN.

Automatizace

Aby procesy probíhaly spolehlivě, konzistentně a především rychleji, lze pomocí AppTec360 Unified Endpoint Manager automatizovat řadu funkcí, jako je konfigurace e-mailu, oddělení, firemních a soukromých dat, integrace firemní struktury (prostřednictvím LDAP), úplné nebo selektivní mazání dat, zabezpečení na základě certifikátů, zasílání push oznámení a mnoho dalších … Celý proces registrace lze také automatizovat a spustit například prostřednictvím SMS (součástí balíčku AppTec SMS Device Enrollment Package) nebo metodami, jako je automatická registrace (prostřednictvím CSV), NFC, QR kódu nebo e-mailu.

Pokud se chcete dozvědět více o MDM nebo o AppTec360 Unified Endpoint Manager, napište nám na sales@apptec360.com nebo nás kontaktujte na tel. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

vozík
Obchod

Kontakt

Sídlo

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basilej
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

AppTec_Contact
rateus
Doporučte nás
Go to Top