page-loader

Jälg

Kontaktandmed

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Šveits

Fon: +41 61 511 32 10
Faks: +41 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

Äriregistrisse kandmine

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Käibemaksunumber

CHE-148.513.391 MWST

D-U-N-S number

486 023 877

TEGEVJUHT

Sahin Tugcular

Vastutusnõue

Veebipakkumise sisu

AppTec GmbH ei võta vastutust esitatud teabe ajakohasuse, täpsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Vastutusnõuded AppTec GmbH vastu, mis põhinevad materiaalse või emotsionaalse iseloomuga kahjudel, mis on põhjustatud teabe kasutamisest või mittekasutamisest või ebaõige ja ebatäieliku teabe kasutamisest, on üldiselt välistatud, välja arvatud juhul, kui AppTec GmbH on tegutsenud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
Kõik pakkumised on mittesiduvad. AppTec GmbH jätab endale selgesõnaliselt õiguse muuta, täiendada või kustutada veebilehe osi või kogu veebilehte ilma eelneva etteteatamiseta, samuti õiguse ajutiselt või alaliselt selle avaldamine lõpetada.

Viited ja lingid

Otseste või kaudsete linkide eest teistele veebilehtedele (“lingid”), mis ei kuulu AppTec GmbH vastutusalasse, ei võta AppTec GmbH mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui AppTec GmbH oli teadlik nende sisust ja kui oli tehniliselt võimalik ja mõistlik vältida ebaseadusliku sisu kasutamist.
AppTec kinnitab käesolevaga selgesõnaliselt, et lingi loomise ajal ei olnud lingitud veebilehtedel ebaseaduslikku sisu. AppTec GmbH ei mõjuta lingitud lehekülgede praegust ja tulevast kujundust, sisu ega autoriõigusi. Seetõttu distantseerime end kõigist lingitud lehekülgede sisust, mis on muutunud pärast linkimist. See kehtib kõigi AppTec’i loodud linkide kohta nii meie enda kui ka kolmandate osapoolte poolt pakutava sisu kohta. Ebaseadusliku, ebaõige või ebatäieliku sisu eest ning eelkõige sellise teabe kasutamisest või mittekasutamisest tuleneva kahju eest vastutab ja vastutab üksnes viidatud veebilehe pakkuja, mitte aga viidatav pool.

Autoriõigus ja kaubamärgiõigus

AppTec GmbH austab kõigis oma väljaannetes kolmandate isikute piltide, helide ja tekstide autoriõigusi ning püüab kasutada litsentsivabalt või oma graafikat, helisid ja tekste. Kõik autoriõigusega kaitstud materjalide kasutamine meie internetisisu allub kehtivate intellektuaalomandi õiguste ja vastavate registreeritud omanike omandiõiguste sätetele.
Ainuüksi kaubamärgi mainimine ei õigusta järeldust, et see kaubamärk ei ole kolmanda isiku poolt kaitstud! AppTec GmbH poolt loodud ja avaldatud objektide autoriõigused kuuluvad ainuüksi AppTec GmbH-le. Nende piltide, helide ja tekstide reprodutseerimine või kasutamine teistes elektroonilistes või trükitud väljaannetes nõuab AppTec GmbH selgesõnalist nõusolekut.

Privaatsus

AppTec – veebisaitide külastamine on täiesti anonüümne. Me salvestame teie andmeid edasiseks töötlemiseks ainult siis, kui annate meile oma andmed kontaktvormi või e-posti teel. IP-aadresse ei analüüsita, st me ei saa teha järeldusi külastaja identiteedi kohta.
Me salvestame ainult need andmed, mis on vajalikud nõuetekohaseks äritehinguks või teie küsimustele ja taotlustele vastamiseks.
Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Kui on võimalus sisestada isiku- või äriandmeid (e-posti aadressid, nimed, aadressid), on nende andmete avaldamine kasutaja poolt rangelt vabatahtlik. Kõigi pakutavate teenuste kasutamine ja maksmine on lubatud – kui see on tehniliselt võimalik ja mõistlik – ilma selliseid isikuandmeid avaldamata, kasutades anonüümseid andmeid või pseudonüümi.

Käesoleva vastutuse välistamise õiguslik kehtivus

See vastutuse välistamine on osa internetipakkumisest, mis viitab sellele leheküljele. Kui käesoleva teksti osad või üksikud sõnastused ei ole või ei ole enam kehtivad või ei ole õiged, jäävad dokumendi ülejäänud osad oma sisult ja kehtivuselt puutumata.

ostukorv
Kauplus

Kontakt

Peakorter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Soovitage meid
Go to Top