page-loader

Privaatsustingimused

Meie veebipakkumise www.apptec360.com (edaspidi “veebisait”) kasutamise suhtes kehtib järgmine andmekaitse deklaratsioon.

Me peame andmekaitset väga oluliseks. Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

1 Vastutav

Vastutab teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest art. 4 nr 7 DSGVO tähenduses on

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Telefon: +41 61 511 3210

e-kiri: contact@apptec360.com

Kui soovite esitada vastuväiteid oma andmete kogumisele, töötlemisele või kasutamisele meie poolt vastavalt käesolevatele andmekaitse-eeskirjadele tervikuna või üksikute meetmete puhul, võite esitada oma vastuväited vastutavale isikule.

Te võite selle andmekaitse deklaratsiooni igal ajal salvestada ja välja printida.

2 Töötlemise üldised eesmärgid

Me kasutame isikuandmeid veebilehe www.apptec360.com käitamiseks.

3 Milliseid andmeid me kasutame ja miks

3.1 Hosting

Meie kasutatav hostinguteenus pakub järgmisi teenuseid: Infrastruktuuri- ja platvormiteenused, arvutusvõimsus, salvestus- ja andmebaasiteenused, turvateenused ja tehnilised hooldusteenused, mida kasutame veebilehe käitamiseks.

Meie või meie veebimajutuse pakkuja töötleme klientide, huvitatud isikute ja selle veebisaidi külastajate inventuuriandmeid, kontaktandmeid, sisuandmeid, lepinguandmeid, kasutusandmeid, meta- ja suhtlusandmeid meie õigustatud huvide alusel, et tagada meie veebisaidi tõhus ja turvaline pakkumine vastavalt art. 6 lõikega. 1 S. 1 f) DSGVO koos. Art. 28 DSGVO.

3.2 AppTec360 Endpoint Manager rakendus

Andmed, mida see rakendus tohib koguda:

Asukoht

 • Ligikaudne asukoht ja täpne asukoht

Isikuandmed

 • Kasutajatunnused ja telefoninumber

Rakenduse tegevus

 • Installeeritud rakendused
 • [Cloud User only] Vaadake/laadige installitud rakenduste teavet AppTec360 Cloudi kaudu, mis on kättesaadav aadressil (www.emmconsole.com).

Rakenduse teave ja jõudlus

 • Õnnetusprotokollid ja diagnostikaandmed

Seadme või muud tunnused

 • Seadme või muud tunnused

3.3 Juurdepääsuandmed

Me kogume teie kohta teavet, kui kasutate seda veebisaiti. Me kogume automaatselt teavet teie kasutuskäitumise ja meiega suhtlemise kohta ning salvestame andmeid teie arvuti või mobiilseadme kohta. Me kogume, salvestame ja kasutame andmeid iga juurdepääsu kohta meie veebisaidile (nn serverilogifailid). Juurdepääsuandmed hõlmavad:

 • Välja otsitud faili nimi ja URL
 • Väljaotsimise kuupäev ja kellaaeg
 • ülekantud andmemaht
 • Teade eduka päringu kohta (HTTP-vastuse kood)
 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • operatsioonisüsteem
 • Referer URL (st eelnevalt külastatud lehekülg)
 • Veebilehed, millele kasutaja süsteemist meie veebilehe kaudu ligi pääseb
 • Kasutaja Interneti-teenuse pakkuja
 • IP-aadress ja taotluse esitanud teenuseosutaja

Me kasutame neid logiandmeid ilma teie isikuga seostamata või muul viisil profileerimata statistilisteks hinnanguteks meie veebilehe toimimise, turvalisuse ja optimeerimise eesmärgil, aga ka meie veebilehe külastajate arvu (liikluse) ning meie veebilehe ja teenuste kasutamise ulatuse ja tüübi anonüümseks registreerimiseks, samuti arveldamise eesmärgil, et mõõta koostööpartneritelt saadud klõpsude arvu. Selle teabe põhjal saame pakkuda personaliseeritud ja asukohapõhist sisu, analüüsida liiklust, kõrvaldada ja parandada vigu ning parandada oma teenuseid.

See on ka meie õigustatud huvi vastavalt artikli 6 lõikele 1. 1 lause 1 f) DSGVO.

Me jätame endale õiguse kontrollida logiandmeid hiljem, kui on põhjendatud kahtlus ebaseadusliku kasutamise kohta, mis põhineb konkreetsetel tõenditel. Me salvestame IP-aadresse piiratud aja jooksul logifailidesse, kui see on vajalik turvalisuse tagamiseks või teenuse osutamiseks või arveldamiseks, nt kui kasutate mõnda meie pakkumist. Pärast tellimuse tühistamist või makse laekumist kustutame IP-aadressi, kui see ei ole enam vajalik turvalisuse tagamiseks. Samuti salvestame IP-aadressid, kui meil on konkreetne kahtlus, et seoses meie veebisaidi kasutamisega on toime pandud kuritegu. Lisaks salvestame teie viimase külastuse kuupäeva teie konto osana (nt registreerimisel, sisselogimisel, linkidele klõpsamisel jne).

3.4 Küpsised

Meie veebilehe optimeerimiseks kasutame nn seansiküpsiseid. Seansiküpsis on väike tekstifail, mille vastavad serverid saadavad veebisaidi külastamisel ja mis salvestatakse ajutiselt teie kõvakettale. See fail kui selline sisaldab nn seansi ID-d, mille abil saate oma brauseri erinevaid päringuid ühisele seansile omistada. See võimaldab teie arvuti ära tunda, kui te meie veebisaidile tagasi pöördute. Need küpsised kustutatakse pärast brauseri sulgemist. Neid kasutatakse näiteks selleks, et võimaldada teil kasutada ostukorvifunktsiooni mitmel leheküljel.

Samuti kasutame vähesel määral püsiküpsiseid (samuti väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse), mis jäävad teie lõppseadmesse ja võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda. Need küpsised salvestatakse teie kõvakettale ja kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud aja möödumist. Nende eluiga on 1 kuu kuni 10 aastat. See võimaldab meil pakkuda teile meie teenuseid kasutajasõbralikumalt, tõhusamalt ja turvalisemalt ning näiteks kuvada veebilehel spetsiaalselt teie huvidele kohandatud teavet.

Meie õigustatud huvi küpsiste kasutamisel vastavalt art. 6 lõik. 1 lause 1 f) DSGVO eesmärk on muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks.

Küpsised salvestavad järgmisi andmeid ja teavet:

 • sisselogimise andmed
 • Keele seaded
 • sisestatud otsingusõnad
 • Teave meie veebisaidi külastuste arvu ja meie veebisaidi üksikute funktsioonide kasutamise kohta.

Küpsise aktiveerimisel määratakse sellele identifitseerimisnumber ja teie isikuandmeid ei seostata selle identifitseerimisnumbriga. Teie nime, IP-aadressi või muid sarnaseid andmeid, mis võimaldaksid küpsist teile määrata, küpsisesse ei paigutata. Küpsisetehnoloogia alusel saame ainult pseudonüümset teavet, näiteks selle kohta, milliseid meie poe lehekülgi on külastatud, milliseid tooteid on vaadatud jne. Me ei kogu teie isikuandmeid.

Saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse eelnevalt küpsiste seadistamisest ja te saate üksikjuhtudel otsustada, kas soovite küpsiste vastuvõtmist teatud juhtudel või üldiselt välistada või küpsised täielikult keelata. See võib piirata veebisaidi funktsionaalsust.

3.5 Andmed meie lepinguliste kohustuste täitmiseks

Töötleme isikuandmeid, mida vajame oma lepinguliste kohustuste täitmiseks, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, tellitud tooted, arveldus- ja makseandmed. Nende andmete kogumine on vajalik lepingu sõlmimiseks.

Andmed kustutatakse pärast garantiiaegade ja seadusjärgsete säilitustähtaegade möödumist. Kasutajakontoga seotud andmeid (vt allpool) säilitatakse alati konto kehtivusaja jooksul.

Nende andmete töötlemise õiguslik alus on art. 6 Par. 1 S. 1 b) DSGVO, sest need andmed on vajalikud selleks, et me saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie ees.

3.6 Kasutajakonto

Meie veebisaidil saate luua kasutajakonto (nt AppTec Store). Soovi korral vajame sisselogimisel nõutud isikuandmeid. Hilisemal sisselogimisel on vaja ainult teie e-posti aadressi või kasutajanime ja valitud parooli.

Uue registreerimise puhul kogume põhilisi andmeid (nt nimi, aadress), suhtlusandmeid (nt e-posti aadress) ja makseandmeid (pangaandmed) ning juurdepääsuandmeid (kasutajanimi ja parool).

Selleks, et tagada teie nõuetekohane registreerimine ja vältida kolmandate isikute poolt autoriseerimata registreerimisi, saate pärast registreerimist e-posti teel aktiveerimislingi, et aktiveerida oma konto. Alles pärast edukat registreerimist salvestame teie poolt edastatud andmed püsivalt meie süsteemi.

Te võite lasta meil kasutajakonto pärast selle loomist igal ajal kustutada, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifide kohased edastuskulud. Selleks piisab tekstisõnumist punktis 1 nimetatud kontaktandmetele (nt e-post, faks, kiri). Seejärel kustutame teie salvestatud isikuandmed, kui me ei pea neid säilitama tellimuste töötlemiseks või seadusest tulenevate säilitamiskohustuste tõttu.

Nende andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 lause 1 a) DSGVO.

3.7 Tellimuste töötlemine

Kui klient laseb tarkvara majutada AppTecil, sõlmivad pooled eraldi lepingu tellimuse töötlemiseks vastavalt art. 28 DSGVO, mille järel AppTec tegutseb kliendi lepingu töötlejana.

Juhul, kui tarkvara haldab AppTec kui lepinguline töötleja, kasutab AppTec vastavalt lepingule alltöövõtjaid tellimuste töötlemiseks vastavalt art. 28 DSGVO KOHASELT.

3.8 Uudiskiri

Uudiskirjale registreerumiseks on vaja registreerimisprotsessis nõutud andmeid. Uudiskirja registreerimine on registreeritud. Pärast registreerimist saadetakse teile esitatud e-posti aadressile sõnum, milles palutakse teil oma registreerimist kinnitada (“topeltregistreerimine”). See on vajalik selleks, et vältida kolmandate isikute registreerimist teie e-posti aadressiga.

Te võite oma nõusoleku uudiskirja saamiseks igal ajal tagasi võtta ja seega uudiskirja tühistada.

Me säilitame registreerimisandmeid nii kaua, kui need on vajalikud uudiskirja saatmiseks. Me säilitame registreerimise ja saatmisaadressi logimist nii kaua, kui oli huvi tõestada algselt antud nõusolekut, reeglina on need tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad, st maksimaalselt kolm aastat.

Uudiskirja saatmise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt art. 6 lõikega. 1 lause 1 a) seoses artikliga 1. 7 DSGVO koostoimes § 7 lõikega. 2 nr 3 UWG. Registreerimise registreerimise õiguslik alus on meie õigustatud huvi tõestada, et saatmine toimus teie nõusolekul.

Te võite oma registreeringu igal ajal tühistada, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifi kohased edastuskulud. Selleks piisab tekstisõnumist punktis 1 nimetatud kontaktandmetele (nt e-post, faks, kiri). Loomulikult leiate igast uudiskirjast ka tellimuse tühistamise lingi.

3.9 Tootesoovitused

Saadame teile regulaarselt tootesoovitusi e-posti teel, mis ei sõltu uudiskirjast. Sel viisil edastame teile teavet meie pakkumises olevate toodete kohta, mis võivad teid huvitada teie hiljutiste kaupade või teenuste ostude põhjal. Seejuures järgime rangelt seaduslikke nõudeid. Võite sellele igal ajal vastuväiteid esitada, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifide kohased edastuskulud. Selleks piisab tekstisõnumist punktis 1 nimetatud kontaktandmetele (nt e-post, faks, kiri). Loomulikult leiate igast e-kirjast ka tellimuse tühistamise lingi.

Selle õiguslik alus on seaduslik luba vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 lause 1 f) DSGVO koosmõjus § 7 lõikega. 3 UWG.

3.10 E-posti kontakt

Kui võtate meiega ühendust (nt kontaktvormi või e-posti teel), töötleme teie andmeid, et käsitleda teie päringut ja juhul, kui tekivad järelküsimused.

Kui andmete töötlemine toimub teie taotlusel lepingueelsete meetmete võtmiseks või, kui olete juba meie klient, lepingu täitmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks art. 6 lõik. 1 S. 1 b) DSGVO.

Töötleme edasisi isikuandmeid ainult siis, kui te annate oma nõusoleku (DSGVO artikli 6 lõike 1 lause 1 a) või kui meil on õigustatud huvi teie andmete töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 lause 1 f). Näiteks on õigustatud huvi vastata teie e-kirjale.

3.11 Registreerimine ja kontakteerumine AppTeci veebisaidi kaudu

Asjaomasel isikul on võimalus registreeruda AppTec’i veebisaidil, esitades oma isikuandmed, või võtta ühendust AppTec’iga. Millised isikuandmed edastatakse AppTecile, tuleneb vastavast sisestusmaskist ja/või kontaktvormist registreerimiseks ja/või kontakti loomiseks. Andmesubjekti poolt AppTecile edastatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse üksnes registreerimise või andmesubjekti kontaktitaotluse töötlemiseks. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 punkti b DSGVO, sest töötlemine on vajalik AppTeci ja andmesubjekti vahelise lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotlusel lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamiseks.

4 Google Analytics

Me kasutame Google Analytics’i, Google Inc. veebianalüüsi teenust. “(“Google”). Google Analytics kasutab “küpsiseid”, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebilehe külastajate kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google’i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal.

See on ka meie õigustatud huvi vastavalt artikli 6 lõikele 1. 1 lause 1 f) DSGVO.

Google on allkirjastanud ja sertifitseerinud end Euroopa Liidu ja USA vahelise andmekaitsekilbi lepingu alusel. Seda tehes kohustub Google järgima Euroopa andmekaitseõiguse standardeid ja eeskirju. Lisateavet saab järgmises lingitud kirjes: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP-anonüümimise (anonymizeIp). See põhjustab aga seda, et Google vähendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet meie nimel, et hinnata teie veebilehe kasutamist, koostada aruandeid veebilehe tegevuse kohta ja pakkuda meile muid veebilehe ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google’i andmetega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

Samuti saate takistada küpsise poolt genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) edastamist Google’ile ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval järgmise lingi all: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatiivina brauseripluginile või mobiilseadmete brauserites võite klõpsata järgmisel lingil, et määrata loobumisküpsis, et vältida Google Analyticsi tulevast kogumist sellel veebisaidil (see loobumisküpsis töötab ainult selles brauseris ja ainult selle domeeni puhul. Kui te kustutate küpsised oma brauseris, peate te uuesti sellele lingile klõpsama): [Google Analytics deaktivieren]

5 Google Inc. remarketingi või “sarnase sihtrühma” funktsiooni kasutamine.

Teenusepakkuja kasutab veebilehel Google Inc. remarketingi või “sarnase sihtrühma” funktsiooni. “(“Google”), mille asukoht on San Bruno/Kalifornia, USA. See funktsioon võimaldab teenusepakkujal suunata veebisaidi külastajatele reklaami, edastades teenusepakkuja veebisaidi külastajatele personaliseeritud, huvipõhiseid reklaame, kui nad külastavad teisi veebisaite Google Display Network’is. Google kasutab küpsiseid, et analüüsida veebisaidi kasutamist, mis on aluseks huvipõhiste reklaamide loomisele. Google salvestab veebilehe külastajate brauserisse väikese faili, mis sisaldab numbrite jada. Seda numbrit kasutatakse veebisaidi külastuste ja anonüümsete andmete registreerimiseks veebisaidi kasutamise kohta. Veebisaidi külastajate isikuandmeid ei salvestata. Kui külastate seejärel mõnda teist Google Display Networki veebisaiti, näete reklaame, mis suure tõenäosusega sisaldavad varem kasutatud toote- ja teabealasid. Google’i poolt kasutatavate küpsiste kasutamise saate püsivalt keelata, kui järgite järgmist linki ning laadite alla ja installidate seal pakutava pistikprogrammi: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en.

6 Google Adwordsi konversioonijälgimise kasutamine

Me kasutame veebireklaamiprogrammi “Google AdWords” ja konversioonijälgimist Google AdWords’i osana. Google Conversion Tracking on Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) analüüsiteenus.

Kui te klõpsate Google’i reklaamile, pannakse teie arvutisse konversioonijälgimise küpsis. Need küpsised kaotavad oma kehtivuse 30 päeva pärast, ei sisalda isikuandmeid ja seetõttu ei kasutata neid isiku tuvastamiseks.

Kui külastate meie veebisaidi teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja meie tuvastada, et klõpsasite reklaami ja suunati teid sellele leheküljele.

Iga Google AdWords’i klient saab erineva küpsise. See tähendab, et AdWordsi klientide veebisaitidel ei ole võimalik küpsiseid jälgida.

Konversiooniküpsise abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks AdWords’i klientide jaoks, kes on valinud konversioonijälgimise. Kliendid saavad näha nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamil ja suunati konverentsi jälgimise sildiga lehele. Te ei saa siiski mingit teavet, mis tuvastaks kasutajaid isiklikult.

Kui te ei soovi jälgimises osaleda, saate selle kasutamise vastu olla, takistades küpsiste paigaldamist, seadistades selleks oma brauseritarkvara (deaktiveerimise võimalus). Neid ei kaasata konverentsi jälgimise statistikasse.

Lisateave ja Google’i privaatsuspoliitika on leitav aadressil: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 YouTube’i pluginad

See veebileht sisaldab vähemalt ühte YouTube’i pluginat, mis kuulub ettevõttele Google Inc., mis asub San Bruno/Kalifornias, USAs. Pluginid on äratuntavad ühe YouTube’i logo järgi. Kui külastate sellist pluginat sisaldavat veebisaiti, loob teie brauser otsese ühenduse YouTube’i serveritega. Plugina sisu edastatakse otse YouTube’ist teie brauserisse. Seetõttu ei saa me mõjutada nende andmete ulatust, mida YouTube selle pluginaga kogub, ja seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele:

Pistikprogrammide integreerimisel saab YouTube teavet selle kohta, millist meie veebisaidi erilehte olete külastanud. Kui kasutaja on YouTube’i sisse logitud, saab YouTube määrata külastuse tema YouTube’i kontole. YouTube saab võimaluse määrata teie surfikäitumist otse teie isikliku profiili juurde.

Kui olete Youtube’i liige ja ei soovi, et YouTube koguks teie kohta teavet selle teenuse kaudu ja viitaks teie Youtube’ile salvestatud liikmesuse andmetele, peate enne veebilehe külastamist oma kontost välja logima.

Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine YouTube’i poolt, samuti vastavad õigused ja seadistamisvõimalused kasutajate eraelu puutumatuse kaitsmiseks on leitavad YouTube’i andmekaitseteabest: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 Facebooki sotsiaalsed pistikprogrammid

Me kasutame sotsiaalseid pistikprogramme (“pluginad”) sotsiaalvõrgustikust facebook.com, mida haldab Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pluginid on äratuntavad ühe Facebooki logo järgi (valge “f” sinisel plaadil või nupp, millel on hall “f Facebook” ja vihje “Jaga seda” või “Thumbs Up” märk “mulle meeldib”) või on tähistatud lisaga “Facebook Social Plugin”. Facebooki sotsiaalsete pistikprogrammide nimekirja ja välimust saab vaadata siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kui külastate sellel saidil sellist pluginat sisaldavat veebisaiti, loob teie brauser otsese ühenduse Facebooki serveritega. Plugina sisu edastatakse otse Facebookist teie brauserisse ja integreeritakse veebisaidile. Seetõttu ei ole meil mingit mõju andmete ulatusele, mida Facebook selle pluginaga kogub, ja seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele:

Pistikprogrammide integreerimisel saab Facebook teavet selle kohta, et kasutaja on kutsunud üles vastava pakkumise lehekülje. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud, võib Facebook määrata külastuse tema Facebooki kontole. Kui kasutajad suhtlevad pluginatega, näiteks vajutades nuppu “Talle” või tehes kommentaari, edastatakse vastav teave otse teie brauserist Facebooki ja salvestatakse seal. Kui kasutaja ei ole Facebooki liige, on Facebookil siiski võimalik tema IP-aadressi saada ja salvestada.

Andmete kogumise eesmärk ja ulatus ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine Facebooki poolt, samuti vastavad õigused ja seadistamisvõimalused kasutajate privaatsuse kaitsmiseks on leitavad Facebooki andmekaitseteabest: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kui olete Facebooki liige ja ei soovi, et Facebook kasutaks seda teenust teie kohta andmete kogumiseks ja nende sidumiseks teie Facebookis salvestatud liikmeandmetega, peate enne veebilehe külastamist Facebookist välja logima.

9 Twitteri pistikprogrammi

Me kasutame ka Twitteri teenuse pluginat. Neid nuppe pakub Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Need on äratuntavad selliste terminite järgi nagu “Twitter” või “sequence”, mis on kombineeritud stiliseeritud sinise linnu või valge linnu sinisel taustal nupu või halli linnu + “Twitter” nupuga. Plugina abil on võimalik jagada selle pakkumise postitust või lehekülge Twitteris või jälgida teenusepakkujat Twitteris.

Kui sisenete selle veebisaidi veebilehele, mis sisaldab sellist nuppu, loob teie brauser otsese ühenduse Twitteri serveritega. Twitteri nupu sisu edastatakse otse Twitterist kasutaja brauserisse. Seetõttu ei saa me mõjutada andmete hulka, mida Twitter selle pluginaga kogub, ja teavitame teid vastavalt meie teadmiste tasemele. Pärast seda edastatakse koos nuppude ostmisega ainult kasutaja IP-aadress ja vastava veebilehe URL, kuid mitte muudel eesmärkidel kui kasutatud nuppude esitamine.

Lisateavet leiate Twitteri privaatsuspoliitikast aadressil https://twitter.com/privacy.

10 XING-i pluginad (jagamisnupp)

Me kasutame “XING Share-Button” või “X-Share”-nuppu.

Selle veebisaidi üleskutsumisel luuakse teie veebilehitseja kaudu lühiajaline ühendus XING AG (“XING”) serveritega, mille abil teostatakse “XING Share Button” või “X-Share” nupu funktsioonid (eelkõige loenduri väärtuse arvutamine/näitamine). XING ei salvesta teie kohta mingeid isikuandmeid, kui te sellele veebisaidile sisenete. Eelkõige ei salvesta XING ühtegi IP-aadressi. Samuti ei hinnata teie kasutuskäitumist küpsiste kasutamise kaudu seoses “XINGi jagamisnupuga” või “X-Share”-nupuga.

Uusimad andmekaitseteave “XINGi jagamisnupu” kohta ja lisateave on leitav sellel veebilehel: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

11 LinkedIn pluginad

Meie leheküljed sisaldavad LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”) sotsiaalvõrgustiku LinkedIn pluginad. integreeritud. LinkedIni pistikprogrammid on äratuntavad LinkedIn’i logo või meie veebisaidil oleva “Soovita” nupu järgi. Kui külastate meie lehekülgi, loob plugin otsese ühenduse teie brauseri ja LinkedIni serveri vahel. LinkedIn saab teavet selle kohta, et olete külastanud meie veebisaiti koos teie IP-aadressiga. Kui klõpsate LinkedIni “Recommend-Button”, kui olete oma LinkedIn-kontole sisse logitud, saate meie lehekülgede sisu oma LinkedIn-profiiliga linkida. See võimaldab LinkedInil seostada meie lehekülgede külastamist teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu, et meie kui lehekülgede pakkuja ei ole teadlikud edastatud andmete sisust ega nende kasutamisest LinkedInis. Andmete kogumise üksikasjad (eesmärk, ulatus, edasine töötlemine, kasutamine) ning teie õigused ja seadistamisvõimalused leiate LinkedIni andmekaitseteabest. See teave on kättesaadav aadressil https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

12 MailChimp’i kasutamisega seotud andmekaitsereeglid

Uudiskirja saadetakse “MailChimp” kaudu, mis on USA teenusepakkuja Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Meie uudiskirja saajate e-posti aadressid ja nende edasised andmed, mida on kirjeldatud käesolevate märkuste kontekstis, salvestatakse MailChimp’i serverites USAs. MailChimp kasutab seda teavet uudiskirja saatmiseks ja hindamiseks meie nimel. Lisaks võib MailChimp kasutada neid andmeid vastavalt oma teabele, et optimeerida või parandada oma teenuseid, näiteks uudiskirja saatmise ja esitluse tehniliseks optimeerimiseks või majanduslikel eesmärkidel, et määrata kindlaks, millistest riikidest on vastuvõtjad pärit. MailChimp ei kasuta siiski meie uudiskirja saajate andmeid, et neid üles kirjutada või edastada kolmandatele isikutele.

MailChimpi andmekaitse-eeskirjad on leitavad siit: mailchimp.com/legal/privacy

Statistilised uuringud ja analüüsid

Uudiskirjad sisaldavad nn “veebimajakat”, st piksli suurust faili, mis saadakse MailChimpi serverist, kui uudiskiri avatakse. Selle päringu raames kogutakse esialgu tehnilist teavet, näiteks teavet brauseri ja teie süsteemi kohta, samuti teie IP-aadressi ja päringu aega. Seda teavet kasutatakse teenuste tehniliseks täiustamiseks tehniliste andmete või sihtrühmade ja nende lugemiskäitumise põhjal, mis põhineb nende kasutuskohtadel (mida saab kindlaks teha IP-aadressi abil) või juurdepääsuaegadel.

Statistilised uuringud hõlmavad ka seda, kas uudiskirjad avatakse, millal need avatakse ja millistele linkidele vajutatakse. Tehnilistel põhjustel saab seda teavet määrata üksikutele uudiskirja saajatele. Kuid ei meie ega MailChimp ei püüa jälgida üksikuid kasutajaid. Hindamised aitavad meil palju rohkem ära tunda meie kasutajate lugemisharjumusi ja kohandada meie sisu neile või saata erinevat sisu vastavalt meie kasutajate huvidele.

13 Säilitamise aeg

Kui ei ole eraldi märgitud, säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik taotletavate eesmärkide täitmiseks.

Mõnel juhul näeb seadusandja ette isikuandmete säilitamise, näiteks maksu- või kaubandusõiguses. Sellistel juhtudel säilitame andmeid ainult nendel õiguslikel eesmärkidel, kuid neid ei töödelda muul viisil ja need kustutatakse pärast seadusliku säilitamisperioodi lõppu.

14 Teie õigused andmesubjektina

Vastavalt kohaldatavatele seadustele on teil oma isikuandmete suhtes mitmesuguseid õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, saatke oma taotlus e-posti või posti teel punktis 1 nimetatud aadressile, märkides end selgelt ära.

Allpool leiate ülevaate oma õigustest.

14.1 Õigus saada kinnitust ja teavet

Teil on õigus saada selget teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Täpsemalt:

Teil on õigus saada meilt igal ajal kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse. Sellisel juhul on teil õigus nõuda meilt tasuta teavet teie kohta salvestatud isikuandmete kohta koos nende andmete koopiaga. Lisaks on õigus saada järgmist teavet:

 1. töötlemise eesmärkidel;
 2. töödeldavate isikuandmete kategooriad;
 3. vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eelkõige kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides asuvatele vastuvõtjatele;
 4. võimaluse korral isikuandmete säilitamise kavandatud kestus või kui see ei ole võimalik, siis selle kestuse määramise kriteeriumid;
 5. õiguse olemasolu, et teid puudutavad isikuandmed parandataks või kustutataks või et vastutav töötleja piiraks sellist töötlemist või esitaks selle suhtes vastuväiteid;
 6. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 7. kui isikuandmeid ei ole kogutud teilt, kogu olemasolev teave andmete päritolu kohta;
 8. automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu vastavalt art. 22 lõikega. 1 ja 4 DSGVO ning – vähemalt nendel juhtudel – sisulist teavet asjaomase loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatud mõju kohta teie jaoks.

Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, on teil õigus saada teavet asjakohaste tagatiste kohta vastavalt art. 46 DSGVO seoses edastamisega.

14.2 Õigus korrektsioonile

Teil on õigus paluda meil parandada ja vajaduse korral täiendada kõiki teid puudutavaid isikuandmeid.

Täpsemalt:

Teil on õigus nõuda, et me parandaksime viivitamata teid puudutavad ebatäpsed isikuandmed. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda puudulike isikuandmete täiendamist – ka täiendava deklaratsiooni abil.

14.3 Õigus tühistamisele (“õigus unustamisele”)

Mitmel juhul oleme kohustatud teid puudutavad isikuandmed kustutama.

Täpsemalt:

Vastavalt artiklile. 17 lõike 1 kohaselt. 1 DSGVO kohaselt on teil õigus nõuda, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed viivitamatult, ja me oleme kohustatud isikuandmed viivitamatult kustutama, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:

 1. isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
 2. te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhines vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 lause 1 a) DSGVO või art. 9 lõige 1. 2 a) DSGVO ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
 3. esitate vastuväite töötlemise kohta vastavalt art. 21 lõike 1 punktile 1. 1 DSGVO ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või te esitate vastuväite töötlemise kohta vastavalt art. 21 lõige 1. 2 DSGVO.
 4. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
 5. isikuandmete kustutamine on vajalik, et täita liidu õigusest või meie suhtes kohaldatavatest liikmesriikide õigusaktidest tulenevat juriidilist kohustust.
 6. Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt art. 8 lõikega. 1 DSGVO.

Kui me oleme isikuandmed avalikustanud ja oleme kohustatud need kustutama vastavalt art. 17 lõige 1. 1 DSGVO kohaselt võtame asjakohased meetmed, sealhulgas tehnilised meetmed, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada neid andmetöötluse eest vastutavaid isikuandmeid töötlevaid isikuandmeid töötlevaid isikuid sellest, et olete palunud neil kustutada kõik lingid nendele isikuandmetele või nende isikuandmete koopiad või koopiad.

14.4 Õigus töötlemise piiramisele

Mitmel juhul on teil õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.

Täpsemalt:

Teil on õigus nõuda meilt töötlemise piiramist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 1. te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse sellise aja jooksul, mis võimaldab meil kontrollida teie isikuandmete õigsust,
 2. töötlemine on ebaseaduslik ja te olete keeldunud isikuandmete kustutamisest ning selle asemel taotlenud isikuandmete kasutamise piiramist;
 3. me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid te vajate neid andmeid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, või
 4. olete esitanud vastuväite töötlemise vastu vastavalt art. 21 lõike 1 punkti 2 alusel. 1 DSGVO, kuni ei ole veel selge, kas meie ettevõtte põhjendatud põhjused kaaluvad üles teie omad.

14.5 Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada, edastada või lasta meil edastada teid puudutavaid isikuandmeid masinloetaval kujul.

Täpsemalt:

Teil on õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, ajakohases ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale isikule ilma meie sekkumiseta, tingimusel et

 1. töötlemine põhineb nõusolekul vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 lause 1 a) DSGVO või art. 9 lõike 2 punkt a) DSGVO või lepingu alusel vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 alusel. 1 lause 1 b) DSGVO ja
 2. töötlemine toimub automatiseeritud meetoditega.

Kui kasutate oma õigust andmete edastamisele vastavalt lõikele 1, on teil õigus nõuda, et me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale isikule, kui see on tehniliselt võimalik.

14.6 Vastulause esitamise õigus

Teil on ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete seaduslikule töötlemisele, kui see on õigustatud teie konkreetse olukorra tõttu ja kui meie huvid töötlemisel ei kaalu üles meie huve.

Täpsemalt:

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb artikli 2 lõikes 1 sätestatud isikuandmete töötlemise korra alusel. 6 lõike 1 punkti 2 alusel. 1 lause 1 e) või f) DSGVO; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profileerimise kohta. Me ei töötle enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on olemas kaalukamad põhjused kui teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Kui me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega.

Teil on õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel vastavalt artiklile 1. 89 lõike 1 kohaselt. 1 DSGVO, teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

14.7 Automatiseeritud otsused, sealhulgas profiilide koostamine

Teil on õigus, et teie suhtes ei tehta üksnes automatiseeritud töötlemisel – sealhulgas profiilianalüüsil – põhinevat otsust, millel on teie suhtes õiguslikud tagajärjed või mis kahjustab teid märkimisväärselt sarnasel viisil.

Kogutud isikuandmetel põhinevat automatiseeritud otsustamist ei toimu.

14.8 Andmekaitseseadusest tulenev õigus nõusolekut tühistada

Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta.

14.9 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus te viibite, töötate või kus teid kahtlustatakse seaduserikkumises, kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

15 Andmete turvalisus

Me teeme kõik endast oleneva, et tagada teie andmete turvalisus vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja tehnilistele võimalustele.

Teie isikuandmed edastatakse krüpteeritult. See kehtib nii teie tellimuste kui ka kliendi sisselogimise kohta. Me kasutame SSL (Secure Socket Layer) kodeerimissüsteemi, kuid juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Teie andmete kaitsmiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid vastavalt art. 32 DSGVO, mida me pidevalt kohandame vastavalt tehnika tasemele.

Lisaks ei garanteeri me, et meie pakkumine on teatud aegadel kättesaadav; katkestusi, katkestusi või tõrkeid ei saa välistada. Meie kasutatavad serverid on regulaarselt ja hoolikalt turvatud.

16 Andmete avaldamine kolmandatele isikutele ja andmete säilitamine

Põhimõtteliselt kasutame teie isikuandmeid ainult meie ettevõtte siseselt.

Kui ja niivõrd, kuivõrd me kaasame lepingute täitmise raames kolmandaid isikuid (nt AppTec Partner), saame neid isikuandmeid ainult selles ulatuses, milles edastamine on vajalik vastava teenuse osutamiseks.

Juhul, kui me anname teatud andmetöötluse osad (“tellimuste töötlemine”) sisse, kohustame lepinguliselt töövõtjaid kasutama isikuandmeid ainult kooskõlas andmekaitseseaduste nõuetega ja tagama andmesubjekti õiguste kaitse.

Nende isikuandmete säilitamine, töötlemine ja kasutamine toimub üksnes Šveitsi ja Saksamaa Liitvabariigi territooriumil, Euroopa Liidu liikmesriigis või mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis.

Andmete edastamist väljaspool Šveitsi ja ELi asuvatesse kohtadesse või isikutele väljaspool käesoleva deklaratsiooni punktides 4-12 nimetatud juhtumeid ei toimu ega ole kavas.

17 Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasse

Aeg-ajalt ajakohastame seda avaldust, et kaitsta teie isikuandmeid, näiteks kui asjaomased andmekaitse-eeskirjad muutuvad. Te peaksite seda avaldust aeg-ajalt kontrollima, et olla kursis sellega, kuidas me teie andmeid kaitseme ja meie veebisaidi sisu pidevalt täiustame. Kasutades veebilehte www.apptec360.com, nõustute käesoleva isikuandmete kaitse avalduse tingimustega.

18 Andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi või muresid andmekaitse kohta, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Käesolev tekst on tõlge saksakeelsest originaalversioonist.)

ostukorv
Kauplus

Kontakt

Peakorter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Soovitage meid
Go to Top