page-loader

Avtrykk

Kontaktinformasjon

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Sveits

Fon: +41 61 511 32 10
Faks: +41 61 511 32 19

e-post: info@apptec360.com

Innføring i handelsregisteret

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

MVA-nummer

CHE-148.513.391 MWST

DUNS-nummer

486 023 877

administrerende direktør

Sahin Tugcular

Ansvarsfraskrivelse

Innhold i netttilbudet

AppTec GmbH påtar seg intet ansvar for aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet eller kvalitet på den oppgitte informasjonen. Ansvarskrav mot AppTec GmbH basert på skader av materiell eller emosjonell art forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen, eller ved bruk av uriktige og ufullstendige opplysninger, er generelt utelukket, med mindre AppTec GmbH har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.
Alle tilbud er uforpliktende. AppTec GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, endre eller slette deler av nettstedet eller hele nettstedet uten forvarsel, samt retten til å stanse publiseringen midlertidig eller permanent.

Referanser og lenker

For direkte eller indirekte lenker til andre internettsider («lenker»), som ligger utenfor AppTec GmbH’s ansvar, påtar AppTec GmbH intet ansvar, med mindre AppTec GmbH var klar over innholdet og med mindre det var teknisk mulig og rimelig å forhindre bruken. av ulovlig innhold.
AppTec erklærer herved uttrykkelig at på det tidspunktet lenken ble generert, var det ikke noe ulovlig innhold på de koblede sidene. AppTec GmbH har ingen innflytelse på nåværende og fremtidig design, innhold eller opphavsrett til de lenkede sidene. Derfor tar vi avstand fra alt innhold på lenkede sider som endret seg etter koblingen. Dette gjelder alle lenker opprettet av AppTec innenfor vårt eget internettinnhold, samt innholdsbidrag fra tredjeparter. For ulovlig, ukorrekt eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, påhviler ansvar og ansvar utelukkende hos leverandøren av nettstedet som ble referert til, og ikke hos referanseparten.

Opphavsrett og varemerkelov

AppTec GmbH respekterer i alle sine publikasjoner opphavsretten til bilder, lyder og tekster fra tredjeparter, og bestreber seg på å bruke lisensfri eller egen grafikk, lyder og tekster. All bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale på internettinnholdet vårt skal være underlagt bestemmelsene i de gyldige immaterielle rettighetene og eierrettighetene til de respektive registrerte eierne.
Bare omtale av et varemerke garanterer ikke konklusjonen om at dette varemerket ikke er beskyttet av en tredjepart! Opphavsretten til publiserte objekter som er laget av AppTec GmbH ligger utelukkende hos AppTec GmbH. Reproduksjon eller bruk av disse bildene, lydene og tekstene i andre elektroniske eller trykte publikasjoner krever uttrykkelig samtykke fra AppTec GmbH.

Personvern

Besøket til AppTec – nettsteder er helt anonymt. Vi lagrer kun opplysningene dine for videre behandling dersom du gir oss dine data på kontaktskjema eller e-post. Det er ingen analyse av IP-adresser, dvs. vi kan ikke trekke konklusjoner om identiteten til en besøkende.
Vi lagrer kun dataene som er nødvendige for en riktig forretningstransaksjon eller for å svare på dine spørsmål og forespørsler.
Dine data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Når det er mulighet for å legge inn personlige eller forretningsdata (e-postadresser, navn, adresser), er utlevering av denne informasjonen av brukeren på en strengt frivillig basis. Bruk og betaling av alle tjenester som tilbys – hvis det er teknisk mulig og rimelig – er tillatt uten å avsløre slike personopplysninger ved å bruke anonyme data eller et pseudonym.

Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen er en del av Internett-tilbudet som peker til denne siden. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke er eller ikke lenger er gyldige, eller ikke er korrekte, forblir de resterende delene av dokumentet upåvirket i innhold og gyldighet.

vogn
butikk

Kontakt

Hovedkvarter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Sveits
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rangere oss
Anbefal oss
Go to Top