page-loader

Mobile Device Management (MDM) – Veiledning

Innholdsfortegnelse

Hva er MDM og hva bruker bedrifter det til?

MDM, EMM eller UEM – hva er forskjellen?

 • Mobile Device Management (MDM)
 • Enterprise Mobility Management (EMM)
 • Unified Endpoint Management (UEM)
 • Mobile Application Management (MAM)
 • Mobile Content Management (MCM)

MDM-systemdrift

 • On-Premise kontra skytjeneste
 • Livssyklusstyring
 • Registrering av brukere og enheter
 • Administrator

MDM fordeler

De viktigste MDM-distribusjonsområdene

 • Enhetsadministrasjon – Administrering av aktive mobile enheter, BYOD, Inventarliste.
 • Appadministrasjon
 • E-postbehandling
 • Filbehandling
 • Enhets- og datasikkerhet
 • Service og vedlikehold
 • Automasjon

Bruksområder for MDM

 • Hybrid arbeid
 • IT-tjenester
 • Lager, transport og logistikk
 • Helse og omsorg
 • Skole og utdanning
 • Detaljhandel
 • MDM for små og mellomstore bedrifter (SMB)

Styring av ulike sluttenheter/operativsystemer

 • eple
 • Android
 • Windows
 • Andre operativsystemer

Hva betyr noe når du velger en MDM-løsning?

 • Operativsystemer
 • Søknadsscenario
 • Driftsmodell
 • Brukervennlighet
 • Pris-ytelse
 • MDM-løsninger

Mobile Device Management med AppTec

 • Arkitektur
 • Administrasjonskonsoll og oppsett
 • Mobil enhet, app og innholdsadministrasjon
 • Inventar og overvåking
 • Sikkerhetsstyring
 • Tilkoblingshåndtering
 • Automasjon

Hva er MDM og hva bruker bedrifter det til?

Mobilt arbeid blir stadig mer populært over hele verden og vil etablere seg som en integrert del av en hybrid arbeidsmodell: Mange mennesker vil jobbe på et variabelt antall dager enten på kontoret, på hjemmekontoret eller på toget eller hos kunden – kort sagt : eksternt. Dette er et utsagn vi alle kan bekrefte fra egen erfaring, men det støttes også av en rekke eksperter (for eksempel av Ifo Institute , av Shift Collective eller ZEW Mannheim ).

Mobile enheter – hovedsakelig smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner – vil hjelpe ansatte med å holde kontakten med kolleger, holde kundene informert, få tilgang til relevante bedriftsdata og koordinere med forretningspartnere. Jo mer mangfoldig arbeidsmodellene er, desto bredere er utvalget av mobile enheter som vil bli brukt i den hybride arbeidsverdenen – og jo viktigere vil det være for bedrifter å kunne konfigurere og administrere enheter fra hvor som helst til enhver tid. Mobile Device Management (MDM)-løsninger kan ta over denne oppgaven.

Mobile Device Management er en programvareløsning for sentral administrasjon av mobile enheter. Det gir administratorer full kontroll over mobile enheter, apper og innhold, uavhengig av operativsystem. En av de store fordelene med MDM er at funksjoner som konfigurering av e-post eller utrulling av apper kan automatiseres og dermed utføres mye raskere og mer effektivt enn ved manuell oppsett.

I denne guiden har vi samlet hva MDM er, hva det kan og hva bedrifter bør se etter når de introduserer MDM. Vi håper å kunne tilby veiledning til alle som leter etter pålitelig informasjon i jungelen av en rekke begreper, funksjoner og ikke minst de mange løsningene som finnes på markedet.

Hvis du ønsker å lære mer om MDM eller om AppTec360 Unified Endpoint Manager, send en e-post til sales@apptec360.com eller kontakt oss på tlf. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

MDM, EMM eller UEM – hva er forskjellen?

Forkortelsene EMM eller UEM brukes ofte i forbindelse med MDM. Selv om administrasjon av mobile enheter spiller en rolle i hvert av de tre begrepene, er de forskjellige i omfanget av funksjoner. Dette kan skape forvirring for brukerne, så her er en kort forklaring på hvordan de tre begrepene er forskjellige:

Opprinnelsen til det konseptuelle mangfoldet ligger i utviklingshistorien til MDM: Frem til rundt 2012 ble mobilenhetsadministrasjon (MDM) utelukkende brukt til å administrere mobile enheter. I de påfølgende årene utviklet produsenter løsningene sine videre og la til funksjoner som administrasjon av mobilapper, mobilinnhold og mobilsikkerhetsfunksjoner under navnet Enterprise Mobility Management (EMM).

De siste funksjonsforbedringene er knyttet til administrasjon av stasjonære enheter som PC-er og Mac-er. I dag står det nåværende begrepet Unified Endpoint Management (UEM) for dette. Begrepene Mobile Application Management (MAM) og Mobile Content Management (MCM) brukes også ganske sjelden. Imidlertid står de bare for en underfunksjon av MDM.

MDM-systemdrift

I utgangspunktet er det to måter for bedrifter å drifte en MDM-løsning: enten lokalt, på servere i eget datasenter, eller som en skytjeneste via servere til en leverandør – vanligvis er dette produsenten selv. Tilgang til MDM-applikasjonen er da nettleserbasert via en administrasjonskonsoll på internett.

Spesialtilbud som livssyklusstyring, hvor MDM kjøpes direkte med enheten, gjør bruken av en slik løsning enda mer praktisk, spesielt for bedrifter som ønsker å bruke MDM primært til administrasjon av enheter.

For å begynne å administrere mobile eller stasjonære enheter, må brukere og deres enheter først registreres i systemet. Dette kan gjøres individuelt eller som en masseoperasjon. Sluttbrukere mottar deretter en forespørsel om å registrere enheten sin i enhetsadministrasjonssystemet. Påmeldingsprosessen kan akselereres betraktelig via automatiserte programmer, for eksempel automatisk påmelding, NFC, QR-kode, e-post eller SMS.

Nå kan administratoren se og kontrollere enheter, apper og innhold fra konsollen sin. Han kan få apper og enhetsinnstillinger, samt e-post- eller Wi-Fi-innstillinger, automatisk eksternt oppdatert.

MDM fordeler

Mobilt arbeid blir stadig mer populært over hele verden. For tiden vinner en hybridmodell terreng, med mange som jobber dels på kontoret, dels på hjemmekontoret og dels på veien – noe på vei til kunden. Mobile enheter skaper den nødvendige fleksibiliteten for dette steds- og tidsuavhengige arbeidet.

Men etter hvert som antallet mobile enheter vokser, øker også utfordringene og risikoene knyttet til bruken av dem. Uten systematisk kontroll av mobile enheter mangler bedrifter oversikt over hvor mange og hvilke smarttelefoner og nettbrett som til og med er i bruk – dette umuliggjør kontrollert bruk. Administrasjonen av individuelle enheter er ineffektiv når for eksempel apper må oppdateres eller installeres eller mobiltelefonkontrakter må inngås. Dette fører ikke bare til høye kostnader, men også til en spredning av applikasjoner og enheter som kan brukes for å få tilgang til sensitive bedriftsdata – og dermed til farlige sikkerhetssårbarheter.

Hovedfordelen med en administrasjonsløsning for mobile enheter er at IT sentralt kan administrere og kontrollere enheter, apper og innhold. Administrasjonsverktøyet kan brukes til å begrense funksjoner, sette bruksgrenser og overvåke datatilgang. Med MDM kan bedrifter få oversikt over alle mobile enheter, apper og datatilganger som er i bruk. Dette gjør dem ikke bare i stand til å administrere mer effektivt, men også å jobbe mer kostnadseffektivt, for eksempel ved å konsolidere og optimalisere mobilkontrakter. Sist, men ikke minst, er den sentrale kontrollen av mobile enheter en avgjørende sikkerhetsfaktor, fordi bare på denne måten kan samsvarskrav effektivt håndheves.

De viktigste MDM-distribusjonsområdene

Løsninger for administrasjon av mobile enheter gir IT-ledere fordelen av sentral administrasjon av mobile enheter, apper og innhold samtidig som de sikrer sikkerheten til bedriftsdata og beskyttelse av personopplysninger. De viktigste funksjonene til en MDM-løsning er følgende:

Enhetsadministrasjon

 • Sentralisert administrasjon av aktive mobile enheter er den mest originale oppgaven til MDM. Den styres via en nettbasert eller app-konsoll, der funksjoner (som enhetskonfigurasjon) og, med mange løsninger, rapporter (som frekvens for datatilgang) kan utføres eller hentes.
 • De administrerte enhetene kan – bortsett fra bedriftseide – også være private enheter til de ansatte (søkeord BYOD). Disse kommer vanligvis fra forskjellige produsenter og er utstyrt med forskjellige operativsystemer og apper. Ved hjelp av MDM kan variasjonen av BYOD-enheter også integreres og administreres sikkert.
 • Når de mobile enhetene er registrert i MDM, blir alle viktige enhetsdata registrert. Fra denne kan det opprettes en inventarliste via MDM, som gir en oversikt over alle mobile enheter som er i bruk i bedriften.

Appadministrasjon

For bedrifter er det ikke bare viktig å kontrollere enhetene, men også appene deres. Derfor muliggjør de fleste MDM-løsninger også kontroll av apper gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer sikring og konfigurering av apper, bruksbegrensninger og ideelt sett separasjon av private og profesjonelle apper.

E-postbehandling

Kommunikasjon via e-post er en av de viktigste mobilapplikasjonene i bedrifter. Ansatte utveksler ofte sensitiv bedriftsinformasjon via e-post. MDM-systemer har derfor funksjoner for å sikre (kryptere) e-post og konfigurere apper automatisk.

Filbehandling

Muligheten til å få tilgang til bestemt innhold – som dokumenter eller bilder – utenfra spiller også en stadig viktigere rolle i mobilarbeid. På denne måten kan innhold deles eller synkroniseres. I denne sammenheng sørger MDM for at sensitive data er sentralt tilgjengelig og lagret sikkert. På denne måten kan IT hindre ansatte i å bruke offentlige servere til å dele bedriftsdata og beholde kontrollen over det.

Enhets- og datasikkerhet

De sentrale administrasjonsfunksjonene til en MDM gjør det enklere for IT-avdelingen å pålitelig sikre mobilselskapsdata og persondata. Mange sikkerhetsfunksjoner kan automatisk tildeles enheter og er en del av en fremtidsrettet sikkerhetsarkitektur. Enhets- og datasikkerhetsfunksjoner inkluderer:

 • Konfigurasjoner, for eksempel nettleserinnstillinger eller standard WLAN-tilgang.
 • Begrensninger, for eksempel blokkering av bestemte nettsteder eller spillapper.
 • Overholdelse og retningslinjer, for eksempel retningslinjer for nettleser- eller appbruk eller overholdelse av retningslinjer for passord.

Service og vedlikehold

Mobile enheter kan også ha funksjonsfeil eller defekter; i alle fall krever de oppdateringer og oppgraderinger med visse intervaller. Ved å bruke MDM kan IT-administratorer enkelt få tilgang til mobile enheter som er registrert i systemet eksternt og utføre alle nødvendige intervensjoner fra programvareoppdateringer til installasjon av apper til fullstendig sletting av alle data (i tilfelle enhetstap).

Automasjon

Med MDM kan mange administrative oppgaver enkelt automatiseres. Automatiserte funksjoner inkluderer for eksempel konfigurering av enhetsinnstillinger, utrulling av apper, separat lagring av forretningsdata, konfigurering av e-post og WLAN, men også sikkerheten til enhetene og mange andre.

Bruksområder for MDM

Hybrid arbeid

Etter flere dyptgripende endringer i arbeidslivet i nyere tid, er den klassiske arbeidsmodellen nå bare én av flere. Avhengig av de individuelle kravene til en organisasjon, vil ansatte fremover jobbe på kontoret, på produksjonsgulvet, hos kunden, på reise eller på hjemmekontor. For at ansatte skal fortsette å jobbe produktivt i denne hybride arbeidsmodellen, vil mobile enheter og data spille en stadig viktigere rolle. For bedrifter øker dette kravene til å skape et sikkert og effektivt arbeidsmiljø. MDM-løsninger vil støtte betydelig i dette.

IT-tjenester

Leverandører av mobil livssyklusadministrasjon støtter kundene sine i å kontrollere og administrere sine mobile enheter gjennom hele livssyklusen. For disse tjenesteleverandørene er MDM-systemer det tekniske grunnlaget for å gi kundene deres tjenester pålitelig og sikkert. Integrasjonen og konfigurasjonen av nye enheter er svært automatisert, noe som avlaster IT-avdelingen på både leverandør- og kundesiden, slik at de kan konsentrere seg om å oppfylle sine kjerneoppgaver.

Lager, Transport og Logistikk

Når det gjelder transport av varer av alle slag, kan mobile enheter utgjøre hele forskjellen når det kommer til pålitelig og punktlig levering. Mobile enheter brukes ikke bare til å kommunisere med kolleger, kunder og partnere. De forenkler også mottak og sporing av forsendelser når de beveger seg fra punkt A til punkt B. MDM-løsninger gjør forsyningskjeden mer effektiv: med MDM kan mobile enheter raskt integreres, enkelt kontrolleres og automatisk konfigureres for å overholde juridiske og bedriftsbestemmelser. MDM-løsninger som inkluderer programvare for digital skilting gjør også smarttelefonen til en produktskanner. Til dette formålet kan applikasjonene på mobilenheten reduseres til én eller få apper (enkelt- eller flerapps kiosk) som sluttbrukeren på lageret eller i transportbilen trenger til jobben, noe som gjør smarttelefonbruken enkel og sikker.

Helse og omsorg

Smarttelefoner og nettbrett brukes også stadig hyppigere innen helse og pleie for å ha viktig informasjon direkte tilgjengelig for pasienten eller for å planlegge mobile sykepleieoppdrag. MDM-systemer gjør det mulig for medisinsk personell ved omsorgsinstitusjoner å ha konstant oversikt over mobile enheter og apper som er i bruk. Digitale skiltsystemer er også nyttige i dette miljøet. De gjør det mulig å sette opp en dedikert arbeidsmodus der brukere kun kan få tilgang til aktiverte applikasjoner (multi-app kiosk). På denne måten kan tilgangen til bedriftsdata begrenses og gjør det enklere for mindre teknologikyndige ansatte å bruke enheten.

Skole og utdanning

Med digitale medier kan læringsinnhold formidles på en spennende måte og tilpasses optimalt. Sist, men ikke minst, fremmer læring med nettbrett kunnskap i bruken av dette fremtidsrettede mediet. MDM-løsninger støtter lærere på skoler og andre utdanningsinstitusjoner i å administrere enhetene og innholdet som brukes enkelt og sikkert. Den nettbaserte Apple School Manager (ASM) er det sentrale kontaktpunktet for administrasjon av Apple-enheter og tilhørende tilgang til apper og innhold. Tilgang til ASM er spesielt enkel via en MDM. Men Android-enheter kan også enkelt administreres og kontrolleres sentralt via en MDM.

Detaljhandel

Informative og underholdende videoer blir godt mottatt av forbrukere i detaljhandelen. Mange butikkoperatører bruker derfor digitale skjermer på sine salgsgulv for å presentere dette innholdet attraktivt. For å gjøre dette bruker de mobilskjermer hvis oppgave i hovedsak er å spille av levende bilder via programvare. Med MDM-løsninger utstyrt med digital skilting kan digital annonsering implementeres enkelt og sikkert. Som regel kreves det kun én app for drift, som tilgangen er begrenset til for sluttbrukeren. Som i logistikksektoren kan digital skilting også i stor grad forenkle varemottak i detaljhandelen som «skanningsprogramvare».

MDM for små og mellomstore bedrifter (SMB)

Små og mellomstore bedrifter drar særlig nytte av bruken av en MDM-løsning. Dette fordi størrelsen på bedriften ikke er det avgjørende for om det er lønnsomt å bruke en MDM-løsning. Snarere er formålet med bruken avgjørende: I et lite selskap med en håndfull ansatte som hver bruker en mobil enhet, er det kanskje lite fornuftig å kjøpe en enhetsadministrasjonsprogramvare. Men hvis en av de ansatte bruker enheten for å få tilgang til svært sensitive data, er bruk av en MDM nesten obligatorisk. Som en retningslinje for avgjørelsen, jo høyere bruksgrad de mobile enhetene er og jo mer sensitive dataene man får tilgang til, jo mer haster bruken av en MDM-løsning.

Styring av ulike sluttenheter/operativsystemer

Med MDM kan IT-administratorer pålitelig kontrollere, administrere og sikre mobile enheter for forskjellige operativsystemer i de mest forskjellige bruksscenarier. Omfanget av MDM-funksjonalitet avhenger av produktet og produsenten. De viktigste funksjonene til en MDM inkluderer sikring av bedrifts-e-post, sertifikatbasert sikkerhet, automatisk konfigurasjon, separering av private og bedriftsdata, selektiv sletting (spesielt ved tap av enhet) og mange flere.

Hvilke operativsystemer en MDM støtter avhenger også av produktet og produsenten. Det finnes spesielle MDM-er for administrasjon av Apple- eller Android-enheter, men også kryssplattformløsninger som for eksempel også støtter Windows.

eple

For å gjøre det mulig for selskaper å distribuere og konfigurere iOS- eller macOS-enheter via MDM, har Apple utviklet Device Enrollment Program (DEP). Programmet muliggjør registrering av Apple-enheter under oppsett via MDM uten behov for en oppsettstjeneste eller fysisk tilgang til enheten. I den overvåkede modusen til DEP kan visse begrensninger lagres sentralt under konfigurasjonen. For dette formålet er det definert en DEP-server i MDM, som legitimerer seg via et Apple-sertifikat. Hvis MDM også støtter Apple User Enrollment, er det enklere å administrere BYOD-enheter og bedre beskytte brukernes personvern.

Android

Googles operativsystem har også en funksjon for integrering av mobilenheter: Zero Touch Enrollment inkluderer lignende funksjoner som Apples DEP. Flere mobile enheter kan klargjøres, konfigureres og administreres samtidig uten fysisk kontakt, slik at ansatte kan bruke dem umiddelbart etter mottak.

Windows

I tillegg til mobile enheter kan mange MDM-systemer også administrere PC-er og bærbare datamaskiner med Microsoft Windows 10-operativsystemet. Ideelt sett brukes produsentens Windows 10-grensesnitt. Enhetsintegrasjon skjer enten via multi-påmelding ved hjelp av en CSV-fil eller via Microsoft Auto Pilot. Når brukere og enheter er registrert i systemet, kan Windows-enheter i et heterogent miljø kontrolleres sentralt via en enhetlig administrasjonskonsoll.

Andre operativsystemer

Operativsystemene fra Apple og Android dekker til sammen 97,5 prosent av alle smarttelefoner. Dette betyr at alle andre operativsystemer – som Windows, Ubuntu, openSUSE og andre – kun er av sekundær betydning når det gjelder tall. I enkeltbedrifter kan imidlertid disse eksotiske tingene spille en viktig rolle fordi enhetene de er installert på tjener et spesielt formål: for eksempel i fuktige eller støvete utendørs- eller produksjonsmiljøer. Noen MDM-er støtter også disse mindre vanlige operativsystemene.

Hva betyr noe når du velger en MDM-løsning?

Det er mange grunner til å bruke MDM-løsning i en bedrift. Mobile scenarier – og dermed formålet med å bruke MDM – er forskjellige i hvert selskap, så hver organisasjon må selv bestemme fordelene med MDM.

Bedrifter som vurderer innføringen av MDM bør først bestemme status quo på området mobile enheter og applikasjoner. Da må det vurderes hvilke funksjoner som bør begrenses og til hvilket formål. Følgende kriterier gir en innledende orientering om hva som er viktig:

Operativsystemer

Hvilke mobile enheter skal administreres av MDM? Er det smarttelefoner med Apple- eller Android-systemer? Da er de fleste MDM-systemer på markedet kvalifisert. Eller planlegger du å bruke Windows-enheter? Sjekk om MDM du ønsker kan brukes for dette systemet.

Implementeringsscenario

Hva er mobilscenariet som MDM skal brukes til? Handler det først og fremst om administrasjon av et stort antall enheter eller om sikring av mobildata? Hvem bruker eller administrerer enhetene, og med hvor mye IT-erfaring? Fremfor alt bestemmer disse og andre nøkkeldata for distribusjonsscenarioet hvordan mobilenheten skal konfigureres og hvordan funksjoner skal begrenses.

Brukervennlighet

Aksepten av programvare står og faller med dens brukervennlighet, og dette er ingen forskjell for MDM. Brukeropplevelsen skal ikke påvirkes av MDM og applikasjonen skal kun kjøres i bakgrunnen (så lenge ingen begrensede funksjoner er kontrollert). Løsningen skal også kunne distribueres uten opplæring og enkel og intuitiv for brukerne å bruke. Ta deg derfor tid og få MDM testet for brukervennlighet av testbrukere fra ulike områder i din bedrift.

Pris-ytelse

Kostnadene er et av de viktigste kriteriene for eller mot kjøp av en MDM-løsning. De faktiske gebyrene for en MDM-programvarelisens bestemmes av produsentens prismodell. Fakturering er vanligvis basert på abonnementsmodellen, for eksempel betaling per måned og enhet. Det er viktig å vurdere alle kostnader som påløper og å sammenligne alle kjøpte eller bestilte tjenester.

MDM-løsninger

Det er nå mange produsenter som tilbyr MDM-løsninger under forskjellige navn, avhengig av programvarens fokus – fra enkel enhetsadministrasjon til omfattende endepunktsadministrasjonsløsninger.

Mobile Device Management med AppTec

Med AppTec360 Unified Endpoint Manager har du en moderne UEM-løsning som du sentralt, effektivt og sikkert kan administrere mobile enheter, apper og innhold, men også stasjonære enheter som PC og bærbar PC med. AppTec360 dekker også komplekse MDM-scenarier, men er enkel og ekstremt brukervennlig. Funksjonene til AppTec360 Unified Endpoint Manager går langt utover omfanget av konvensjonell MDM-programvare, som følgende funksjonsbeskrivelser viser:

Arkitektur

Som en multi-tenant-løsning tillater AppTec360 Unified Endpoint Manager uavhengig, parallell administrasjon av enheter, for eksempel i flere datterselskaper. For skybruk kreves kun en registrering, den lokale implementeringen utføres via en medfølgende enhet. For å lage store brukergrupper kan egne katalogstrukturer enkelt leses ut via LDAP. Programvare og konfigurasjoner kan installeres av IT-administratoren i bakgrunnen «over the air» (push), eller brukeren kan be om installasjon av en spesifikk app (pull).

Administrasjonskonsoll og oppsett

Administratorer betjener AppTec360 Unified Endpoint Manager via nettbasert administrasjonskonsoll eller via app. Ved utformingen av dashbordet ble det lagt vekt på intuitiv brukervennlighet og enkel håndtering av konsollen, noe som også og spesielt beviser sin verdi i komplekse MDM-scenarier. Løsningen kan brukes uten skoleinnsats, og oppsettet er også enkelt å utføre – enten i skyen ved å registrere seg eller, for den lokale versjonen, via en enhet som kun den virtuelle maskinen må lastes ned og installeres for.

Inventar og overvåking

Takket være inventar- og overvåkingsfunksjonen gir AppTec360 Unified Endpoint Manager deg bedre oversikt over enheter og applikasjoner samt bruken av dem: både enhets- og appdata kan hentes og administreres som en inventarliste. Ytterligere rapporter – for eksempel om enhetene som er lagt til eller mobilnettleverandørene som brukes – muliggjør overvåking og optimalisering av enheter og apper, men også av kontraktsforhold.

Sikkerhetsstyring

Mobil e-posthåndtering inkl. PIM

AppTec360 Unified Endpoint Manager inkluderer omfattende sikkerhetsfunksjoner, som kryptering av e-post og kommunikasjon mellom klient og server, hvit- og svartelisting av nettsider og apper, separasjon av private og forretningsdata på enheten, sentral tilgang for sletting av data eller låsing av enheten i tilfelle tyveri eller tap. I tillegg er funksjoner for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data og konfigurasjoner tilgjengelig. Muligheten til å angi policyer – for konfigurasjoner, passord, etc. – skaper ekstra trygghet.

Tilkoblingsadministrasjon

Med AppTec360 Unified Endpoint Manager definerer du ikke bare hvilke nettverkstilkoblinger brukere har lov til å bruke for å få tilgang til bedriftsdata; du kan også konfigurere tilleggspolicyer for WiFi, VPN og APN (for eksempel standardinnstillinger for passord eller brukernavn). Med AppTec VPN kan datatrafikk beskyttes og kontrolleres veldig enkelt. Hindringer – som brannmurer, komplekse VPN-servere eller kompatibilitetsproblemer – som ofte oppstår ved bruk av eksterne VPN-løsninger – elimineres.

Automasjon

For å sikre at prosessene kjører pålitelig, konsekvent og fremfor alt raskere, kan en rekke funksjoner automatiseres med AppTec360 Unified Endpoint Manager, slik som konfigurasjon av e-post, separasjon, bedrifts- og privatdata, integrasjon av bedriftsstruktur (via LDAP) , fullstendig eller selektiv sletting av data, sertifikatbasert sikkerhet, sending av push-varsler og mange flere … Hele påmeldingsprosessen kan også automatiseres og utløses, for eksempel via SMS (inkludert i AppTec SMS Device Enrollment Package) eller med metoder som automatisk påmelding (via CSV), NFC, QR-kode eller e-post.

Hvis du ønsker å lære mer om MDM eller om AppTec360 Unified Endpoint Manager, kan du bare skrive til oss på sales@apptec360.com eller kontakte oss på tlf. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

vogn
butikk

Kontakt

Hovedkvarter

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Sveits
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rangere oss
Anbefal oss
Go to Top