page-loader

Nadruk

Dane kontaktowe

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazylea
Szwajcaria

Fon: +41 61 511 32 10
Faks: +41 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

Wpis do rejestru handlowego

CH-270.4.003.278-2

Handelsregisteramt: Basel-Stadt

Numer VAT

CHE-148.513.391 MWST

Numer D-U-N-S

486 023 877

CEO

Sahin Tugcular

Zastrzeżenie

Treść oferty online

AppTec GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec AppTec GmbH oparte na szkodach materialnych lub emocjonalnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że AppTec GmbH działała umyślnie lub dopuściła się rażącego zaniedbania.
Wszystkie oferty są niewiążące. AppTec GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części witryny lub całej witryny bez wcześniejszego powiadomienia, a także prawo do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych („linki”), za które AppTec GmbH nie ponosi odpowiedzialności, AppTec GmbH nie ponosi odpowiedzialności, chyba że AppTec GmbH była świadoma treści i nie było technicznie możliwe i uzasadnione zapobieganie korzystaniu z nielegalnych treści.
AppTec niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie wygenerowania linku na stronach, do których prowadzą linki, nie było żadnych nielegalnych treści. AppTec GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub prawa autorskie stron, do których prowadzą linki. W związku z tym odcinamy się od wszystkich treści stron, do których prowadzą linki, które uległy zmianie po umieszczeniu linku. Dotyczy to wszystkich linków utworzonych przez AppTec w ramach naszych własnych treści internetowych, a także treści dostarczanych przez osoby trzecie. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca witryny, do której się odwołano, a nie strona odwołująca się.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

AppTec GmbH respektuje we wszystkich swoich publikacjach prawa autorskie do obrazów, dźwięków i tekstów osób trzecich i stara się wykorzystywać bez licencji lub własne grafiki, dźwięki i teksty. Wszelkie materiały chronione prawem autorskim wykorzystywane w naszych treściach internetowych podlegają postanowieniom obowiązujących praw własności intelektualnej i praw własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli.
Sama wzmianka o znaku towarowym nie gwarantuje, że znak ten nie jest chroniony przez osobę trzecią! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów, które zostały stworzone przez AppTec GmbH, należą wyłącznie do AppTec GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie tych obrazów, dźwięków i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga wyraźnej zgody AppTec GmbH.

Prywatność

Odwiedziny AppTec – strony internetowe są całkowicie anonimowe. Przechowujemy Twoje dane do dalszego przetwarzania tylko wtedy, gdy podasz nam swoje dane w formularzu kontaktowym lub e-mailu. Nie ma analizy adresów IP, tj. nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości odwiedzającego.
Zapisujemy tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia właściwej transakcji biznesowej lub udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby użytkownika.
Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim. Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów), ujawnienie tych informacji przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – jest dozwolone bez ujawniania takich danych osobowych przy użyciu danych anonimowych lub pseudonimu.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze zastrzeżenie jest częścią oferty internetowej, która wskazuje na tę stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są lub przestały być ważne lub nieprawidłowe, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

wózek
Sklep

Kontakt

Siedziba główna

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazylea
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Poleć nas
Go to Top