page-loader

Warunki ochrony prywatności

Poniższe oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do korzystania z naszej oferty online www.apptec360.com (zwanej dalej „stroną internetową”).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych. Dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1 Odpowiedzialny

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Telefon: +41 61 511 3210

eMail: contact@apptec360.com

Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu przez nas jego danych zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych jako całości lub w odniesieniu do poszczególnych środków, może skierować swój sprzeciw do osoby odpowiedzialnej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych można zapisać i wydrukować w dowolnym momencie.

2 Ogólne cele przetwarzania

Wykorzystujemy dane osobowe w celu prowadzenia strony internetowej www.apptec360.com

3 Jakich danych używamy i dlaczego

3.1 Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, usługi przechowywania i bazy danych, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi Witryny.

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę stronę internetową na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego i bezpiecznego udostępniania naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 S. 1 f) DSGVO w związku z. Art. 28 DSGVO.

3.2 Aplikacja AppTec360 Endpoint Manager

Dane, które ta aplikacja może gromadzić:

Lokalizacja

 • Przybliżona lokalizacja i dokładna lokalizacja

Dane osobowe

 • Identyfikatory użytkownika i numer telefonu

Aktywność aplikacji

 • Zainstalowane aplikacje
 • [Cloud User only] Wyświetlanie/przesyłanie informacji o zainstalowanych aplikacjach w chmurze AppTec360 dostępnej pod adresem (www.emmconsole.com).

Informacje o aplikacji i jej wydajność

 • Dzienniki awarii i dane diagnostyczne

Urządzenie lub inne identyfikatory

 • Urządzenie lub inne identyfikatory

3.3 Dane dostępu

Zbieramy informacje o użytkowniku podczas korzystania z tej witryny. Automatycznie zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika i interakcji z nami oraz rejestrujemy dane dotyczące komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane dotyczące każdego dostępu do naszej strony internetowej (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują:

 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • ilość przesłanych danych
 • Komunikat o pomyślnym pobraniu (kod odpowiedzi HTTP)
 • Typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • Referer URL (tj. poprzednio odwiedzana strona)
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP i żądający dostawca

Używamy tych danych dziennika bez przypisywania ich do Twojej osoby lub innego profilowania do celów statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej strony internetowej, ale także do anonimowego rejestrowania liczby odwiedzających naszą stronę internetową (ruch) oraz zakresu i rodzaju korzystania z naszej strony internetowej i usług, a także do celów rozliczeniowych w celu pomiaru liczby kliknięć otrzymanych od partnerów współpracujących. Na podstawie tych informacji możemy dostarczać spersonalizowane i oparte na lokalizacji treści, analizować ruch, rozwiązywać i korygować błędy oraz ulepszać nasze usługi.

Jest to również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) DSGVO.

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego użytkowania w oparciu o konkretne dowody. Przechowujemy adresy IP w plikach dziennika przez ograniczony czas, jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w celu świadczenia lub rozliczania usług, np. w przypadku korzystania z jednej z naszych ofert. Po anulowaniu procesu zamówienia lub otrzymaniu płatności usuniemy adres IP, jeśli nie będzie to już konieczne ze względów bezpieczeństwa. Przechowujemy również adresy IP, jeśli mamy konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Ponadto przechowujemy datę ostatniej wizyty użytkownika w ramach jego konta (np. podczas rejestracji, logowania, klikania linków itp.).

3.4 Pliki cookie

Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Sesyjny plik cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez odpowiednie serwery podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywany tymczasowo na dysku twardym użytkownika. Plik ten jako taki zawiera tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są one używane na przykład w celu umożliwienia korzystania z funkcji koszyka na kilku stronach.

Używamy również trwałych plików cookie (również małych plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika), które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie. Te pliki cookie są przechowywane na dysku twardym użytkownika i są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Ich żywotność wynosi od 1 miesiąca do 10 lat. Umożliwia nam to prezentowanie użytkownikowi naszych usług w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczny oraz, na przykład, wyświetlanie w witrynie informacji specjalnie dostosowanych do jego zainteresowań.

Nasz uzasadniony interes w korzystaniu z plików cookie zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 f) DSGVO ma na celu uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

W plikach cookie przechowywane są następujące dane i informacje:

 • informacje o logowaniu
 • Ustawienia języka
 • wprowadzone wyszukiwane hasła
 • Informacje o liczbie wizyt na naszej stronie internetowej i korzystaniu z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej.

Gdy plik cookie jest aktywowany, przypisywany jest mu numer identyfikacyjny, a dane osobowe użytkownika nie są przypisywane do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko użytkownika, adres IP lub podobne dane, które umożliwiłyby przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie będą umieszczane w pliku cookie. W oparciu o technologię plików cookie otrzymujemy jedynie pseudonimowe informacje, na przykład o tym, które strony naszego sklepu zostały odwiedzone, które produkty zostały obejrzane itp. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych użytkowników.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był z wyprzedzeniem informowany o ustawieniach plików cookie i mógł w indywidualnych przypadkach decydować, czy chce wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, czy też całkowicie uniemożliwić korzystanie z plików cookie. Może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

3.5 Dane służące do wypełnienia naszych zobowiązań umownych

Przetwarzamy dane osobowe, których potrzebujemy do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zamówione produkty, dane rozliczeniowe i dane dotyczące płatności. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane zostaną usunięte po upływie okresów gwarancyjnych i ustawowych okresów przechowywania. Dane powiązane z kontem użytkownika (patrz poniżej) będą zawsze przechowywane przez okres ważności konta.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 Par. 1 S. 1 b) DSGVO, ponieważ dane te są wymagane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec użytkownika.

3.6 Konto użytkownika

Konto użytkownika (np. AppTec Store) można utworzyć na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz, potrzebujemy danych osobowych wymaganych podczas logowania. Podczas późniejszego logowania wymagany jest tylko adres e-mail lub nazwa użytkownika i wybrane hasło.

W przypadku nowej rejestracji gromadzimy dane podstawowe (np. imię i nazwisko, adres), dane komunikacyjne (np. adres e-mail) i dane dotyczące płatności (dane bankowe), a także dane dostępowe (nazwa użytkownika i hasło).

Aby zapewnić prawidłową rejestrację i zapobiec nieautoryzowanym rejestracjom przez osoby trzecie, użytkownik otrzyma link aktywacyjny w wiadomości e-mail po rejestracji w celu aktywacji konta. Dopiero po pomyślnej rejestracji trwale przechowujemy dane przesłane przez użytkownika w naszym systemie.

Użytkownik może zlecić nam usunięcie utworzonego konta użytkownika w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową na dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list) wymienione w punkcie 1. Następnie usuniemy przechowywane dane osobowe, o ile nie będziemy musieli ich przechowywać w celu realizacji zamówień lub ze względu na prawne obowiązki przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) DSGVO.

3.7 Przetwarzanie zamówień

Jeśli klient posiada oprogramowanie hostowane przez AppTec, strony zawrą oddzielną umowę na przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO. 28 DSGVO, po czym AppTec będzie działać jako podmiot przetwarzający umowę klienta.

W przypadku, gdy oprogramowanie jest hostowane przez AppTec jako podmiot przetwarzający umowę, AppTec korzysta z podwykonawców zgodnie z umową o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO. 28 DSGVO.

3.8 Newsletter

Aby zarejestrować się do newslettera, wymagane jest podanie danych wymaganych w procesie rejestracji. Rejestracja do newslettera jest rejestrowana. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji („double opt-in”). Jest to konieczne, aby uniemożliwić osobom trzecim rejestrację przy użyciu adresu e-mail użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, a tym samym zrezygnować z jego otrzymywania.

Dane rejestracyjne przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do wysyłania newslettera. Przechowujemy rejestrację rejestracji i adres wysyłki tak długo, jak długo istnieje interes w udowodnieniu pierwotnie udzielonej zgody, z reguły są to okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, tj. maksymalnie trzy lata.

Podstawą prawną do wysyłania newslettera jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 a) w związku z art. 7 DSGVO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG. Podstawą prawną rejestracji jest nasz uzasadniony interes w udowodnieniu, że wysyłka została zrealizowana za zgodą użytkownika.

Użytkownik może anulować rejestrację w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową na dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list) wymienione w punkcie 1. Oczywiście w każdym newsletterze znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji.

3.9 Zalecenia dotyczące produktów

Będziemy wysyłać regularne rekomendacje produktów pocztą elektroniczną, niezależnie od newslettera. W ten sposób będziemy dostarczać Ci informacje o produktach z naszej oferty, którymi możesz być zainteresowany na podstawie Twoich ostatnich zakupów towarów lub usług od nas. W ten sposób ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Użytkownik może sprzeciwić się temu w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową na dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list) wymienione w punkcie 1. Oczywiście w każdej wiadomości e-mail znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji.

Podstawą prawną do tego jest zezwolenie prawne zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 f) DSGVO w związku z § 7 ust. 3 UWG.

3.10 Kontakt e-mail

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), będziemy przetwarzać jego dane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które mają miejsce na żądanie użytkownika lub, jeśli użytkownik jest już naszym klientem, w celu realizacji umowy, podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 S. 1 b) DSGVO.

Będziemy przetwarzać dalsze dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO) lub jeśli mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu jego danych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Na przykład, uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość e-mail użytkownika.

3.11 Rejestracja i kontakt za pośrednictwem strony internetowej AppTec

Zainteresowana osoba ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej AppTec poprzez podanie danych osobowych lub skontaktowania się z AppTec. To, które dane osobowe są przesyłane do AppTec, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania danych i/lub formularza kontaktowego w celu rejestracji i/lub nawiązania kontaktu. Dane osobowe przekazane AppTec przez osobę, której dane dotyczą, będą gromadzone i przechowywane wyłącznie w celach związanych z rejestracją lub w celu przetworzenia prośby o kontakt osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między AppTec a osobą, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych, które mają miejsce na wniosek osoby, której dane dotyczą.

4 Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ” („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny przez odwiedzających stronę są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jest to również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) DSGVO.

Firma Google podpisała i certyfikowała się w ramach porozumienia Privacy Shield między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w następującym powiązanym wpisie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Aktywowaliśmy anonimizację IP na tej stronie (anonymizeIp). Spowoduje to jednak, że Google ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Użytkownik może również zapobiec przesyłaniu do Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można kliknąć poniższy link, aby ustawić plik cookie rezygnacji, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics w tej witrynie (ten plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link): [Google Analytics deaktivieren]

5 Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnej grupy docelowej” Google Inc.

Dostawca korzysta na stronie internetowej z funkcji remarketingu lub „podobnej grupy docelowej” firmy Google Inc. „(„Google”) z siedzibą w San Bruno/Kalifornia, USA. Ta funkcja umożliwia dostawcy kierowanie reklam do odwiedzających witrynę internetową poprzez dostarczanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam odwiedzającym witrynę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej Google. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Google przechowuje mały plik z sekwencją liczb w przeglądarkach osób odwiedzających witrynę. Numer ten jest wykorzystywany do rejestrowania wizyt na stronie internetowej i anonimowych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są przechowywane. Jeśli następnie użytkownik odwiedzi inną witrynę w sieci reklamowej Google, zobaczy reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem zawierają wcześniej odwiedzane obszary produktów i informacji. Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

6 Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Adwords

Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji.

Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci mogą zobaczyć całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 wtyczek YouTube

Niniejsza witryna zawiera co najmniej jedną wtyczkę YouTube, należącą do Google Inc. z siedzibą w San Bruno/Kalifornia, USA. Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo YouTube. Gdy użytkownik odwiedza witrynę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z serwisu YouTube do przeglądarki użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez YouTube za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy:

Dzięki integracji wtyczek YouTube otrzymuje informacje o tym, którą specjalną stronę naszej witryny odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany do YouTube, YouTube może przypisać wizytę do jego konta YouTube. YouTube otrzymuje możliwość przypisania zachowania użytkownika podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu.

Jeśli użytkownik jest członkiem serwisu Youtube i nie chce, aby YouTube gromadził informacje o nim za pośrednictwem tej usługi i łączył się z informacjami o jego członkostwie przechowywanymi w serwisie YouTube, musi wylogować się ze swojego konta przed odwiedzeniem tej witryny.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 Wtyczki społecznościowe Facebook

Używamy wtyczek społecznościowych („wtyczki”) z sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku lub przycisku z szarym „f Facebook” i podpowiedzią „Udostępnij to” lub znakiem „Kciuk w górę” oznaczającym „Lubię to”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową na tej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym poziomem wiedzy:

Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę z ofertą. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, Facebook nadal może uzyskać i przechowywać jego adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook korzystał z tej usługi do zbierania informacji o Tobie i łączenia ich z Twoimi informacjami o członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem tej witryny.

9 Wtyczki Twittera

Korzystamy również z wtyczki serwisu Twitter. Przyciski te są dostarczane przez Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać po terminach takich jak „Twitter” lub „sekwencja” w połączeniu ze stylizowanym niebieskim ptakiem lub białym ptakiem na niebieskim tle lub szarym ptakiem + przyciskiem „Twitter”. Za pomocą wtyczki można udostępnić post lub stronę tej oferty na Twitterze lub śledzić dostawcę na Twitterze.

Po wejściu na stronę tej witryny, która zawiera taki przycisk, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość przycisku Twittera jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Twittera za pomocą tej wtyczki i informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Następnie wraz z zakupem Przycisków przesyłany jest tylko adres IP użytkownika, adres URL odpowiedniej strony internetowej, ale nie do innych celów niż reprezentacja używanych Przycisków.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy.

10 wtyczek XING (przycisk udostępniania)

Używamy przycisku „XING Share-Button” lub „X-Share”.

Po wywołaniu tej strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki nawiązywane jest krótkotrwałe połączenie z serwerami XING AG („XING”), za pomocą którego wykonywane są funkcje przycisku „XING Share Button” lub „X-Share” (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). XING nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników odwiedzających tę witrynę. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie ma również możliwości oceny zachowania użytkownika za pomocą plików cookie w związku z przyciskiem „XING Share-Button” lub „X-Share”.

Najnowsze informacje na temat ochrony danych dotyczące „XING Share Button” oraz dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

11 Wtyczki LinkedIn

Nasze strony zawierają wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). zintegrowane. Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku „Poleć” na naszej stronie. Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Poleć” LinkedIn, będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn, może połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu LinkedIn. Umożliwia to LinkedIn powiązanie wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także prawa użytkownika i opcje ustawień można znaleźć w informacjach o ochronie danych LinkedIn. Informacje te są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

12 Przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania z MailChimp

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem „MailChimp”, platformy dystrybucji newsletterów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, a także ich dalsze dane opisane w kontekście niniejszych uwag, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może wykorzystywać te dane zgodnie z własnymi informacjami w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłania i prezentacji newslettera lub w celach ekonomicznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do ich zapisywania lub przekazywania stronom trzecim.

Regulamin ochrony danych MailChimp można znaleźć tutaj: mailchimp.com/legal/privacy

Badania i analizy statystyczne

Newslettery zawierają tak zwany „web-beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp po otwarciu newslettera. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich lokalizacje wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu.

Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani my, ani MailChimp nie staramy się obserwować poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

13 Czas przechowywania

O ile nie zostało to wyraźnie określone, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów.

W niektórych przypadkach ustawodawca przewiduje przechowywanie danych osobowych, na przykład w prawie podatkowym lub handlowym. W takich przypadkach dane będą przechowywane przez nas wyłącznie do tych celów prawnych, ale nie będą przetwarzane w żaden inny sposób i zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania.

14 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikowi przysługują różne prawa dotyczące jego danych osobowych. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tych praw, powinien przesłać swoje żądanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1, wyraźnie określając swoją tożsamość.

Poniżej znajduje się przegląd przysługujących praw.

14.1 Prawo do potwierdzenia i informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

W szczegółach:

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie otrzymać od nas potwierdzenie, czy jego dane osobowe będą przetwarzane. W takim przypadku użytkownik ma prawo zażądać od nas bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych wraz z kopią tych danych. Ponadto istnieje prawo do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub nadal są ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
 5. istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub do żądania od administratora danych ograniczenia takiego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od użytkownika, wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 par. 1 i 4 DSGVO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazaniem danych. 46 DSGVO w związku z przekazaniem.

14.2 Prawo do korekty

Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia i, w razie potrzeby, uzupełnienia wszelkich dotyczących go danych osobowych.

W szczegółach:

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

14.3 Prawo do odstąpienia od umowy („Prawo do zapomnienia”)

W wielu przypadkach jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika.

W szczegółach:

Zgodnie z art. 17 par. 1 DSGVO, użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
 2. wycofania zgody, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 zdanie 1 a) DSGVO lub art. 9 ust. 2 a) DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 par. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 par. 2 DSGVO.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) RODO. 8 par. 1 DSGVO.

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 par. 1 DSGVO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że zażądałeś od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

14.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

W wielu przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

W szczegółach:

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych przez okres umożliwiający nam zweryfikowanie dokładności jego danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmówił usunięcia danych osobowych i zamiast tego zażądał ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 par. 1 DSGVO, o ile nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody naszej firmy przeważają nad Twoimi.

14.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania, przekazywania lub zlecania nam przekazywania dotyczących go danych osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego.

W szczegółach:

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam dostarczył, w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także ma prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez naszej ingerencji, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 a) DSGVO lub Art. 9 ust. 2 a) DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 b) DSGVO i
 2. przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych metod.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, użytkownik ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne.

14.6 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się zgodnemu z prawem przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją i jeśli nasze interesy związane z przetwarzaniem nie przeważają nad naszymi.

W szczegółach:

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 zdanie 1 e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. a) RODO. 89 par. 1 DSGVO, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

14.7 Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie go ogranicza.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie zebranych danych osobowych nie ma miejsca.

14.8 Prawo do odwołania zgody na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

14.9 Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywa, pracuje lub jest podejrzany o naruszenie prawa, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest niezgodne z prawem.

15 Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i możliwościami technicznymi.

Dane osobowe użytkownika będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Dotyczy to zarówno zamówień, jak i logowania klienta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer), ale zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Aby zabezpieczyć dane użytkownika, utrzymujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 DSGVO. 32 DSGVO, które stale dostosowujemy do aktualnego stanu wiedzy.

Ponadto nie gwarantujemy, że nasza oferta będzie dostępna w określonych godzinach; nie można wykluczyć zakłóceń, przerw lub awarii. Używane przez nas serwery są regularnie i starannie zabezpieczane.

16 Ujawnianie danych osobom trzecim i przechowywanie danych

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w ramach naszej firmy.

Jeśli i w zakresie, w jakim angażujemy strony trzecie w ramach realizacji umów (np. AppTec Partner), te dane osobowe są otrzymywane tylko w zakresie, w jakim przekazanie jest niezbędne do odpowiedniej usługi.

W przypadku, gdy zlecamy na zewnątrz pewne części przetwarzania danych („przetwarzanie zamówień”), umownie zobowiązujemy wykonawców do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych oraz do zapewnienia ochrony praw osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Szwajcarii i Republiki Federalnej Niemiec, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przekazywanie danych do miejsc lub osób spoza Szwajcarii i UE poza przypadkami wymienionymi w niniejszym oświadczeniu w ust. 4-12 nie ma miejsca i nie jest planowane.

17 Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie w celu ochrony danych osobowych użytkownika, np. w przypadku zmiany odpowiednich przepisów o ochronie danych. Należy od czasu do czasu sprawdzać niniejsze oświadczenie, aby być na bieżąco ze sposobem, w jaki chronimy dane użytkownika i stale ulepszamy zawartość naszej witryny internetowej. Korzystając z witryny www.apptec360.com, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

18 Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oryginalnej wersji niemieckiej).

wózek
Sklep

Kontakt

Siedziba główna

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazylea
Schweiz
Telefon: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Poleć nas
Go to Top