page-loader

Özellik Açıklaması

ARCHITECTURE

Bulut tabanlı veya şirket içi model (altyapınızda işletilir)
başarıIcn
Sanal cihaz olarak da mevcuttur
başarıIcn
İstemci ve sunucu arasında şifreli iletişim
başarıIcn
İstemci ve sunucu arasında çift yönlü iletişim (Push ve Pull)
başarıIcn
Mevcut yapının seçimi için LDAP entegrasyonu
başarıIcn
Kendi sertifika sunucunuz
başarıIcn

CONSOLE

Sürükle / bırak başına politika değişikliği
başarıIcn
Çoklu istemci özellikli mimari
başarıIcn
Rol ve sorumluluğa bağlı yönetim konsolu
başarıIcn
Son kullanıcılar için self servis portalı
başarıIcn
Birinci seviye destek için sezgisel gösterge paneli
başarıIcn
Revizyon güvenli kayıt
başarıIcn
Anlamlı raporlar ve analizler
başarıIcn
İstenen değişiklikler için bilet sistemi/iş akışı
başarıIcn
Grup/kullanıcı/cihaza özel izin
başarıIcn
Web tabanlı yönetim konsolu
başarıIcn

ASSET MANAGEMENT

Şirketteki mobil cihazların envanteri
başarıIcn

INVENTORY MANAGEMENT

Yüklü uygulamaların envanteri
başarıIcn

EXPENSE MANAGEMENT

Cihaz için sözleşme bilgilerinin yönetimi
başarıIcn

APPLICATION MANAGEMENT

Uygulamaların yüklenmesi ve silinmesi - "havadan"
başarıIcn
Şirket başvurularının Push ile dağıtılması
başarıIcn
Kurumsal Uygulama Mağazası
başarıIcn
Başvuruların siyah beyaz listesi
başarıIcn
Uygulama Sarmalayıcı
başarıIcn
Kiosk Modu
başarıIcn

CONNECTION MANAGEMENT

WiFi, VPN ve APN için yönergelerin yapılandırılması
başarıIcn

PIM MANAGEMENT

E-posta, Exchange Active Sync, CalDav, Abone Olunan Takvimler ve WebClips için yönergelerin yapılandırılması
başarıIcn
Güvenli PIM Konteyneri
başarıIcn
Exchange için Güvenli e-Posta Ağ Geçidi
başarıIcn

SECURITY MANAGEMENT

Karmaşık parolaların merkezi olarak uygulanması
başarıIcn
e-Posta, Takvim ve Kişiler için Şifreli Mesajlaşma Kabı (BYOD)
başarıIcn
Güvenli web tarayıcısı
başarıIcn
URL-Whitelisting
başarıIcn
Dual Persona - İş ve kişisel verilerin tam olarak ayrılması
başarıIcn
Samsung SAFE Entegrasyonu
başarıIcn
Hafıza kartı ve cihaz hafızasının şifrelenmesi
başarıIcn
Sunucu ve istemci arasındaki iletişimin şifrelenmesi
başarıIcn
Şirket içinde kamera işlevinin engellenmesi
başarıIcn
Belirli uygulamaların gerçekleştirilmesinin yasaklanması
başarıIcn
Mobil cihazlar için merkezi sertifika yönetimi
başarıIcn
Mobil cihazların merkezi konsoldan engellenmesi
başarıIcn
Karmaşık verilerin veya alt alanların merkezi olarak silinmesi
başarıIcn
Hırsızlık durumunda mobil cihazların konumu
başarıIcn
Bulucuya bir mesaj gönderilmesi
başarıIcn
Cihaz ve uygulama ayarlarının sınırlandırılması için yönergelerin oluşturulması
başarıIcn
Apple iCloud ile veri senkronizasyonunun engellenmesi
başarıIcn
Jailbreak veya rootlu cihazların engellenmesi
başarıIcn
Önceden belirlenmiş bir etkin olmayan süreden sonra cihazların engellenmesi
başarıIcn
Cihazların şifreli iletişimi
başarıIcn

CONTENT MANAGEMENT

Kurumsal verilerin sağlanması - Güvenli İçerik Kutusu
başarıIcn

MONITORING

Özel ve şirket cihazlarının görüntülenmesi
başarıIcn
Hangi mobil iletişim sağlayıcısının kullanıldığının gösterilmesi
başarıIcn
Jailbreak ve rootlu cihazların görüntülenmesi
başarıIcn
Hangi cihaz üreticilerinin kullanıldığını listeleme
başarıIcn
Şirkette hangi işletim sistemi platformlarının kullanıldığının listelenmesi
başarıIcn
Yeni eklenen cihazların listelenmesi
başarıIcn
Bekleyen kayıtların listelenmesi
başarıIcn
Aktif, bloke edilmiş, devreden çıkarılmış, arızalı ve kayıp cihazların durum göstergesi
başarıIcn
Etkinleştirilmiş veri dolaşımına sahip mobil cihazların görüntülenmesi
başarıIcn
araba
Mağaza

İletişim

Genel Merkez

AppTec GmbH
Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Telefon numarası: +41 (0) 61 511 32 10
Faks: +41 (0) 61 511 32 19

E-posta: info@apptec360.com

rateus
Bizi tavsiye edin
Go to Top