page-loader

Privacyvoorwaarden

De volgende gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het gebruik van ons online-aanbod www.apptec360.com (hierna “website”).

We hechten veel belang aan gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR).

1 Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is

AppTec GmbH

St. Jakobsstraat 30

CH-4052-Bazel

Telefoon: +41 61 511 3210

e-mail: contact@apptec360.com

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsvoorschriften in hun geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon.

U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring op elk gewenst moment opslaan en afdrukken.

2 Algemene doeleinden van verwerking

We gebruiken persoonlijke gegevens om de website www.apptec360.com te beheren.

3 Welke gegevens we gebruiken en waarom

3.1 Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslag- en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om de Site te beheren.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van onze website in overeenstemming met art. 6 Para. 1 S. 1 f) DSGVO in combinatie met. Art. 28 DSGVO.

3.2 AppTec360 Endpoint Manager

Gegevens die deze app mag verzamelen:

Locatie

 • Locatie bij benadering en exacte locatie

Persoonlijke gegevens

 • Gebruikers-ID’s en telefoonnummer

App-activiteit

 • Geïnstalleerde apps
 • [Cloud User only] Informatie over geïnstalleerde apps bekijken/uploaden op AppTec360 Cloud, toegankelijk via (www.emmconsole.com)

App Informatie en Prestaties

 • Crashlogs en diagnostische gegevens

Apparaat- of andere ID’s

 • Apparaat- of andere ID’s

3.3 Toegangsgegevens

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en interactie met ons en leggen gegevens vast over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van ophalen
 • overgedragen gegevensvolume
 • Bericht over succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode)
 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem
 • Referer URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
 • Internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres en de aanvragende provider

We gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van onze website, maar ook voor anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de mate en het type gebruik van onze website en diensten, evenals voor factureringsdoeleinden om het aantal ontvangen klikken van samenwerkingspartners te meten. Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud bieden, verkeer analyseren, fouten oplossen en corrigeren en onze services verbeteren.

Dit is ook ons legitiem belang volgens Art 6 para. 1 zin 1 f) DSGVO.

We behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van illegaal gebruik op basis van concreet bewijs. We slaan IP-adressen gedurende een beperkte periode op in de logbestanden als dit nodig is voor beveiligingsdoeleinden of voor het leveren of factureren van een dienst, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Nadat het bestelproces is geannuleerd of de betaling is ontvangen, verwijderen we het IP-adres als dit niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Daarnaast slaan we de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijvoorbeeld bij het registreren, inloggen, klikken op links, enzovoort).

3.4 Cookies

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectieve servers wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat als zodanig een zogenaamde sessie-ID, waarmee u verschillende verzoeken van uw browser kunt toewijzen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser hebt gesloten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om u in staat te stellen de winkelwagenfunctie op verschillende pagina’s te gebruiken.

We gebruiken ook in beperkte mate permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen), die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en worden na de opgegeven tijd automatisch verwijderd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Hierdoor kunnen we onze diensten op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier aan u presenteren en bijvoorbeeld informatie op de site weergeven die specifiek op uw interesses is afgestemd.

Ons legitieme belang bij het gebruik van cookies volgens Art. 6 para. 1 zin 1 f) DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens en informatie worden opgeslagen in de cookies:

 • inloggegevens
 • Taalinstellingen
 • ingevoerde zoektermen
 • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van afzonderlijke functies van onze website.

Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer gekoppeld. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u zou kunnen worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookietechnologie ontvangen we alleen pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, enz. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van je.

U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en in individuele gevallen kunt beslissen of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten of dat cookies volledig worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

3.5 Gegevens voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen

We verwerken persoonlijke gegevens die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten en factuur- en betalingsgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract.

De gegevens worden verwijderd na afloop van de garantietermijnen en wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount (zie hieronder) worden altijd bewaard voor de duur van de account.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 Par. 1 S. 1 b) DSGVO, omdat deze gegevens nodig zijn zodat we onze contractuele verplichtingen jegens u kunnen nakomen.

3.6 Gebruikersaccount

U kunt een gebruikersaccount (bijv. AppTec Store) aanmaken op onze website. Als u dat wenst, hebben we de persoonlijke gegevens nodig die tijdens het inloggen worden gevraagd. Als u later inlogt, zijn alleen uw e-mailadres of gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord vereist.

Voor de nieuwe registratie verzamelen we basisgegevens (zoals naam en adres), communicatiegegevens (zoals e-mailadres), betalingsgegevens (bankgegevens) en toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Om een correcte registratie te garanderen en ongeautoriseerde registraties door derden te voorkomen, ontvangt u na registratie per e-mail een activeringslink om uw account te activeren. Pas na een succesvolle registratie slaan we de door u verzonden gegevens permanent op in ons systeem.

U kunt een gebruikersaccount nadat het is aangemaakt op elk gewenst moment door ons laten verwijderen zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) vermeld onder punt 1 is hiervoor voldoende. Wij zullen uw opgeslagen persoonlijke gegevens dan verwijderen, voor zover wij deze niet hoeven te bewaren voor het verwerken van bestellingen of vanwege wettelijke opslagverplichtingen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 para. 1 zin 1 a) DSGVO.

3.7 Orderverwerking

Als de klant de software door AppTec laat hosten, sluiten de partijen een afzonderlijke overeenkomst voor orderverwerking volgens Art. 28 DSGVO, waarna AppTec optreedt als contractverwerker van de klant.

In het geval dat de software wordt gehost door AppTec als een contractverwerker, gebruikt AppTec onderaannemers volgens het contract voor orderverwerking volgens Art. 28 DSGVO.

3.8 Nieuwsbrief

Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief zijn de gegevens vereist die worden gevraagd tijdens het registratieproces. De registratie voor de nieuwsbrief wordt bijgehouden. Na registratie ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen (“double opt-in”). Dit is nodig om te voorkomen dat derden zich registreren met uw e-mailadres.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk gewenst moment intrekken en de nieuwsbrief annuleren.

We bewaren de registratiegegevens zo lang als nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief. We slaan de registratie van de registratie en het verzendadres op zolang er een belang was om de oorspronkelijk gegeven toestemming te bewijzen, in de regel zijn dit de verjaringstermijnen voor civielrechtelijke claims, d.w.z. maximaal drie jaar.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 zin 1 a) in verband met Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 para. 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor het vastleggen van de registratie is ons legitieme belang om aan te tonen dat de verzending met uw toestemming is uitgevoerd.

U kunt uw registratie op elk gewenst moment annuleren zonder dat u hiervoor andere kosten hoeft te betalen dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) vermeld onder punt 1 is hiervoor voldoende. Natuurlijk vind je in elke nieuwsbrief ook een link om je uit te schrijven.

3.9 Productaanbevelingen

We sturen je regelmatig productaanbevelingen per e-mail, onafhankelijk van de nieuwsbrief. Op deze manier zullen we u informatie verstrekken over producten uit ons aanbod waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw recente aankopen van goederen of diensten bij ons. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm naar de contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) vermeld onder punt 1 is hiervoor voldoende. Natuurlijk vind je in elke e-mail ook een link om je uit te schrijven.

De wettelijke basis hiervoor is de wettelijke toestemming volgens Art. 6 para. 1 zin 1 f) DSGVO in combinatie met § 7 para. 3 UWG.

3.10 Contact via e-mail

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), verwerken we uw gegevens om uw vraag te verwerken en in het geval er vervolgvragen zijn.

Als de gegevensverwerking plaatsvindt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden of, als u al onze klant bent, voor de uitvoering van het contract, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking Art. 6 Para. 1 S. 1 b) DSGVO.

Wij verwerken alleen verdere persoonsgegevens als u daarvoor toestemming geeft (art. 6 lid 1 zin 1 a) DSGVO) of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO). Er is bijvoorbeeld een legitiem belang bij het beantwoorden van uw e-mail.

3.11 Registratie en contact via de AppTec website

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om zich op de website van AppTec te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken of om contact op te nemen met AppTec. Welke persoonlijke gegevens naar AppTec worden verzonden, volgt uit het respectieve invoermasker en/of contactformulier voor de registratie en/of het tot stand brengen van contact. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verzonden naar AppTec worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor de doeleinden die worden nagestreefd met de registratie of voor de verwerking van de contactaanvraag van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is art. 6 para. 1 letter b DSGVO, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen AppTec en de betrokkene of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene plaatsvinden.

4 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. “(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door bezoekers wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Dit is ook ons legitiem belang volgens Art 6 para. 1 zin 1 f) DSGVO.

Google heeft de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS ondertekend en zichzelf gecertificeerd. Door dit te doen, verplicht Google zich te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

We hebben IP-anonimisering geactiveerd op deze website (anonymizeIp). Dit zal er echter toe leiden dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zal reduceren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): [Google Analytics deaktivieren]

5 Gebruik van de remarketing- of “vergelijkbare doelgroep”-functie van Google Inc.

De aanbieder gebruikt op de website de remarketing- of “vergelijkbare doelgroep”-functie van Google Inc. “(“Google”), gevestigd in San Bruno/Californië, VS. Met deze functie kan de provider bezoekers van de website gericht adverteren door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te leveren aan bezoekers van de website van de provider wanneer zij andere websites van het Google Display Network bezoeken. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Google slaat een klein bestand met een reeks nummers op in de browsers van bezoekers van de website. Dit nummer wordt gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als je vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, zie je advertenties die hoogstwaarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

6 Gebruik van Google Adwords conversietracering

We gebruiken het online advertentieprogramma “Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. De Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als je bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat het niet mogelijk is om cookies te volgen op de websites van AdWords-klanten.

De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten kunnen het totale aantal gebruikers zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). Ze worden dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 YouTube-plugins

Deze website bevat ten minste één plugin van YouTube, eigendom van Google Inc. gevestigd in San Bruno/Californië, VS. De plugins zijn te herkennen aan een van de YouTube-logo’s. Wanneer je een website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van YouTube. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van YouTube naar je browser verzonden. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube verzamelt met behulp van deze plugin en we informeren je daarom op basis van ons kennisniveau:

Door de plugins te integreren, ontvangt YouTube de informatie welke speciale pagina van onze website je hebt bezocht. Als de gebruiker is aangemeld bij YouTube, kan YouTube het bezoek toewijzen aan zijn YouTube-account. YouTube krijgt de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel.

Als je lid bent van Youtube en niet wilt dat YouTube via deze service informatie over je verzamelt en koppelt aan je lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op YouTube, moet je uitloggen uit je account voordat je de website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 Sociale plugins voor Facebook

We gebruiken sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op blauwe tegel of knop met grijze “f Facebook” en de hint “Deel dit” of een “Duim omhoog”-teken voor “Vind ik leuk”) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kun je hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u een website op deze site bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plugin en we informeren je daarom op basis van ons kennisniveau:

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk dat Facebook zijn IP-adres verkrijgt en opslaat.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook deze service gebruikt om informatie over u te verzamelen en te koppelen aan uw lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet u uitloggen bij Facebook voordat u de website bezoekt.

9 Twitter-plugins

We gebruiken ook de Twitter-plugin. Deze knoppen worden geleverd door Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn te herkennen aan termen als “Twitter” of “volgorde”, gecombineerd met een gestileerde blauwe vogel of witte vogel op een blauwe achtergrondknop of grijze vogel+”Twitter”-knop. Met behulp van de plugin is het mogelijk om een bericht of pagina van dit aanbod te delen op Twitter of om de aanbieder te volgen op Twitter.

Wanneer u een website op deze website opent die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-button wordt rechtstreeks van Twitter naar de browser van de gebruiker verzonden. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plugin en informeren je op basis van ons kennisniveau. Hierna wordt alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende webpagina verzonden met de aankoop van de Buttons, maar niet voor andere doeleinden dan de weergave van de gebruikte Buttons.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy.

10 XING-plug-ins (deelknop)

We gebruiken de “XING Share-Button” of “X-Share”-knop.

Wanneer u deze website oproept, wordt er via uw browser een kortetermijnverbinding met de servers van XING AG (“XING”) tot stand gebracht, waarmee de functies van de “XING Share Button” of “X-Share” knop (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden uitgevoerd. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de “XING Share-knop” of “X-Share”-knop.

De meest recente informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de “XING Share Button” en aanvullende informatie vindt u op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11 LinkedIn Plugins

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). geïntegreerd. Je kan de LinkedIn plugins herkennen aan het LinkedIn logo of de “Recommend” knop op onze site. Wanneer je onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen jouw browser en de LinkedIn server. LinkedIn ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als je op de LinkedIn “Recommend-Button” klikt terwijl je ingelogd bent op je LinkedIn account, kun je de inhoud van onze pagina’s linken op je LinkedIn profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie over het verzamelen van gegevens (doel, reikwijdte, verdere verwerking, gebruik) en over je rechten en instellingsmogelijkheden vind je in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn. Deze informatie is beschikbaar op https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

12 Gegevensbeschermingsregels met betrekking tot het gebruik van MailChimp

De nieuwsbrief wordt verzonden via “MailChimp”, een nieuwsbriefdistributieplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en hun verdere gegevens die in het kader van deze toelichting worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.

De gegevensbeschermingsregels van MailChimp kunt u hier vinden: mailchimp.com/legal/privacy

Statistische onderzoeken en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “web-beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de MailChimp-server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden.

De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke koppelingen wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

13 Opslagtijd

Tenzij specifiek vermeld, slaan we persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de beoogde doelen te bereiken.

In sommige gevallen voorziet de wetgever in de opslag van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het belastingrecht of het handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens alleen voor deze wettelijke doeleinden door ons opgeslagen, maar niet op andere wijze verwerkt en na afloop van de wettelijke bewaartermijn verwijderd.

14 Uw rechten als betrokkene

Volgens de geldende wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze rechten wilt doen gelden, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post naar het adres dat in sectie 1 wordt vermeld, waarbij u zich duidelijk identificeert.

Hieronder vind je een overzicht van je rechten.

14.1 Recht op bevestiging en informatie

U hebt het recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In detail:

U hebt het recht om op elk moment van ons een bevestiging te ontvangen of persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zullen worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om ons gratis informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Bovendien heb je recht op de volgende informatie:

 1. verwerkingsdoeleinden;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;
 5. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen of om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken;
 6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. als de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering in overeenstemming met Art. 22 para. 1 en 4 DSGVO en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de passende garanties in overeenstemming met Art. 46 DSGVO in verband met de overdracht.

14.2 Recht op correctie

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren en, indien nodig, aan te vullen.

In detail:

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke gegevens over u onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

14.3 Recht op annulering (“Recht op vergetelheid”)

In een aantal gevallen zijn we verplicht om persoonlijke gegevens over u te verwijderen.

In detail:

Krachtens Art. 17 para. 1 DSGVO, heeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen, en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onverwijld te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. u uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, intrekt op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 a) DSGVO of Art. 9 para. 2 a) DSGVO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. u een bezwaar indient tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 2 DSGVO.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten waaronder wij vallen.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 para. 1 DSGVO.

Als we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we verplicht zijn om ze te verwijderen op grond van art. 17 para. 1 DSGVO, zullen wij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u hen hebt verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen.

14.4 Recht op beperking van de verwerking

In een aantal gevallen hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

In detail:

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te controleren,
 2. de verwerking is onwettig en u hebt geweigerd de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens wel nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, zolang nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

14.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen, door te geven of door ons te laten doorgeven.

In detail:

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. 6 para. 1 zin 1 a) DSGVO of Art. 9 para. 2 a) DSGVO of op een contract op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 b) DSGVO en
 2. verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met paragraaf 1, hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.

14.6 Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons als dit wordt gerechtvaardigd door uw specifieke situatie en als onze belangen bij de verwerking niet zwaarder wegen dan onze belangen.

In detail:

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken niet langer persoonsgegevens tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 para. 1 DSGVO, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

14.7 Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze ernstig benadeelt.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de verzamelde persoonsgegevens.

14.8 Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken.

14.9 Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, werkt of verdacht wordt van het overtreden van de wet, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben onwettig is.

15 Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer), maar wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beveiligen, hanteren we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met art. 32 DSGVO, die we voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

Bovendien garanderen we niet dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; storingen, onderbrekingen of uitval kunnen niet worden uitgesloten. De servers die we gebruiken worden regelmatig en zorgvuldig beveiligd.

16 Bekendmaking van gegevens aan derden en gegevensopslag

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden betrekken in het kader van de uitvoering van contracten (bijv. AppTec Partner), worden deze persoonlijke gegevens alleen ontvangen voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de overeenkomstige dienstverlening.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking (“orderverwerking”) uitbesteden, verplichten we contractanten om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

De opslag, verwerking en het gebruik van deze persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats op het grondgebied van Zwitserland en de Bondsrepubliek Duitsland, in een lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Een gegevensoverdracht naar plaatsen of personen buiten Zwitserland en de EU buiten de gevallen die in deze verklaring in de paragrafen 4 – 12 worden genoemd, vindt niet plaats en is niet gepland.

17 Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van een wijziging in de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen en de inhoud van onze website voortdurend verbeteren. Door de site www.apptec360.com te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens.

18 Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Deze tekst is een vertaling van de originele Duitse versie).

wagen
Winkel

Contact

Hoofdkantoor

AppTec GmbH
St. Jakobsstraat 30
CH-4052 Bazel
Schweiz
Telefoon: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Beveel ons aan
Go to Top