page-loader

Du har sannolikt hamnat här på grund av ett felmeddelande i vår Android-klient.

I de flesta fall visas detta fel när din certifikatkedja är felaktig (fel ordning) eller ofullständig (t.ex. mellanliggande certifikat saknas).

 

Läs här hur du kontrollerar och åtgärdar problemet:

https://apptec360.com/pdf/AppTec_EMM_TBLS_CERT.pdf

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Rekommendera oss
Go to Top