page-loader

Konsulttjänster

konsulttjänster

Du kan på olika sätt bekanta dig med AppTecs produkter och vårt utbud av lösningar. Tack vare den intuitivt hanterbara managementkonsolen kan utbildningstiden oftast reduceras till ett minimum. Vid implementeringar i en större eller distribuerad miljö samt vid mer komplexa frågor eller helt enkelt för att garantera en smidig start, stöder vi våra kunder på plats med planering, introduktion, implementering och dokumentation av vår Enterprise Mobility Management-lösning.

AppTecs konsultteam hjälper dig med följande steg:

Utbildning/workshops

Utbildning av IT-administratörer under projektets gång så att alla som arbetar med projektet är lika välinformerade. Under konceptualiseringen och implementeringen kan kunden underbygga sin teoretiska kunskap med praktik.

Analys av utfall och mål

Dokumentation av IT-infrastrukturen och de framtida krav och förväntningar som är nödvändiga för att installera och konfigurera vår lösning.

Analys av mål

Konfiguration

Installation av EMM-serverkomponenterna (endast nödvändigt vid privata moln), import av kundspecifika nätverks- och enhetsdata, slutförande av önskad konfiguration och coachning av administratörer.

Analys av mål

Testning av pilotmiljön

Hantering av en förutbestämd produktionsmiljö för en begränsad grupp av platser, enheter och användare. Identifiera och vid behov diskutera anpassningar innan genomförandet slutförs.

Analys av mål

Genomförande

Installation av de första anläggningarna med stöd och coachning av AppTecs tekniska team och efterföljande hantering av utrullningen.

Analys av mål

Dokumentation

Dokumentation av den installerade miljön.

Behöver du hjälp med frågorna ovan?

Vårt professionella serviceteam erbjuder support på services@apptec360.com

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

AppTec_Kontakt
rateus
Rekommendera oss
Go to Top