page-loader

Sekretessvillkor

Följande dataskyddsdeklaration gäller för användningen av vårt online-erbjudande www.apptec360.com (nedan kallad ”webbplats”).

Vi fäster stor vikt vid dataskydd. Dina personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1 Ansvarig

Ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter i den mening som avses i art. 4 nr. 7 DSGVO är

AppTec GmbH

St. Jakobs-Strasse 30

CH-4052-Basel

Tfn: +41 61 511 3210

E-post: contact@apptec360.com

Om du vill invända mot insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du rikta din invändning till den ansvariga personen.

Du kan när som helst spara och skriva ut denna dataskyddsdeklaration.

2 Allmänna ändamål med behandlingen

Vi använder personuppgifter i syfte att driva webbplatsen www.apptec360.com

3 Vilka data vi använder och varför

3.1 Värdskap

De värdtjänster vi använder används för att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagrings- och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva webbplatsen.

Vi eller vår hostingleverantör behandlar inventeringsdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata för kunder, intresserade parter och besökare på denna webbplats på grundval av våra legitima intressen i ett effektivt och säkert tillhandahållande av vår webbplats i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 f) DSGVO i samband med. Art. 28 DSGVO.

3.2 AppTec360 Endpoint Manager-app

Data som denna app har tillåtelse att samla in:

Plats

 • Ungefärlig plats och Exakt plats

Personuppgifter

 • Användar-ID och telefonnummer

Aktivitet i appen

 • Installerade appar
 • [Cloud User only] Visa/ladda upp information om installerade appar i AppTec360 Cloud som finns tillgänglig på (www.emmconsole.com)

Appinformation och prestanda

 • Krockloggar och diagnostiska data

Enhet eller andra ID

 • Enhet eller andra ID

3.3 Åtkomstdata

Vi samlar in information om dig när du använder den här webbplatsen. Vi samlar automatiskt in information om ditt användarbeteende och din interaktion med oss och registrerar data om din dator eller mobila enhet. Vi samlar in, lagrar och använder data om varje åtkomst till vår webbplats (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar:

 • Namn och URL för den hämtade filen
 • Datum och tid för hämtning
 • överförd datavolym
 • Meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod)
 • Typ av webbläsare och webbläsarversion
 • operativsystem
 • Referer URL (dvs. den tidigare besökta sidan)
 • Webbplatser som nås via användarens system via vår webbplats
 • Användarens Internetleverantör
 • IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder dessa loggdata utan koppling till din person eller annan profilering för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vår webbplats, men också för anonym registrering av antalet besökare på vår webbplats (trafik) och omfattningen och typen av användning av vår webbplats och tjänster samt för faktureringssyften för att mäta antalet klick som erhållits från samarbetspartners. Baserat på denna information kan vi tillhandahålla personligt och platsbaserat innehåll, analysera trafik, felsöka och korrigera fel samt förbättra våra tjänster.

Detta är också vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 para. 1 mening 1 f) DSGVO.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera loggdata i efterhand om det finns en motiverad misstanke om olaglig användning baserat på konkreta bevis. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tidsperiod om detta är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för tillhandahållande eller fakturering av en tjänst, t.ex. om du använder ett av våra erbjudanden. När orderprocessen har avbrutits eller betalningen har mottagits raderar vi IP-adressen om den inte längre behövs av säkerhetsskäl. Vi lagrar även IP-adresser om vi har en konkret misstanke om brott i samband med användningen av vår webbplats. Dessutom lagrar vi datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar etc.).

3.4 Cookies

Vi använder så kallade session cookies för att optimera vår webbplats. En sessionscookie är en liten textfil som skickas av respektive server när du besöker en webbplats och som lagras tillfälligt på din hårddisk. Denna fil som sådan innehåller ett så kallat sessions-ID, med vilket du kan tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till den gemensamma sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. De används t.ex. för att du ska kunna använda varukorgsfunktionen på flera sidor.

Vi använder också i liten utsträckning permanenta cookies (även små textfiler som lagras på din terminal), som finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss. Dessa cookies lagras på din hårddisk och raderas automatiskt efter den angivna tiden. Deras livslängd är 1 månad till 10 år. Detta gör det möjligt för oss att presentera våra tjänster för dig på ett mer användarvänligt, effektivt och säkert sätt och, till exempel, att visa information på webbplatsen som är specifikt anpassad till dina intressen.

Vårt berättigade intresse av att använda cookies i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 f) DSGVO är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

Följande data och information lagras i cookies:

 • inloggningsuppgifter
 • Språkinställningar
 • inmatade sökord
 • Information om antalet besök på vår webbplats och användningen av enskilda funktioner på vår webbplats.

När cookien aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer och dina personuppgifter kopplas inte till detta identifikationsnummer. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som skulle göra det möjligt att tilldela cookien till dig kommer inte att placeras i cookien. Baserat på cookietekniken får vi endast pseudonym information, till exempel om vilka sidor i vår butik som har besökts, vilka produkter som har visats etc. Vi samlar inte in några personuppgifter från dig.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras i förväg om inställningen av cookies och kan bestämma i enskilda fall om du vill utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet, eller att cookies helt förhindras. Detta kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

3.5 Uppgifter för fullgörande av våra avtalsenliga skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att fullgöra våra avtalsförpliktelser, t.ex. namn, adress, e-postadress, beställda produkter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att avtalet ska kunna ingås.

Uppgifterna kommer att raderas efter utgången av garantiperioderna och lagstadgade lagringstider. Uppgifter som är kopplade till ett användarkonto (se nedan) lagras alltid under den tid som kontot gäller.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 Par. 1 S. 1 b) DSGVO, eftersom dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

3.6 Användarkonto

På vår webbplats kan du skapa ett användarkonto (t.ex. AppTec Store). Om du vill behöver vi de personuppgifter som begärs vid inloggningen. När du loggar in senare krävs endast din e-postadress eller ditt användarnamn och det lösenord du har valt.

För den nya registreringen samlar vi in stamdata (t.ex. namn, adress), kommunikationsdata (t.ex. e-postadress) och betalningsdata (bankuppgifter) samt åtkomstdata (användarnamn och lösenord).

För att säkerställa att du registrerar dig korrekt och för att förhindra obehöriga registreringar från tredje part kommer du att få en aktiveringslänk via e-post efter registreringen för att aktivera ditt konto. Först efter en lyckad registrering lagrar vi de uppgifter som du har överfört permanent i vårt system.

Du kan när som helst be oss att ta bort ett användarkonto när det har skapats utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter (t.ex. e-post, fax, brev) som nämns i punkt 1 är tillräckligt för detta. Vi kommer då att radera dina lagrade personuppgifter, såvida vi inte behöver lagra dem för att hantera beställningar eller på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 a) DSGVO.

3.7 Behandling av order

Om kunden har programvaran hostad av AppTec, kommer parterna att ingå ett separat avtal för orderbehandling enligt Art. 28 DSGVO, varefter AppTec kommer att fungera som kundens avtalsbehandlare.

I det fall programvaran hostas av AppTec som avtalsbehandlare, använder AppTec underleverantörer enligt avtalet för orderbehandling enligt Art. 28 DSGVO.

3.8 Nyhetsbrev

För att registrera dig för nyhetsbrevet krävs de uppgifter som begärs i registreringsprocessen. Registreringen för nyhetsbrevet loggas. Efter registreringen kommer du att få ett meddelande till den angivna e-postadressen där du ombeds bekräfta din registrering (”double opt-in”). Detta är nödvändigt för att förhindra att tredje part registrerar sig med din e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet och därmed avbeställa nyhetsbrevet.

Vi lagrar registreringsuppgifterna så länge som det krävs för att skicka nyhetsbrevet. Vi lagrar loggningen av registreringen och leveransadressen så länge det fanns ett intresse av att bevisa det ursprungligen givna samtycket, i regel är detta preskriptionstiderna för civilrättsliga anspråk, dvs. högst tre år.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 a) i samband med Art. 7 DSGVO i samband med § 7 mom. 2 nr. 3 UWG. Den rättsliga grunden för att logga registreringen är vårt legitima intresse av att bevisa att avsändningen utfördes med ditt samtycke.

Du kan när som helst avbryta din registrering utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter (t.ex. e-post, fax, brev) som nämns i punkt 1 är tillräckligt för detta. Naturligtvis hittar du också en avregistreringslänk i varje nyhetsbrev.

3.9 Produktrekommendationer

Vi kommer att skicka regelbundna produktrekommendationer till dig via e-post, oberoende av nyhetsbrevet. På detta sätt kommer vi att ge dig information om produkter från vårt erbjudande som du kan vara intresserad av baserat på dina senaste inköp av varor eller tjänster från oss. I samband med detta följer vi strikt de rättsliga kraven. Du kan när som helst invända mot detta utan att drabbas av några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter (t.ex. e-post, fax, brev) som nämns i punkt 1 är tillräckligt för detta. Naturligtvis hittar du också en avregistreringslänk i varje e-postmeddelande.

Den rättsliga grunden för detta är det lagliga tillståndet enligt Art. 6 para. 1 mening 1 f) DSGVO i kombination med § 7 para. 3 UWG.

3.10 Kontakt via e-post

Om du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) kommer vi att behandla dina uppgifter för att behandla din förfrågan och i händelse av att uppföljningsfrågor uppstår.

Om databehandlingen sker för att genomföra åtgärder före avtalets ingående som sker på din begäran eller, om du redan är vår kund, för att genomföra avtalet, är den rättsliga grunden för denna databehandling Art. 6 Para. 1 S. 1 b) DSGVO.

Vi kommer endast att behandla ytterligare personuppgifter om du ger ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 mening 1 a) DSGVO) eller om vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter (art. 6 avsn. 1 mening 1 f) DSGVO). Det finns t.ex. ett berättigat intresse av att svara på ditt e-postmeddelande.

3.11 Registrering och kontakt via AppTecs webbplats

Den berörda personen har möjlighet att registrera sig på AppTecs webbplats genom att lämna personuppgifter eller kontakta AppTec. Vilka personuppgifter som överförs till AppTec framgår av respektive inmatningsmask och/eller kontaktformulär för registrering och/eller kontaktetablering. De personuppgifter som den registrerade överför till AppTec kommer att samlas in och lagras uteslutande för de syften som eftersträvas med registreringen eller för att behandla den registrerades kontaktförfrågan. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är Art. 6 para. 1 b DSGVO, eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan AppTec och den registrerade eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående som vidtas på begäran av den registrerade.

4 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ”(”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om hur besökarna använder denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta är också vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 para. 1 mening 1 f) DSGVO.

Google har undertecknat och certifierat sig enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. Google åtar sig därmed att följa standarderna och bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagstiftningen. Ytterligare information finns i följande länkade post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats (anonymizeIp). Detta kommer dock att leda till att Google reducerar din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och Internetanvändning.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra Google-data. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra överföringen till Google av data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till insticksprogrammet eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie för att förhindra framtida insamling av Google Analytics på denna webbplats (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen. Om du tar bort cookies i din webbläsare måste du klicka på den här länken igen): [Google Analytics deaktivieren]

5 Användning av Google Inc:s funktion för remarketing eller ”liknande målgrupp”.

Leverantören använder på webbplatsen funktionen remarketing eller ”liknande målgrupp” från Google Inc. ”(”Google”), med säte i San Bruno/Kalifornien, USA. Denna funktion gör det möjligt för leverantören att rikta reklam till besökare på webbplatsen genom att leverera personliga, intressebaserade annonser till besökare på leverantörens webbplats när de besöker andra webbplatser i Googles Display-nätverk. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Google lagrar en liten fil med en sekvens av siffror i webbläsaren hos besökare på webbplatsen. Detta nummer används för att registrera besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Inga personuppgifter om besökare på webbplatsen lagras. Om du därefter besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk kommer du att se annonser som med stor sannolikhet innehåller tidigare åtkomliga produkt- och informationsområden. Du kan permanent avaktivera användningen av cookies från Google genom att följa följande länk och ladda ner och installera det plug-in som tillhandahålls där: www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

6 Användning av Google Adwords konverteringsspårning

Vi använder onlineannonseringsprogrammet ”Google AdWords” och konverteringsspårning som en del av Google AdWords. Google Conversion Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”).

När du klickar på en annons som visas av Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering.

Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får en egen cookie. Det innebär att det inte är möjligt att spåra cookies på AdWords-kundernas webbplatser.

Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna kan se det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Du kommer dock inte att få någon information som identifierar användarna personligen.

Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot denna användning genom att förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed (avaktiveringsalternativ). De ingår då inte i statistiken för konverteringsspårning.

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.de/policies/privacy/.

7 YouTube-plugins

Denna webbplats innehåller minst ett plugin från YouTube, som tillhör Google Inc. med säte i San Bruno/Kalifornien, USA. Plugins känns igen på en av YouTube-logotyperna. När du besöker en webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till YouTubes servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från YouTube till din webbläsare. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som YouTube samlar in med hjälp av detta plugin och vi informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå:

Genom att integrera plugins får YouTube information om vilken speciell sida på vår webbplats du har besökt. Om användaren är inloggad på YouTube kan YouTube koppla besöket till användarens YouTube-konto. YouTube får möjlighet att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil.

Om du är medlem i Youtube och inte vill att YouTube ska samla in information om dig via denna tjänst och länka till din medlemsinformation som lagras på YouTube, måste du logga ut från ditt konto innan du besöker webbplatsen.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av YouTube samt de relevanta rättigheterna och inställningsmöjligheterna för att skydda användarnas integritet finns i YouTubes dataskyddsinformation: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

8 Sociala plugins för Facebook

Vi använder sociala plugins (”plugins”) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugins känns igen på en av Facebooks logotyper (vitt ”f” på blå platta eller knapp med grått ”f Facebook” och tipset ”Dela detta” eller ett ”Tummen upp”-tecken för ”Jag gillar”) eller är märkta med tillägget ”Facebook Social Plugin”. Listan och utseendet på Facebook Social Plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker en webbplats på denna webbplats som innehåller en sådan plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Facebook till din webbläsare och integreras på webbplatsen. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och vi informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå:

Genom att integrera plugins får Facebook information om att en användare har öppnat motsvarande sida i erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till användarens Facebook-konto. När användare interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att trycka på Gilla-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook är det fortfarande möjligt för Facebook att inhämta och lagra dennes IP-adress.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna, samt relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet, finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/

Om du är medlem i Facebook och inte vill att Facebook använder denna tjänst för att samla in information om dig och koppla den till din medlemsinformation som lagras på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker webbplatsen.

9 insticksprogram för Twitter

Vi använder också Twitter service plugin. Dessa knappar tillhandahålls av Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De känns igen på termer som ”Twitter” eller ”sekvens”, kombinerat med en stiliserad blå fågel eller vit fågel på en blå bakgrundsknapp eller grå fågel + ”Twitter”-knapp. Med hjälp av insticksprogrammet är det möjligt att dela ett inlägg eller en sida i detta erbjudande på Twitter eller att följa leverantören på Twitter.

När du öppnar en webbplats på denna webbplats som innehåller en sådan knapp, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Twitters servrar. Innehållet i Twitter-knappen överförs direkt från Twitter till användarens webbläsare. Vi har därför inget inflytande över mängden data som Twitter samlar in med hjälp av detta plugin och informerar dig i enlighet med vår kunskapsnivå. Efter detta överförs endast användarens IP-adress och webbadressen till respektive webbsida vid köp av knapparna, men inte för andra ändamål än representation av de knappar som används.

Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy.

10 XING plug-ins (dela knapp)

Vi använder ”XING Share-Button” eller ”X-Share”-knappen.

När du besöker denna webbplats upprättas en kortvarig anslutning till XING AG:s servrar (”XING”) via din webbläsare, med vilken knappfunktionerna ”XING Share Button” eller ”X-Share” (i synnerhet beräkning/visning av motvärdet) utförs. XING lagrar inga personuppgifter om dig när du besöker denna webbplats. I synnerhet lagrar XING inga IP-adresser. Det sker inte heller någon utvärdering av ditt användarbeteende genom användning av cookies i samband med ”XING Share-knappen” eller ”X-Share”-knappen.

Den senaste dataskyddsinformationen om ”XING Share Button” och ytterligare information finns på denna webbplats: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11 LinkedIn-plugins

Våra sidor innehåller plugins från det sociala nätverket LinkedIn från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”). integrerad. Du kan känna igen LinkedIn-plugins genom LinkedIn-logotypen eller knappen ”Rekommendera” på vår webbplats. När du besöker våra sidor upprättar insticksprogrammet en direkt förbindelse mellan din webbläsare och LinkedIn-servern. LinkedIn får information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”rekommendationsknapp” när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din LinkedIn-profil. På så sätt kan LinkedIn koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av LinkedIn. Detaljer om datainsamling (syfte, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt dina rättigheter och inställningsalternativ finns i LinkedIns dataskyddsinformation. Denna information finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

12 Dataskyddsbestämmelser för användning av MailChimp

Nyhetsbrevet skickas via ”MailChimp”, en plattform för distribution av nyhetsbrev från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-postadresserna till våra nyhetsbrevsmottagare samt ytterligare uppgifter om dem som beskrivs i samband med dessa anmärkningar lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. Dessutom kan MailChimp använda dessa uppgifter enligt sin egen information för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera sändningen och presentationen av nyhetsbrevet eller för ekonomiska ändamål, för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att skriva ner dem eller vidarebefordra dem till tredje part.

MailChimps dataskyddsbestämmelser hittar du här: mailchimp.com/legal/privacy

Statistiska undersökningar och analyser

Nyhetsbreven innehåller en så kallad ”web-beacon”, dvs. en pixelstor fil som hämtas från MailChimp-servern när nyhetsbrevet öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas inledningsvis teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkten för hämtningen. Denna information används för att tekniskt förbättra tjänsterna baserat på tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende baserat på deras hämtningsplatser (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider.

De statistiska undersökningarna omfattar också att fastställa om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrevet. Det är dock varken vår eller MailChimps strävan att övervaka enskilda användare. Utvärderingarna hjälper oss mycket mer att känna igen våra användares läsvanor och att anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen.

13 Lagringstid

Om inte annat särskilt anges lagrar vi endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som eftersträvas.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren lagring av personuppgifter, till exempel i skatte- eller handelsrätt. I dessa fall kommer uppgifterna endast att lagras av oss för dessa rättsliga ändamål, men kommer inte att behandlas på något annat sätt och raderas efter utgången av den lagstadgade lagringsperioden.

14 Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Om du vill åberopa dessa rättigheter ska du skicka din begäran via e-post eller post till den adress som anges i avsnitt 1 och tydligt identifiera dig själv.

Nedan hittar du en översikt över dina rättigheter.

14.1 Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt att få tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att när som helst få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig kommer att behandlas. Om så är fallet har du rätt att kostnadsfritt begära information från oss om de personuppgifter som lagras om dig tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Vidare föreligger rätt till följande information:

 1. ändamål med behandlingen;
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlas;
 3. de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 4. Om möjligt, den planerade varaktighet under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet;
 5. Förekomsten av en rätt att få dina personuppgifter om dig korrigerade eller raderade eller att få den personuppgiftsansvarige att begränsa eller invända mot sådan behandling;
 6. Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 7. om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;
 8. förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med Art. 22 para. 1 och 4 DSGVO och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den inblandade logiken och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation har du rätt att informeras om lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 DSGVO i samband med överföringen.

14.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar och vid behov kompletterar de personuppgifter som rör dig.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi utan dröjsmål rättar eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras – även med hjälp av en kompletterande deklaration.

14.3 Rätt till hävning (”Rätt till glömska”)

I ett antal fall är vi skyldiga att radera personuppgifter som rör dig.

I detalj:

I enlighet med art. 17 para. 1 DSGVO har du rätt att kräva att vi raderar personuppgifter om dig utan dröjsmål, och vi är skyldiga att radera personuppgifter utan dröjsmål om något av följande skäl gäller:

 1. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 2. du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen baserades i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 a) DSGVO eller Art. 9 para. 2 a) DSGVO, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. du lämnar in en invändning mot behandlingen i enlighet med Art. 21 para. 1 DSGVO och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller om du lämnar in en invändning mot behandlingen enligt Art. 21 para. 2 DSGVO.
 4. Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 5. Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som vi omfattas av.
 6. Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med Art. 8 para. 1 DSGVO.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och vi är skyldiga att radera dem enligt art. 17 para. 1 DSGVO, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga för databehandling som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter.

14.4 Rätt till begränsning av behandling

I ett antal fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

 1. du bestrider riktigheten i dina personuppgifter under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten i dina personuppgifter,
 2. behandlingen är olaglig och du har vägrat att radera personuppgifterna och i stället har begärt att användningen av personuppgifterna ska begränsas;
 3. vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med Art. 21 para. 1 DSGVO, så länge det ännu inte är klart om vårt företags berättigade skäl väger tyngre än dina.

14.5 Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att ta emot, överföra eller låta oss överföra personuppgifter om dig i maskinläsbar form.

I detalj:

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan vår inblandning, under förutsättning att

 1. behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 a) DSGVO eller Art. 9 para. 2 a) DSGVO eller på ett avtal i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 b) DSGVO och
 2. behandlingen utförs med hjälp av automatiserade metoder.

När du utövar din rätt till dataöverföring i enlighet med punkt 1 har du rätt att begära att personuppgifterna överförs direkt av oss till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart.

14.6 Rätt till invändning

Du har också rätt att invända mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter om detta är motiverat av din särskilda situation och om våra intressen i behandlingen inte väger tyngre än våra.

I detalj:

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig på grundval av art. 6 para. 1 mening 1 e) eller f) DSGVO; detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering, i den mån den är förknippad med sådan direkt marknadsföring.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med Art. 89 para. 1 DSGVO, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

14.7 Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundas på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättslig verkan mot dig eller på liknande sätt avsevärt försämrar din situation.

Ett automatiserat beslutsfattande baserat på de insamlade personuppgifterna äger inte rum.

14.8 Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

14.9 Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du vistas, arbetar eller misstänks för att ha brutit mot lagen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

15 Datasäkerhet

Vi gör allt vi kan för att garantera säkerheten för dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter kommer att överföras krypterat. Detta gäller för dina beställningar och även för kundinloggningen. Vi använder kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer), men påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

För att skydda dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med Art. 32 DSGVO, som vi ständigt anpassar till den senaste tekniken.

Vi garanterar inte heller att vårt erbjudande kommer att vara tillgängligt vid vissa tidpunkter; störningar, avbrott eller fel kan inte uteslutas. De servrar vi använder är regelbundet och noggrant säkrade.

16 Utlämnande av uppgifter till tredje part och lagring av uppgifter

I princip använder vi endast dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den mån vi involverar tredje part inom ramen för uppfyllandet av avtal (t.ex. AppTec Partner), tas dessa personuppgifter endast emot i den utsträckning som överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

Om vi lägger ut vissa delar av databehandlingen (”orderbehandling”) på entreprenad, ålägger vi entreprenörerna att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen och att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter.

Lagring, bearbetning och användning av dessa personuppgifter sker uteslutande inom Schweiz och Förbundsrepubliken Tysklands territorium, i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En dataöverföring till platser eller personer utanför Schweiz och EU utanför de fall som nämns i denna förklaring i punkterna 4 – 12 äger inte rum och är inte planerad.

17 Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera detta uttalande från tid till annan för att skydda dina personuppgifter, t.ex. i händelse av en ändring av de relevanta dataskyddsbestämmelserna. Du bör läsa detta uttalande då och då för att hålla dig uppdaterad om hur vi skyddar dina uppgifter och kontinuerligt förbättrar innehållet på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen www.apptec360.com godkänner du villkoren i denna förklaring om skydd av personuppgifter.

18 Ombud för dataskydd

Om du har några frågor eller funderingar om dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

datenschutzbeauftragter@apptec360.com

(Denna text är en översättning av den tyska originalversionen.)

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Rekommendera oss
Go to Top