page-loader

Test av AppTec360 UEM: Distribuera och exekvera PowerShell-skript i nätverket

AppTec360 Endpoint Manager är en programvara för hantering av mobila enheter och Windows-datorer. Administratörer kan också använda den för att slutföra uppgifter genom att starta skript på slutenheterna. AppTec360 lagrar dessa centralt och utför dem med nödvändiga rättigheter beroende på olika villkor. AppTec360 UEM erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive standarddiscipliner för endpoint management som inventering, mjukvarudistribution och patch management. Administrationen sker för mobila och stationära slutenheter via en webbkonsol.

Det finns dock tillfällen då administratörer behöver lägga till PowerShell-skript i AppTec360 Endpoint Manager för mycket specifika uppgifter. Tack vare sin nära integration med operativsystemet kan PowerShell även automatisera systemrelaterade uppgifter och processer.

Skripten kan t.ex. konfigurera alla viktiga komponenter i operativsystemet (brandvägg, Defender, BitLocker, nätverk, enheter etc.), ändra registerposter eller t.ex. skapa filer eller nätverksdelningar.

 

Lagra PowerShell-skript centralt

Om varje administratör hanterar och sparar sina skript separat går överblicken snabbt förlorad. Resultatet blir överflödig utveckling och versionskaos. Den största utmaningen är dock förmodligen att köra skripten på många slutenheter.

PowerShell är också lämpligt för inloggningsskript, men dessa måste då lagras på en DC eller fildelning som är tillgänglig för alla slutpunkter, och dessa måste ges nödvändiga behörigheter. Skriptet körs sedan bara nästa gång en användare loggar in, vilket vanligtvis är svårt att planera.

Interaktiv körning av ett PowerShell-skript kräver däremot vanligtvis administrativa rättigheter som vanliga användare vanligtvis inte vill ha.

 

Utföra PowerShell-skript med förhöjda rättigheter

AppTec360 sparar sådana PowerShell-skript på ett ställe och kan sedan automatiskt distribuera dem till de hanterade Windows-datorerna. Programvaran AppTec360 erbjuder en separat modul som heter PowerShell Administration för detta ändamål.

Med AppTec360 kan administratörer styra och verifiera samtliga PowerShell-skript från den centrala webbkonsolen.

Administratörer kan lagra och hantera valfritt antal PowerShell-skript i den integrerade filhanteraren.

Å ena sidan är det möjligt att ange om skriptet ska köras som ett systemkonto med förhöjda rättigheter eller via den inloggade användaren med sina begränsade rättigheter. Detta eliminerar behovet av att ge slutanvändare tillgång till ett administrativt konto bara för att kunna starta ett skript.

 

Ange utlösare för skript

För det andra bestämmer administratören utlösaren för exekvering av skript. Detta kan baseras på ett schema som inkluderar ett upprepningsalternativ. Alternativt kan skriptet köras när datorn startas, när användaren loggar in eller när UEM-profilen läggs till på datorn.

I detta avseende är AppTec360 också mycket mer flexibel än Windows logon- och logoff-skript.

Som utlösare för PowerShell-skript kommer en viss tidpunkt eller en åtgärd som t.ex. start av datorn i fråga.

 

Distribution av skript till slutanvändarna

AppTec360 UEM möjliggör i princip flexibel adressering av enheter på vilka en administrativ uppgift ska utföras. Dessa kan hanteras individuellt, via grupper eller profiler. Detta gäller även för tilldelning av PowerShell-skript. Administratörer med konventionella inloggningsskript är däremot bundna till domäner, webbplatser eller OU:er, eftersom de konfigureras via GPO:er.

Så snart en hanterad enhet kontaktar UEM överförs skriptet till klienten eller uppdateras om det redan finns i en äldre version.

Skript körs vanligtvis osynligt i bakgrunden, såvida inte en synlig åtgärd ingår i rutinen. De exekveras i den ordning som de lagras i filhanteraren.

AppTec360-konsolen loggar körningen med tidsstämpel och status så att administratören kan kontrollera om åtgärden har lyckats.

AppTecs webbkonsol protokollför utförandet av alla PowerShell-funktioner med statuskod och tidstempel.

 

Priser och tillgänglighet

AppTec erbjuder sin programvara för lokal användning som en virtuell appliance för Hyper-V, ESXi, VirtualBox eller XenServer samt i en molnversion. Den senare körs i schweiziska eller tyska datacenter. SaaS-användning kräver endast registrering för att komma igång med enhetshantering.

Den kostnadsfria licensen för upp till 25 enheter riktar sig särskilt till mindre företag. Den innehåller alla funktioner, är inte tidsbegränsad och kan laddas ner från tillverkarens webbplats. Support är begränsad till 30 dagar i denna version.

Om du vill hantera fler än 25 enheter betalar du 0,99 € per enhet och månad för on-prem. Användning av tilläggsmoduler som Universal Gateway, Content Box och andra moduler samt support kostar extra. Detta innebär att AppTec360 är förmånligt prissatt i en marknadsjämförelse.

Enhetshantering i molnet kostar ytterligare 0,59 € per enhet och månad vid en bindningstid på minst 24 månader.

 

Slutsats

Administratörer kan använda den centraliserade PowerShell-administrationen för att komplettera de inbyggda funktionerna i AppTec360 genom att köra PowerShell-skript. För detta ändamål tillhandahåller lösningen centraliserad lagring och distribution av skripten.

När PowerShell-koden exekveras löser verktyget ett ökänt problem genom att kunna exekvera den med förhöjda rättigheter utan att användaren behöver ingripa. AppTec360 är också mycket flexibel när det gäller de åtgärder som kan utlösa starten av ett skript.

 

Källa: https://www.windowspro.de/andrej-radonic/apptec360-uem-test-powershell-scripts-netz-verteilen-ausfuehren

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Rekommendera oss
Go to Top