page-loader

Vad är Enterprise Mobility Management (EMM)?

Enterprise Mobility Management (EMM) står för en övergripande strategi för hantering av mobila enheter i företag. En central komponent i EMM är en enhets- och plattformsoberoende mjukvarulösning som stöder central styrning och intelligent övervakning av det stora antalet företagsägda och privata smartphones och surfplattor. Bland de viktigaste egenskaperna hos en sådan lösning är det tillförlitliga skyddet av känsliga företagsdata, men också en molnfri användarupplevelse som säkerställer högsta möjliga acceptans bland de anställda. För att uppnå detta måste administrativa åtgärder till stor del ske i bakgrunden och användarna måste kunna använda sina mobila enheter som vanligt.

vagn
Butik

Kontakt

Huvudkontor

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Basel
Schweiz
Tfn: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-post: info@apptec360.com

rateus
Rekommendera oss
Go to Top