page-loader

MDM: „V skutočnosti tu nie sú žiadne kamene úrazu“ [PRESS ARTICLE]

Rozhovor so Sahinom Tugcularom, výkonným riaditeľom spoločnosti Apptec GmbH, o význame riešenia správy mobilných zariadení (MDM) v podnikových aplikáciách.

Pán Tugcular, aký význam pripisujú spoločnosti centralizovanej správe svojich používaných mobilných zariadení v roku 2019?

Sahin Tugcular: Dôležitosť je stále veľmi vysoká, pretože spoločnosti nechcú konfigurovať zariadenia jednotlivo a chcú ich evidovať centrálne.

Aký vplyv tu má európske nariadenie o ochrane základných údajov (EU-DSGVO)?

Tugcular: EÚ-DSGVO v každom prípade prispela k zvýšenému dopytu po téme „MDM“. Spoločnosti chcú zabezpečiť, aby obchodné údaje zostali oddelené od súkromných údajov a aby sa v prípade problému dali vymazať na diaľku.

Kedy by mali spoločnosti začať implementovať riešenie správy mobilných zariadení (MDM)? Od akých kritérií to závisí?

Tugcular: V skutočnosti takmer každá spoločnosť potrebuje MDM. Počnúc ochranou týchto zariadení až po centrálnu správu týchto zariadení. MDM má svoje výhody v každej spoločnosti.

Aké výzvy často predstavuje takýto úvod? Aké sú prekážky a ako sa im vyhnúť?

Tugcular: V skutočnosti neexistujú žiadne prekážky. Je na zákazníkovi, aby rozhodol, ktoré možnosti prenájmu chce spoločnosť použiť. V každom prípade je dôležité vopred premyslieť, do akej miery by mali byť zariadenia obmedzené a aké nastavenia zabezpečenia by sa mali použiť.

Kľúčové slovo „BYOD“: Do akej miery možno spoločne centrálne spravovať mobilné zariadenia s rôznymi operačnými systémami (iOS, Android, Windows)?

Tugcular: V prípade nášho riešenia to nie je žiadny problém. Podporujeme všetky bežné operačné systémy.

Ako si môžu byť zamestnanci istí, že riešenie MDM nebude zároveň „špehovať“ súkromné údaje?

Tugcular: Veľmi bezpečný s naším riešením. Nemáme prístup k súkromným údajom, ako sú obrázky, chat a súkromné e-mailové kontá.

Čo sa stane, ak napríklad mobilné zariadenie stratíte alebo vám ho ukradnú? Čo môže riešenie MDM v tejto chvíli urobiť?

Tugcular: V takom prípade môžu zariadenie na diaľku zablokovať alebo vymazať obsah.

Akým výzvam čelia dodávatelia MDM pri vývoji svojich riešení?

Tugcular: Výzva spočíva v tom, že je k dispozícii mnoho operačných systémov a každý z nich má svoje vlastné rozhrania. Ako výrobca softvéru máme preto veľmi vysoké náklady na vývoj a údržbu.

Preložené z nemeckého originálu.

Zdroj obrázku: Apptec

ZDROJ: https://www.it-zoom.de/mobile-business/e/mdm-eigentlich-gibt-es-keine-stolpersteine-23138/

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

AppTec_Contact
rateus
Odporúčajte nás
Go to Top