page-loader

Režim digitálnych nápisov a kioskov

Čo je digitálna reklama?

Vlastný spúšťač

Propagačné správy, dopravné správy, označenia dverí, informácie o detailoch produktov – všetky tieto veľmi odlišné typy médií, ktoré sú zamerané na širšie publikum, môžu získať vysokú úroveň pozornosti prostredníctvom Digital Signage. Prostredníctvom trvalo nainštalovaných obrazoviek, takzvaných Digital Signage displejov, ako sú tablety, možno zákazníkom jednoduchým a atraktívnym spôsobom prezentovať špeciálne ponuky, informácie o produktoch a službách, ako aj dôležité správy kdekoľvek – od predajne až po cestu.

Systémy Digital Signage sú ideálne na propagáciu produktov a služieb na verejných priestranstvách, či už vo forme vonkajšej digitálnej reklamy na domoch alebo mostoch, ako digitálne výklady v maloobchode alebo ako obrazovky Digital Signage vo výstavných priestoroch, múzeách alebo verejných budovách. Ich využitie v digitálnej reklame je veľmi variabilné.

ČO ROBÍ SOFTVÉR NA OZNAČOVANIE?

So správnym riešením Digital Signage je digitálna reklama jednoduchá a bezpečná. V tomto prípade používatelia komunikujú len s jednou aplikáciou. Prístup k ďalším aplikáciám je nielen zbytočný, ale v neposlednom rade z bezpečnostných dôvodov aj väčšinou nežiaduci.

Systémy Digital Signage môžu tiež výrazne zjednodušiť proces príjmu tovaru. Zamestnancom maloobchodu stačí naskenovať čiarový kód na výrobku pomocou smartfónu, ktorý im poskytne zamestnávateľ, a to je všetko. Aj v tomto prípade je zvyčajne potrebná jedna aplikácia.

REŽIM KIOSKU S JEDNOU APLIKÁCIOU: UKÁŽKY PRODUKTOV PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ APLIKÁCIE

V režime Digital Signage Kiosk s jednou aplikáciou je hardvér Digital Signage – mobilné zariadenia, ako sú smartfóny alebo digitálne informačné tabule – obmedzený na spustenie a zobrazenie jednej aplikácie, napríklad natívnej aplikácie alebo webovej aplikácie, ktorá môže vyhľadávať údaje o produkte alebo konkrétne informácie o zákazníkovi. V tomto režime prevádzky vyberiete určitú aplikáciu, ktorá sa predvolene spustí na celej obrazovke digitálneho zariadenia.

REŽIM KIOSKU S VIACERÝMI APLIKÁCIAMI: DIGITAL SIGNAGE INTERAKTÍVNY

Ak sú vaše každodenné obchodné procesy zložitejšie, možno ich podporiť len pomocou niekoľkých samostatných aplikácií. Ani v tomto prípade nie je prístup k ďalším aplikáciám relevantný a často je bezpečnejšie a vedie k vyššiemu výkonu obmedziť počet prístupných aplikácií, najmä vzhľadom na to, koľko dát môžu spotrebovať herné aplikácie.

V režime Multi-App Kiosk možno mobilné zariadenia obmedziť na vyhradený pracovný režim, v ktorom majú používatelia prístup len k určitým odomknutým aplikáciám. To umožňuje interaktívnu prevádzku Digital Signage a zároveň obmedzenie prístupu k podnikovým údajom a systémom na nevyhnutnú úroveň. To môže byť výhodné v odvetviach a povolaniach, v ktorých zamestnanci zvyčajne nie sú tak technicky zdatní, napr. v oblasti starostlivosti o pacientov.

AKO FUNGUJE REŽIM KIOSKU S VIACERÝMI APLIKÁCIAMI

Používateľom, ktorí pracujú so smartfónom alebo tabletom v režime kiosku, sa namiesto bežnej domovskej obrazovky zobrazí špeciálna vstupná stránka. Prostredníctvom tejto vstupnej ponuky má používateľ prístup k odomknutým aplikáciám, ponuke oznámení a systémovým nastaveniam. Ak sa zariadenie reštartuje, režim kiosku sa opäť automaticky aktivuje.

PREDDEFINOVANÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE CHRÁNENÉ HESLOM

Spoločnosť AppTec je so svojím riešením AppTec360 jedným z popredných poskytovateľov riešení Digital Signage v Európe. AppTec Enterprise Mobility Manager sa dodáva so softvérom Digital Signage, ktorý umožňuje prevádzkovať mobilné zariadenia v režime kiosku. Riešenie Digital Signage ponúka ďalšie nastavenia, ako aj dodatočné kontroly prístupu. Režim kiosku je ideálny, ak sa zariadenia majú používať len na konkrétnu úlohu, a poskytuje dodatočné zabezpečenie v porovnaní s bežným režimom používania.

REŽIM KIOSKU PONÚKA TIETO VÝHODY:

  • Zabezpečené pracovné prostredie na zariadeniach iOS a Android s prednastavenými aplikáciami prostredníctvom prevádzkového režimu chráneného heslom.
  • Režim jednej aplikácie ako predkonfigurované prostredie aplikácie.
  • Vzdialená inštalácia a odinštalovanie aplikácií.
  • Skrytie ikon aplikácií.
  • Deaktivácia programových tlačidiel a fyzických tlačidiel.
  • Deaktivácia funkcií WiFi a Bluetooth.
  • Deaktivácia ovládačov hlasitosti a jasu.
  • Skrytie panelov s ponukami ikon.
  • Push-oznámenia používateľovi.
  • Žiadne ukončenie režimu Kiosk, napríklad počas reštartu.
vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top