page-loader

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Predaj a všeobecné otázky

Pošlite prosím kontaktnú osobu niektorého z našich partnerov s pridanou hodnotou AppTec alebo nám pošlite e-mail priamo na adresu sales@apptec360.com s nasledujúcimi informáciami:

– vaše kontaktné údaje
– Vaše IČ DPH (ak je k dispozícii)
– Produkt, o ktorý máte záujem.
– Požadované množstvo licencií
– Informácie o tom, či ich chcete používať v cloude alebo on-premise.

Z našej kancelárie dostanete ponuku s objednávkovým formulárom. Stačí vyplniť, podpísať, naskenovať a poslať e-mailom na adresu sales@apptec360.com.

Minimálne množstvo objednávky je 25 licencií. Zákazníci s menej ako 10 jednotkami si môžu objednať aj balík 10 jednotiek.

Minimálne množstvo objednávky je 10 licencií. Zákazníci si môžu objednať licencie v krokoch po 5 alebo viac. Príklad: 10, 15, 20, 25 atď.

Áno, napíšte nám do objednávky text „Úprava času prepravy pri prvej objednávke“. V opačnom prípade má každá objednávka svoj vlastný termín.

Áno, je to možné. Kontaktujte nás na adrese services@apptec360.com

Áno, je to možné.

Nie, bohužiaľ to nie je možné. Musí byť vždy synchronizovaný s licenciami balíka Unified Endpoint Management Package.

Áno, službu „Cloud Hosting“ je potrebné rezervovať na používanie v cloude s licenciou „Balík jednotnej správy koncových bodov“.

Spoločnosť AppTec ponúka neziskovým organizáciám 25% zľavu na svoje softvérové produkty.
(Zľavy sa nevzťahujú na doplnky tretích strán, hosting, balíky SMS, služby a už zľavnené produkty/balíky).

Pred zadaním objednávky nám pošlite oznámenie o oslobodení od dane z vášho daňového úradu. Upozorňujeme, že po odoslaní objednávky už nemôžeme poskytovať zľavy na výrobky.

Preveďte, prosím, fakturovanú sumu do 14 dní od vystavenia faktúry. Faktúry za poradenstvo a školenia sú splatné do 14 dní po vykonaní.

Upozorňujeme, že doba platnosti sa vždy automaticky predlžuje o dobu platnosti dohodnutú v pôvodnej objednávke, pokiaľ nepodáte písomnú výpoveď najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby platnosti. V nasledujúcom období účtujeme náklady na služby na začiatku obdobia.

To je samozrejme možné. Kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese sales@apptec360.com

Služby od spoločnosti AppTec si môžete objednať aj priamo prostredníctvom nasledujúceho formulára:

AppTec_Service_Agreement_Form.pdf

Áno, kontaktujte nás na adrese services@apptec360.com

Súčasťou sú produkty Unified Endpoint Management Package (Enterprise Mobile Manager) a Content Management Package (Content Box).

Pomocou tohto bezplatného softvéru môžete implementovať nasledujúce témy:

  • Správa mobilných zariadení (MDM)
  • Správa mobilných aplikácií
  • Správa mobilnej bezpečnosti
  • Prineste si vlastné zariadenie (BYOD)
  • Správa mobilného obsahu

Spoločnosť AppTec má celosvetovú distribučnú sieť. Vyplňte nasledujúci formulár, aby sme vám mohli poskytnúť partnera s pridanou hodnotou AppTec vo vašom okolí.

Nájsť partnera ->

Ak sa chcete stať partnerom AppTec s pridanou hodnotou, vyplňte nasledujúci formulár:

Staňte sa partnerom ->

Náš partnerský poradca vás bude kontaktovať a poradí vám.

Áno, máte bezplatný prístup, skúšobná verzia končí automaticky po 30 dňoch, nemáte žiadne povinnosti.

Vytvorte si testovacie konto na adrese www.emmconsole.com a otestujte softvér.

Upozorňujeme, že lokálnu verziu (virtuálne zariadenie) bezplatného softvéru MDM možno používať neobmedzene dlho.

Spoločnosť AppTec ponúka zľavu 25 % na svoje vlastné softvérové produkty pri objednávke 5 000 a viac licencií.
(Zľava sa nevzťahuje na doplnky tretích strán, hosting, balíky SMS, služby a už zľavnené produkty/balíky).

Cenník nájdete na tomto odkaze:

Prices

Od 01.01.2017 AppTec už neponúka trvalé licencie.

Softvér AppTec je k dispozícii len ako model predplatného.

 

Dôvod ukončenia ponuky:

Náš softvér je neustále aktualizovaný, takže vždy podporuje najnovšie verzie operačných systémov.
Aby sa zabezpečilo, že zákazník vždy dostane najlepší používateľský zážitok a najaktuálnejšie API, zákazník vždy potrebuje najaktuálnejšie aktualizácie.
Týmto prístupom sa dosahuje veľmi vysoká úroveň spokojnosti zákazníkov.

Model predplatného zaručuje, že budete mať vždy k dispozícii najnovšie verzie a v prípade potreby môžete získať podporu.

O virtuálny spotrebič môžete požiadať na adrese https://www.apptec360.com/download-server-va/.

S týmto zariadením môžete bezplatne spravovať až 25 zariadení.

Doručenie virtuálneho zariadenia a licenčného kľúča môže trvať až 24 hodín.

Bezplatná technická podpora je k dispozícii len počas prvých 30 dní od vytvorenia licencie.

Technická podpora nezahŕňa nastavenie/inštaláciu spotrebiča.

Táto ponuka je určená len pre firemných zákazníkov.

Vo všeobecnosti sa spolu s dodávkou fakturuje celé obdobie 24 mesiacov.
Naším cieľom je čo najviac znížiť administratívne náklady, aby sme vám mohli ponúknuť lacnú cenu licencie.
Ak si zakúpite viac ako 100 licencií, môžeme vám na požiadanie vystaviť ročnú faktúru.

Zakúpením balíka „SMS Device Enrollment Package“ máte možnosť poslať 300 registračných SMS do zariadenia prostredníctvom našej SMS brány.

Táto SMS umožňuje zjednodušiť registráciu zariadení, ktoré sú napríklad mimo spoločnosti. Prostredníctvom tejto registračnej SMS nemusí zamestnanec zadávať žiadne údaje na registráciu svojho zariadenia. Údaje sa automaticky načítajú z SMS.

Tento postup vám ušetrí veľa času pri vkladaní zariadení.

Spoločnosť AppTec samozrejme ponúka aj iné spôsoby registrácie. Sú to napr. automatická registrácia, NFC, QR-kód, e-mail, URL atď.

Pravidelné predplatné je vždy 24 mesiacov.

Ak chcete po testovacej fáze naďalej používať svoj testovací účet AppTec, uveďte to počas procesu objednávky a váš testovací účet sa zmení na produktívny účet. Vaše údaje sa samozrejme uchovávajú.

Podporné a poradenské služby

Rozdiel medzi základnou podporou a úplnou a prioritnou podporou je nasledovný:

 

  • Základná podpora (SaaS a On-Premise)

Základná podpora zahŕňa objasnenie porúch, pokiaľ je to možné prostredníctvom vzdialenej podpory; dočasnú pomoc (vývoj riešení) v prípade porúch, pokiaľ je to možné bez zmeny zdrojového kódu predávaných vlastných produktov.

 

  • Úplná a prioritná doplnková podpora (SaaS a On-Premise)

Okrem základnej podpory zahŕňa úplná a prioritná podpora aj objasnenie otázok pri používaní našich vlastných produktov a objasnenie prevádzkových chýb, pokiaľ je to možné prostredníctvom vzdialenej podpory. Žiadosti o podporu sa spracúvajú prednostne.

 

Vylúčenie podporných služieb

Technická podpora pre predinštalovaný softvér tretích strán dodávaný s virtuálnym zariadením je vylúčená alebo je k dispozícii len za príplatok. Softvér tretích strán zahŕňa Linux, Apache, MySQL a virtuálny počítač. Podpora pre iný softvér sa v rámci tejto zmluvy neposkytuje.

 

Ponúkame oboje. Vzdialená služba je flexibilnejšia, rýchlejšia a šetrí cestovné náklady.

Zvyčajne máme lehotu na dodanie 2-3 týždne. V prípade krátkych úloh sa môže uskutočniť aj v priebehu niekoľkých dní.

Áno, náš tím podpory vám rád pomôže počas celého skúšobného obdobia.

Počas bezplatnej a nezáväznej online prezentácie naživo vám tiež radi predstavíme softvér, prediskutujeme vaše ciele projektu a odpovieme na vaše technické otázky.

Všeobecné technické otázky

Produkt je umiestnený v Nemecku na serveri Plusserver.

Ďalšie informácie o hostingu nájdete na tomto odkaze:

AppTec_Cloud_Overview.pdf

Správa podnikovej mobility (Enterprise Mobility Management, EMM ) predstavuje komplexný prístup k správe mobilných zariadení vo firmách. Ústrednou zložkou EMM je softvérové riešenie nezávislé od zariadenia a platformy, ktoré podporuje centrálne riadenie a inteligentné monitorovanie veľkého počtu firemných a súkromných smartfónov a tabletov. Medzi najdôležitejšie vlastnosti takéhoto riešenia patrí spoľahlivá ochrana citlivých firemných údajov, ale aj bezproblémové používateľské prostredie, ktoré zabezpečuje čo najvyššiu akceptáciu medzi zamestnancami. Na dosiahnutie tohto cieľa musia administratívne zásahy prebiehať zväčša na pozadí a používatelia musia mať možnosť používať svoje mobilné zariadenia ako zvyčajne.

Správa mobilných zariadení (MDM ) je softvérové riešenie na centrálnu správu mobilných zariadení. Možno ho použiť na správu, zabezpečenie, podporu a konfiguráciu smartfónov a tabletov počas celého ich životného cyklu, nezávisle od operačného systému. Na efektívne vykonávanie týchto funkcií majú správca a jeho zamestnanci prístup k zariadeniam, ich funkciám a údajom na základe rolí prostredníctvom konzoly. Softvér MDM zahŕňa aj automatizovanú konfiguráciu, napríklad e-mail, oddelenie firemných a osobných údajov, integráciu firemnej štruktúry, selektívne vymazávanie údajov a zabezpečenie na základe certifikátov.

Jednotná správa koncových bodov (UEM) spája doteraz oddelenú správu klientov osobných počítačov a mobilných zariadení do jednej platformy. UEM je reakciou na skutočnosť, že hranice medzi desktopovými, mobilnými a čoraz viac aj zariadeniami internetu vecí sa čoraz viac stierajú, a preto používateľské spoločnosti čoraz častejšie hľadajú jednotné, a teda efektívne riešenie na správu týchto zariadení. UEM spája tradičné funkcie správy klientov s funkciami správy podnikovej mobility (EMM), čím sa stáva logickým ďalším krokom po EMM. Cieľom UEM je okrem efektívnej správy koncových bodov aj jednotná používateľská skúsenosť a spoľahlivá ochrana citlivých firemných údajov.

Súkromné mobilné zariadenia zamestnancov sa v mnohých spoločnostiach stali preferovaným pracovným zariadením. Prístup BYOD (Bring Your Own Device) nielen zvyšuje produktivitu a spokojnosť zamestnancov, ale aj znižuje investičné náklady na klientsky hardvér. Správa rôznych zariadení však pre IT znamená značné úsilie. Okrem efektívnej správy si BYOD vyžaduje aj bezpečné prístupové cesty k podnikovým údajom, najmä z nezabezpečených verejných priestorov, čo možno realizovať pomocou výkonného riešenia BYOD.

Apple pomáha firmám nasadzovať a konfigurovať ich zariadenia prostredníctvom programu Device Enrollment Program (DEP). Program umožňuje automatickú registráciu, konfiguráciu a monitorovanie zariadení Apple počas nastavenia prostredníctvom riešenia správy zariadení (MDM) – bez potreby služby nastavenia alebo fyzického prístupu k zariadeniu. DEP tiež umožňuje zariadeniam Apple pracovať v režime pod dohľadom, čo umožňuje centrálne ukladať určité konfiguračné obmedzenia, napríklad vypnutie iMessage alebo Game Center. Na tento účel je v MDM definovaný server DEP, ktorý sa identifikuje prostredníctvom certifikátu Apple. Zodpovedajúca funkcia pre systém Android je Zero Touch Enrollment.

So systémom Android for Work sa spoločnosť Google vyrovnáva spoločnosti Apple v centrálnej správe zariadení so systémom Android prostredníctvom riešenia Mobile Device Management (MDM) a okrem iného umožňuje oddeliť pracovné a súkromné údaje. Zariadenia so systémom Android je možné integrovať od verzie 4.0, Android for Work je možné používať na akomkoľvek zariadení od verzie 6.0 bez akejkoľvek ďalšej aplikácie. Správca Androidu sa dá používať prostredníctvom konzoly MDM a šifruje údaje spravované v aplikáciách a ich pripojeniach – súkromné aplikácie zostávajú pre správcu neprístupné. Okrem toho je možné nastaviť a nakonfigurovať bezpečnostné funkcie Knox pre šifrovanie, bezpečné spúšťanie a VPN pre zariadenia Samsung z MDM.

Systémové požiadavky nájdete tu:

https://www.apptec360.com/products/systemrequirements/

Históriu verzií nájdete na tomto odkaze:

https://www.apptec360.com/products/versionhistory/

Áno, softvér je viacúčelový.

Softvér dokáže spravovať najmenej 150 000 zariadení na jeden server.

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top