page-loader

Zabezpečený prehliadač

Bezpečné mobilné surfovanie

AppTEC-universal-gateway

Aby používatelia mali neobmedzený prístup k podnikovým informáciám potrebným na vykonanie úlohy, často to nie je možné bez prehliadača. Mnohé prehliadače však neposkytujú možnosť definovať pravidlá ich používania.

AppTec SecureBrowser túto medzeru vypĺňa tým, že ponúka vynikajúce používateľské prostredie a konfiguračné menu na ovládanie určitých nastavení. Ponuka poskytuje niekoľko možností nastavenia:

  • Ak je aktivovaná možnosť „Vynútiť heslo“, používateľ môže používať AppTec Secure Browser len po zadaní svojho osobného hesla.
  • Ak vyberiete možnosť „Zakázať sťahovanie“ a „Otvoriť v“, sťahovanie dokumentov a otváranie dokumentov v iných aplikáciách ako AppTec Secure Browser je zakázané. Tým sa zabráni sťahovaniu potenciálne nebezpečných súborov a obíde sa toto bezpečnostné pravidlo.
  • Súbory často obsahujú citlivé firemné informácie, ktoré by sa nemali odosielať na externé platformy. Z tohto dôvodu je možné v zabezpečenom prehliadači AppTec obmedziť nahrávanie súborov.
  • Kopírovanie informácií z prehliadača môže predstavovať aj bezpečnostné riziko, ak sa tieto informácie nežiaduco – aj náhodne – prepošlú ďalej. AppTec Secure Browser preto predvolene zakazuje kopírovanie textu, ale toto nastavenie môžete v nastaveniach deaktivovať. To isté platí aj pre vytváranie snímok obrazovky.
  • Pomocou možnosti „Frekvencia vymazávania údajov“ môžete rozhodnúť, ako často sa majú otvorené karty štandardne vymazávať: môžete si vybrať medzi „ihneď po zatvorení“ až „1 mesiac“ po otvorení karty. Ak nechcete pravidelne odstraňovať karty, nechajte túto možnosť vypnutú.
  • Položka konfigurácie „Firemné záložky“ umožňuje nastaviť odkazy na dôležité firemné stránky – napríklad na vlastný systém tiketov, systém zaznamenávania času alebo interné komunikačné nástroje – tak, aby boli rýchlo dostupné.
  • Adresný riadok na zadávanie webových adries môžete jedným kliknutím zneviditeľniť.
  • Pomocou internej funkcie whitelistingu URL (bez brány) prehliadača môžete obmedziť otváranie webových stránok na určité stránky.
vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top