page-loader

Správa mobilných zariadení (MDM) – sprievodca

Obsah

Čo je MDM a na čo ho spoločnosti používajú?

MDM, EMM alebo UEM – aký je medzi nimi rozdiel?

 • Správa mobilných zariadení (MDM)
 • Správa podnikovej mobility (EMM)
 • Jednotná správa koncových bodov (UEM)
 • Správa mobilných aplikácií (MAM)
 • Správa mobilného obsahu (MCM)

Prevádzka systému MDM

 • On-Premise vs. cloudová služba
 • Riadenie životného cyklu
 • Registrácia používateľov a zariadení
 • Správca

Výhody MDM

Hlavné oblasti nasadenia MDM

 • Správa zariadení – správa aktívnych mobilných zariadení, BYOD, inventárny zoznam.
 • Správa aplikácií
 • Správa e-mailov
 • Správa obsahu
 • Zabezpečenie zariadenia a údajov
 • Servis a údržba
 • Automatizácia

Oblasti použitia MDM

 • Hybridná práca
 • IT služby
 • Skladovanie, doprava a logistika
 • Zdravie a starostlivosť
 • Škola a vzdelávanie
 • Maloobchodný predaj
 • MDM pre malé a stredné podniky (MSP)

Správa rôznych koncových zariadení / operačných systémov

 • Apple
 • Android
 • Windows
 • Ostatné operačné systémy

Čo je dôležité pri výbere riešenia MDM?

 • Operačné systémy
 • Scenár aplikácie
 • Prevádzkový model
 • Jednoduchosť používania
 • Pomer ceny a výkonu
 • Riešenia MDM

Správa mobilných zariadení s AppTec

 • Architektúra
 • Konzola na správu a nastavenie
 • Správa mobilných zariadení, aplikácií a obsahu
 • Inventarizácia a monitorovanie
 • Riadenie bezpečnosti
 • Správa pripojenia
 • Automatizácia

Čo je MDM a na čo ho spoločnosti používajú?

Mobilná práca získava na popularite po celom svete a stane sa neoddeliteľnou súčasťou hybridného modelu práce: Mnohí ľudia budú pracovať v rôznom počte dní buď v kancelárii, v domácej kancelárii alebo vo vlaku či u zákazníka – skrátka: na diaľku. Toto tvrdenie môžeme všetci potvrdiť z vlastnej skúsenosti, ale potvrdzujú ho aj mnohí odborníci (napríklad Ifo Institute, Shift Collective alebo ZEW Mannheim).

Mobilné zariadenia – v podstate smartfóny, tablety a notebooky – pomôžu zamestnancom zostať v kontakte s kolegami, informovať zákazníkov, pristupovať k relevantným firemným údajom a koordinovať činnosť s obchodnými partnermi. Čím rozmanitejšie budú pracovné modely, tým širšia bude škála mobilných zariadení, ktoré sa budú používať v hybridnom pracovnom svete – a tým dôležitejšie bude pre spoločnosti, aby mohli konfigurovať a spravovať zariadenia odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Túto úlohu môžu prevziať riešenia správy mobilných zariadení (MDM).

Správa mobilných zariadení je softvérové riešenie na centrálnu správu mobilných zariadení. Poskytuje správcom úplnú kontrolu nad mobilnými zariadeniami, aplikáciami a obsahom bez ohľadu na operačný systém. Jednou z veľkých výhod MDM je, že funkcie, ako je konfigurácia e-mailov alebo zavádzanie aplikácií, možno automatizovať, a teda vykonávať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako pri manuálnom nastavení.

V tejto príručke sme zhromaždili informácie o tom, čo je MDM, čo dokáže a na čo by si spoločnosti mali dať pozor pri zavádzaní MDM. Dúfame, že ponúkneme poradenstvo všetkým, ktorí hľadajú spoľahlivé informácie v džungli mnohých pojmov, funkcií a v neposlednom rade mnohých riešení dostupných na trhu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o MDM alebo o AppTec360 Unified Endpoint Manager, jednoducho nám napíšte na sales@apptec360.com alebo nás kontaktujte na tel. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

MDM, EMM alebo UEM – aký je medzi nimi rozdiel?

V súvislosti s MDM sa často používajú skratky EMM alebo UEM. Hoci správa mobilných zariadení zohráva úlohu v každom z týchto troch pojmov, líšia sa rozsahom funkcií. To môže používateľov zmiasť, preto vám prinášame stručné vysvetlenie, ako sa tieto tri pojmy líšia:

Pôvod koncepčnej rôznorodosti spočíva v histórii vývoja MDM: približne do roku 2012 sa správa mobilných zariadení (MDM) používala výlučne na správu mobilných zariadení. V nasledujúcich rokoch výrobcovia svoje riešenia ďalej rozvíjali a pridávali funkcie, ako je správa mobilných aplikácií, mobilného obsahu a mobilných bezpečnostných funkcií pod názvom Enterprise Mobility Management (EMM).

Najnovšie funkčné vylepšenia sa týkajú správy stacionárnych zariadení, ako sú počítače PC a Mac. Dnes sa preň používa súčasný termín Unified Endpoint Management (UEM). Pojmy správa mobilných aplikácií (MAM) a správa mobilného obsahu (MCM) sa tiež používajú pomerne zriedkavo. Predstavujú však len čiastkovú funkciu MDM.

Prevádzka systému MDM

V zásade existujú dva spôsoby, ako môžu spoločnosti prevádzkovať riešenie MDM: buď priamo na serveroch vo vlastnom dátovom centre, alebo ako cloudovú službu prostredníctvom serverov poskytovateľa – zvyčajne je to samotný výrobca. Prístup k aplikácii MDM je potom založený na prehliadači prostredníctvom konzoly správcu na internete.

Vďaka špeciálnym ponukám, ako je správa životného cyklu, pri ktorej sa MDM kupuje priamo so zariadením, je používanie takéhoto riešenia ešte výhodnejšie, najmä pre spoločnosti, ktoré chcú MDM využívať predovšetkým na správu zariadení.

Aby bolo možné začať spravovať mobilné alebo stacionárne zariadenia, musia byť používatelia a ich zariadenia najprv zaregistrovaní v systéme. Túto operáciu možno vykonať jednotlivo alebo hromadne. Koncoví používatelia potom dostanú žiadosť o registráciu svojho zariadenia do systému správy zariadení. Proces registrácie možno výrazne urýchliť prostredníctvom automatizovaných programov, napríklad automatickej registrácie, NFC, QR kódu, e-mailu alebo SMS.

Správca teraz môže zo svojej konzoly prezerať a ovládať zariadenia, aplikácie a obsah. Aplikácie a nastavenia zariadenia, ako aj nastavenia e-mailu alebo Wi-Fi môže automaticky aktualizovať na diaľku.

Výhody MDM

Mobilná práca si získava popularitu na celom svete. V súčasnosti sa presadzuje hybridný model, keď mnohí ľudia pracujú čiastočne v kancelárii, čiastočne v domácej kancelárii a čiastočne na cestách – niečo na ceste k zákazníkovi. Mobilné zariadenia poskytujú potrebnú flexibilitu pre túto prácu nezávislú od miesta a času.

S rastúcim počtom mobilných zariadení však rastú aj problémy a riziká spojené s ich používaním. Bez systematickej kontroly mobilných zariadení nemajú spoločnosti prehľad o tom, koľko a ktoré smartfóny a tablety sa vôbec používajú, čo znemožňuje ich kontrolované používanie. Správa jednotlivých zariadení je neefektívna, keď je napríklad potrebné aktualizovať alebo inštalovať aplikácie alebo uzatvárať zmluvy na mobilné telefóny. To vedie nielen k vysokým nákladom, ale aj k rozšíreniu aplikácií a zariadení, ktoré sa môžu používať na prístup k citlivým podnikovým údajom, a tým k nebezpečným bezpečnostným zraniteľnostiam.

Hlavnou výhodou riešenia na správu mobilných zariadení je, že IT oddelenie môže centrálne spravovať a kontrolovať zariadenia, aplikácie a obsah. Nástroj na správu možno použiť na obmedzenie funkcií, nastavenie limitov používania a monitorovanie prístupu k údajom. Pomocou MDM môžu spoločnosti získať prehľad o všetkých používaných mobilných zariadeniach, aplikáciách a prístupoch k údajom. To im umožňuje nielen efektívnejšie riadenie, ale aj nákladovo efektívnejšiu prácu, napríklad konsolidáciou a optimalizáciou mobilných zmlúv. V neposlednom rade je rozhodujúcim bezpečnostným faktorom centrálna kontrola mobilných zariadení, pretože len tak možno účinne presadzovať požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Hlavné oblasti nasadenia MDM

Riešenia na správu mobilných zariadení ponúkajú IT manažérom výhodu centrálnej správy mobilných zariadení, aplikácií a obsahu, pričom zabezpečujú bezpečnosť podnikových údajov a ochranu osobných údajov. Najdôležitejšie funkcie riešenia MDM sú tieto:

Správa zariadení

 • Centralizovaná správa aktívnych mobilných zariadení je najoriginálnejšou úlohou MDM. Ovláda sa prostredníctvom webovej alebo aplikačnej konzoly, cez ktorú možno vykonávať funkcie (napríklad konfiguráciu zariadenia) a v prípade mnohých riešení aj prehľady (napríklad frekvenciu prístupu k údajom) alebo ich načítať.
 • Spravované zariadenia môžu byť okrem firemných aj súkromné zariadenia zamestnancov (kľúčové slovo BYOD). Tie zvyčajne pochádzajú od rôznych výrobcov a sú vybavené rôznymi operačnými systémami a aplikáciami. Pomocou MDM možno bezpečne integrovať a spravovať aj rôzne zariadenia BYOD.
 • Pri registrácii mobilných zariadení do MDM sa zaznamenajú všetky dôležité údaje o zariadení. Na základe toho možno prostredníctvom MDM vytvoriť inventárny zoznam, ktorý poskytuje prehľad o všetkých mobilných zariadeniach používaných v podniku.

Správa aplikácií

Pre firmy je dôležité nielen ovládanie zariadení, ale aj ich aplikácií. Preto väčšina riešení MDM umožňuje aj kontrolu aplikácií počas celého ich životného cyklu. To zahŕňa zabezpečenie a konfiguráciu aplikácií, obmedzenia používania a v ideálnom prípade aj oddelenie súkromných a profesionálnych aplikácií.

Správa elektronickej pošty

Komunikácia prostredníctvom e-mailu je jednou z najdôležitejších mobilných aplikácií vo firmách. Zamestnanci si často vymieňajú citlivé firemné informácie prostredníctvom e-mailu. Systémy MDM preto majú funkcie na zabezpečenie (šifrovanie) e-mailov a automatickú konfiguráciu aplikácií.

Správa obsahu

Možnosť prístupu k určitému obsahu – napríklad k dokumentom alebo obrázkom – z externého prostredia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu aj pri mobilnej práci. Týmto spôsobom možno zdieľať alebo synchronizovať obsah. V tejto súvislosti MDM zabezpečuje, aby boli citlivé údaje centrálne dostupné a bezpečne uložené. IT oddelenie tak môže zabrániť zamestnancom používať verejné servery na zdieľanie firemných údajov a zachová si nad nimi kontrolu.

Zabezpečenie zariadenia a údajov

Centrálne funkcie správy MDM uľahčujú oddeleniu IT spoľahlivé zabezpečenie mobilných firemných a osobných údajov. Mnohé bezpečnostné funkcie sa dajú automaticky priradiť zariadeniam a sú súčasťou výhľadovej bezpečnostnej architektúry. Funkcie zabezpečenia zariadenia a údajov zahŕňajú:

 • Konfigurácie, napríklad nastavenia prehliadača alebo predvolený prístup k sieti WLAN.
 • obmedzenia, napríklad blokovanie určitých webových stránok alebo herných aplikácií.
 • Dodržiavanie predpisov a usmernení, napríklad usmernení pre používanie prehliadačov alebo aplikácií alebo dodržiavanie usmernení pre heslá.

Servis a údržba

Mobilné zariadenia môžu mať aj poruchy alebo chyby; v každom prípade si v určitých intervaloch vyžadujú aktualizácie a aktualizácie. Pomocou MDM môžu správcovia IT ľahko pristupovať k mobilným zariadeniam zaregistrovaným v systéme na diaľku a vykonávať všetky potrebné zásahy od aktualizácie softvéru cez inštaláciu aplikácií až po úplné vymazanie všetkých údajov (v prípade straty zariadenia).

Automatizácia

Pomocou MDM možno mnohé administratívne úlohy ľahko automatizovať. Medzi automatizované funkcie patrí napríklad konfigurácia nastavení zariadení, zavádzanie aplikácií, oddelené ukladanie podnikových údajov, konfigurácia e-mailu a siete WLAN, ale aj zabezpečenie zariadení a mnohé ďalšie.

Oblasti použitia MDM

Hybridná práca

Po viacerých zásadných zmenách vo svete práce v poslednom období je klasický model práce na pracovisku už len jedným z viacerých. V závislosti od individuálnych požiadaviek organizácie budú zamestnanci v budúcnosti pracovať v kancelárii, vo výrobnej hale, u zákazníka, na cestách alebo v domácej kancelárii. Aby zamestnanci mohli naďalej produktívne pracovať v tomto hybridnom pracovnom modeli, mobilné zariadenia a údaje budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu. Pre spoločnosti sa tým zvyšujú požiadavky na vytvorenie bezpečného a efektívneho pracovného prostredia. Riešenia MDM vám v tom výrazne pomôžu.

IT služby

Poskytovatelia služieb správy životného cyklu mobilných zariadení podporujú svojich zákazníkov pri kontrole a správe mobilných zariadení počas celého ich životného cyklu. Pre týchto poskytovateľov služieb sú systémy MDM technickým základom na spoľahlivé a bezpečné poskytovanie služieb zákazníkom. Integrácia a konfigurácia nových zariadení je vysoko automatizovaná, čo odbremeňuje oddelenie IT na strane poskytovateľa aj zákazníka a umožňuje im sústrediť sa na plnenie ich hlavných úloh.

Skladovanie, doprava a logistika

Pokiaľ ide o prepravu tovaru všetkého druhu, mobilné zariadenia môžu mať veľký význam pre spoľahlivé a presné doručenie. Mobilné zariadenia sa používajú nielen na komunikáciu s kolegami, zákazníkmi a partnermi. Zjednodušujú tiež prijímanie a sledovanie zásielok pri ich presune z bodu A do bodu B. Riešenia MDM zefektívňujú dodávateľský reťazec: pomocou MDM možno mobilné zariadenia rýchlo integrovať, ľahko kontrolovať a automaticky konfigurovať tak, aby boli v súlade so zákonnými a podnikovými predpismi. Riešenia MDM, ktoré zahŕňajú softvér na digitálne označovanie, tiež menia smartfón na skener produktov. Na tento účel možno aplikácie v mobilnom zariadení obmedziť na jednu alebo niekoľko aplikácií (kiosk s jednou alebo viacerými aplikáciami), ktoré koncový používateľ v sklade alebo v dopravnom prostriedku potrebuje na prácu, čo zjednodušuje a zabezpečuje používanie smartfónu.

Zdravie a starostlivosť

Smartfóny a tablety sa čoraz častejšie používajú aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva, aby mal pacient priamo k dispozícii dôležité informácie alebo aby mohol plánovať mobilné ošetrovateľské misie. Systémy MDM umožňujú zdravotníckemu personálu zdravotníckych zariadení mať neustály prehľad o používaných mobilných zariadeniach a aplikáciách. V tomto prostredí sú užitočné aj systémy digitálnych nápisov. Umožňujú nastaviť vyhradený pracovný režim, v ktorom majú používatelia prístup len k aktivovaným aplikáciám (kiosk s viacerými aplikáciami). Týmto spôsobom možno obmedziť prístup k firemným údajom a uľahčiť používanie zariadenia menej technicky zdatným zamestnancom.

Škola a vzdelávanie

Pomocou digitálnych médií možno vzdelávací obsah sprostredkovať zaujímavým spôsobom a optimálne ho prispôsobiť. V neposlednom rade učenie s tabletmi podporuje know-how v používaní tohto perspektívneho média. Riešenia MDM podporujú učiteľov v školách a iných vzdelávacích inštitúciách pri jednoduchej a bezpečnej správe používaných zariadení a obsahu. Webový Apple School Manager (ASM) je centrálnym kontaktným miestom pre správu zariadení Apple a zodpovedajúci prístup k aplikáciám a obsahu. Prístup do ASM je mimoriadne jednoduchý prostredníctvom MDM. Zariadenia so systémom Android sa však dajú jednoducho spravovať a ovládať aj centrálne prostredníctvom MDM.

Maloobchodný predaj

Spotrebitelia v maloobchode dobre prijímajú informatívne a zábavné videá. Mnohí prevádzkovatelia obchodov preto používajú digitálne displeje na svojich predajných plochách, aby tento obsah atraktívne prezentovali. Na tento účel používajú mobilné obrazovky, ktorých úlohou je v podstate prehrávať pohyblivé obrázky prostredníctvom softvéru. S riešeniami MDM vybavenými digitálnymi nápismi možno digitálnu reklamu implementovať jednoducho a bezpečne. Na prevádzku sa spravidla vyžaduje len jedna aplikácia, ku ktorej má koncový používateľ obmedzený prístup. Podobne ako v logistickom sektore, aj v maloobchode môže digitálne značenie výrazne zjednodušiť príjem tovaru ako „skenovací softvér“.

MDM pre malé a stredné podniky (MSP)

Malé a stredné podniky profitujú najmä z používania riešenia MDM. Dôvodom je, že veľkosť spoločnosti nie je rozhodujúcim faktorom pri určovaní, či sa oplatí použiť riešenie MDM. Rozhodujúci je skôr účel použitia: v malej spoločnosti s niekoľkými zamestnancami, z ktorých každý používa mobilné zariadenie, nemusí mať nákup softvéru na správu zariadení veľký zmysel. Ak však niektorý zo zamestnancov používa zariadenie na prístup k veľmi citlivým údajom, je použitie MDM takmer povinné. Ako usmernenie pre rozhodovanie platí, že čím vyšší je stupeň používania mobilných zariadení a čím citlivejšie sú údaje, ku ktorým sa pristupuje, tým naliehavejšie je použitie riešenia MDM.

Správa rôznych koncových zariadení / operačných systémov

Pomocou MDM môžu správcovia IT spoľahlivo kontrolovať, spravovať a zabezpečovať mobilné zariadenia s rôznymi operačnými systémami v najrôznejších scenároch používania. Rozsah funkcií MDM závisí od produktu a výrobcu. Medzi najdôležitejšie funkcie MDM patrí zabezpečenie podnikových e-mailov, zabezpečenie na základe certifikátov, automatická konfigurácia, oddelenie súkromných a podnikových údajov, selektívne vymazávanie (najmä v prípade straty zariadenia) a mnohé ďalšie.

To, ktoré operačné systémy MDM podporuje, závisí aj od produktu a výrobcu. Existujú špeciálne riešenia MDM na správu zariadení Apple alebo Android, ale aj multiplatformové riešenia, ktoré podporujú napríklad aj systém Windows.

Apple

Spoločnosť Apple vyvinula program Device Enrollment Program (DEP), ktorý umožňuje firmám nasadzovať a konfigurovať zariadenia so systémom iOS alebo macOS prostredníctvom MDM. Program umožňuje registráciu zariadení Apple počas nastavenia prostredníctvom MDM bez potreby služby nastavenia alebo fyzického prístupu k zariadeniu. V režime DEP pod dohľadom je možné počas konfigurácie centrálne uložiť určité obmedzenia. Na tento účel je v MDM definovaný server DEP, ktorý sa legitimuje prostredníctvom certifikátu Apple. Ak systém MDM podporuje aj registráciu používateľov Apple, je jednoduchšie spravovať zariadenia BYOD a lepšie chrániť súkromie používateľov.

Android

Operačný systém spoločnosti Google má aj funkciu integrácie mobilných zariadení: Zero Touch Enrollment obsahuje podobné funkcie ako DEP od spoločnosti Apple. Viaceré mobilné zariadenia možno poskytovať, konfigurovať a spravovať súčasne bez fyzického kontaktu, takže ich zamestnanci môžu používať okamžite po ich obdržaní.

Windows

Okrem mobilných zariadení dokážu mnohé systémy MDM spravovať aj počítače a notebooky s operačným systémom Microsoft Windows 10. V ideálnom prípade sa používajú rozhrania systému Windows 10 od výrobcu. Integrácia zariadenia sa uskutočňuje buď prostredníctvom viacnásobného zápisu pomocou súboru CSV, alebo prostredníctvom aplikácie Microsoft Auto Pilot. Po zaregistrovaní používateľov a zariadení v systéme možno zariadenia so systémom Windows v heterogénnom prostredí centrálne ovládať prostredníctvom jednotnej konzoly na správu.

Ostatné operačné systémy

Operačné systémy Apple a Android pokrývajú spolu 97,5 % všetkých smartfónov. To znamená, že všetky ostatné operačné systémy – ako napríklad Windows, Ubuntu, openSUSE a ďalšie – majú z hľadiska počtu iba druhoradý význam. V jednotlivých spoločnostiach však môžu tieto exotické zariadenia zohrávať dôležitú úlohu, pretože zariadenia, na ktorých sú nainštalované, slúžia na špeciálne účely: napríklad vo vlhkom alebo prašnom vonkajšom alebo výrobnom prostredí. Niektoré MDM podporujú aj tieto menej bežné operačné systémy.

Čo je dôležité pri výbere riešenia MDM?

Existuje mnoho dôvodov na používanie riešenia MDM v spoločnosti. Mobilné scenáre – a teda aj účel používania MDM – sú v každej spoločnosti odlišné, takže každá organizácia musí sama určiť výhody MDM.

Spoločnosti, ktoré zvažujú zavedenie MDM, by mali najprv zistiť súčasný stav v oblasti mobilných zariadení a aplikácií. Potom je potrebné zvážiť, ktoré funkcie by sa mali obmedziť a na aký účel. Nasledujúce kritériá poskytujú prvotnú orientáciu v tom, čo je dôležité:

Operačné systémy

Ktoré mobilné zariadenia má spravovať MDM? Sú to smartfóny so systémom Apple alebo Android? Potom je na to vhodná väčšina systémov MDM na trhu. Alebo plánujete používať zariadenia so systémom Windows? Skontrolujte, či je možné pre tento systém použiť vybrané MDM.

Scenár nasadenia

Aký je mobilný scenár, pre ktorý sa má MDM použiť? Ide predovšetkým o správu veľkého počtu zariadení alebo o zabezpečenie mobilných údajov? Kto používa alebo spravuje zariadenia a aké má skúsenosti v oblasti IT? Predovšetkým tieto a ďalšie kľúčové údaje scenára nasadenia určujú, ako má byť mobilné zariadenie nakonfigurované a ako majú byť obmedzené funkcie.

Používateľská prívetivosť

Prijatie softvéru stojí a padá s jeho používateľskou prívetivosťou a v prípade MDM tomu nie je inak. Používateľské prostredie by nemalo byť ovplyvnené MDM a aplikácia by mala bežať len na pozadí (pokiaľ nie sú kontrolované žiadne obmedzené funkcie). Riešenie by sa malo dať nasadiť aj bez školenia a jeho používanie by malo byť pre používateľov jednoduché a intuitívne. Preto si nájdite čas a nechajte MDM otestovať na použiteľnosť testovacími používateľmi z rôznych oblastí vo vašej spoločnosti.

Pomer ceny a výkonu

Náklady sú jedným z najdôležitejších kritérií pre alebo proti nákupu riešenia MDM. Skutočné poplatky za licenciu na softvér MDM sa určujú podľa cenového modelu výrobcu. Fakturácia je zvyčajne založená na modeli predplatného, napríklad platba za mesiac a zariadenie. Je dôležité zvážiť všetky vzniknuté náklady a porovnať všetky zakúpené alebo objednané služby.

Riešenia MDM

V súčasnosti existuje množstvo výrobcov, ktorí ponúkajú riešenia MDM pod rôznymi názvami v závislosti od zamerania softvéru – od jednoduchej správy zariadení až po komplexné riešenia správy koncových bodov.

Správa mobilných zariadení s AppTec

Vďaka AppTec360 Unified Endpoint Manager máte k dispozícii moderné riešenie UEM, s ktorým môžete centrálne, efektívne a bezpečne spravovať mobilné zariadenia, aplikácie a obsah, ale aj stacionárne zariadenia, ako sú počítače a notebooky. AppTec360 pokrýva aj komplexné scenáre MDM, ale je jednoduchý a mimoriadne používateľsky prívetivý. Funkcie AppTec360 Unified Endpoint Manager ďaleko presahujú rámec bežného softvéru MDM, ako ukazujú nasledujúce popisy funkcií:

Architektúra

AppTec360 Unified Endpoint Manager ako riešenie pre viacerých užívateľov umožňuje nezávislú, paralelnú správu zariadení, napríklad v niekoľkých dcérskych spoločnostiach. Na použitie v cloude je potrebná len registrácia, implementácia na mieste sa vykonáva prostredníctvom dodaného zariadenia. Na vytváranie veľkých skupín používateľov možno ľahko načítať vlastné adresárové štruktúry prostredníctvom LDAP. Softvér a konfigurácie môže správca IT inštalovať na pozadí „vzduchom“ (push) alebo môže používateľ požiadať o inštaláciu konkrétnej aplikácie (pull).

Konzola na správu a nastavenie

Správcovia obsluhujú AppTec360 Unified Endpoint Manager prostredníctvom webovej konzoly na správu alebo prostredníctvom aplikácie. Pri navrhovaní prístrojovej dosky sa kládol dôraz na intuitívnu použiteľnosť a jednoduché ovládanie konzoly, čo sa osvedčuje najmä v komplexných scenároch MDM. Riešenie je možné používať bez akejkoľvek školskej námahy a jeho nastavenie je tiež jednoduché – buď v cloude jednoduchou registráciou, alebo v prípade lokálnej verzie prostredníctvom zariadenia, pre ktoré je potrebné stiahnuť a nainštalovať iba virtuálny počítač.

Inventarizácia a monitorovanie

Vďaka funkcii inventarizácie a monitorovania vám AppTec360 Unified Endpoint Manager poskytuje lepší prehľad o zariadeniach a aplikáciách, ako aj o ich používaní: údaje o zariadeniach aj aplikáciách možno načítať a spravovať ako inventárny zoznam. Ďalšie správy – napríklad o pridaných zariadeniach alebo používaných poskytovateľoch mobilných sietí – umožňujú monitorovať a optimalizovať zariadenia a aplikácie, ale aj zmluvné podmienky.

Riadenie bezpečnosti

Správa mobilných e-mailov vrátane. PIM

AppTec360 Unified Endpoint Manager obsahuje komplexné bezpečnostné funkcie, ako je šifrovanie e-mailov a komunikácie medzi klientom a serverom, biele a čierne zoznamy webových stránok a aplikácií, oddelenie súkromných a pracovných údajov v zariadení, centrálny prístup na vymazanie údajov alebo uzamknutie zariadenia v prípade krádeže alebo straty. Okrem toho sú k dispozícii funkcie na zálohovanie a obnovu údajov a konfigurácií. Možnosť nastavenia zásad – pre konfigurácie, heslá atď. – vytvára dodatočné zabezpečenie.

Správa pripojenia

Pomocou nástroja AppTec360 Unified Endpoint Manager môžete nielen definovať, ktoré sieťové pripojenia môžu používatelia používať na prístup k podnikovým údajom, ale aj konfigurovať ďalšie zásady pre WiFi, VPN a APN (napríklad predvolené heslo alebo meno používateľa). Pomocou AppTec VPN možno dátovú prevádzku veľmi ľahko chrániť a kontrolovať. Odstránia sa prekážky, ako sú firewally, zložité servery VPN alebo problémy s kompatibilitou, ktoré sa často vyskytujú pri používaní externých riešení VPN.

Automatizácia

Na zabezpečenie spoľahlivého, konzistentného a predovšetkým rýchlejšieho chodu procesov možno pomocou AppTec360 Unified Endpoint Manager automatizovať množstvo funkcií, ako je konfigurácia e-mailu, oddeľovanie, firemné a súkromné údaje, integrácia firemnej štruktúry (prostredníctvom LDAP), úplné alebo selektívne mazanie údajov, zabezpečenie na základe certifikátov, odosielanie push notifikácií a mnoho ďalších … Celý proces registrácie možno tiež automatizovať a spustiť napríklad prostredníctvom SMS (zahrnuté v balíku AppTec SMS Device Enrollment Package) alebo metódami, ako je automatická registrácia (prostredníctvom CSV), NFC, QR kód alebo e-mail.

Ak sa chcete dozvedieť viac o MDM alebo o AppTec360 Unified Endpoint Manager, jednoducho nám napíšte na sales@apptec360.com alebo nás kontaktujte na tel. +41 (0) 61 – 511 – 32 10.

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top