page-loader

Žiadne zachytávanie údajov?

Každý, kto v súčasnosti pracuje v domácej kancelárii, by mal vždy sledovať správu mobilných zariadení. Podľa Sahina Tugkulara, generálneho riaditeľa spoločnosti Apptec GmbH, má v tomto prípade automatické riešenie VPN zmysel, aby sa zabránilo zachytávaniu údajov.

Sahin Tugcular, Geschäftsführer der Apptec GmbH

„Spoločnosti by sa mali uistiť, že riešenie MDM spĺňa všetky ich požiadavky,“ povedal Sahin Tugcular zo spoločnosti Apptec.

MOB: Pán Tugcular, do akej miery súčasná korunová kríza upriamila pozornosť na problematiku správy mobilných zariadení (MDM)?
Sahin Tugcular: Kríza s korunou viedla k tomu, že mnohí zamestnanci museli pracovať z home office. V dôsledku toho sa MDM stáva pre spoločnosti čoraz dôležitejším, pretože podnikové zariadenia je teraz potrebné spravovať na diaľku. Dôvodom je, že pracovníci IT už nemajú fyzický prístup k zariadeniam, čo znamená, že v prípade problému je potrebné k zariadeniam pristupovať na diaľku. Ďalším dôležitým aspektom je, že niektorí poskytovatelia MDM, ako napríklad my, ponúkajú aj riešenie VPN, ktoré poskytuje automatizovaný a bezpečný prístup do internej podnikovej siete, napríklad na prístup k interným informáciám.

MOB: Do akej miery nemecké spoločnosti skutočne zohľadnili MDM v kontexte svojich nariadení o home office, z ktorých niektoré boli zavedené narýchlo?
Tugcular: Dopyt po našom riešení MDM zo strany spoločností v Nemecku výrazne vzrástol. Dôležitou súčasťou dopytu bola najmä správa firemných notebookov a zriadenie pripojenia VPN.

MOB: Aké sú konkrétne nebezpečenstvá, ak došlo k nedbalosti?
Tugcular: Z administratívneho hľadiska by bolo nebezpečné, keby sa napríklad vyskytol problém s firemným zariadením a IT manažéri by nemali prístup k zariadeniam, aby problém odstránili. Ďalším nebezpečenstvom je pripojenie k podnikovej sieti. Tu je veľmi dôležité automaticky vytvoriť bezpečné pripojenie k firemnej sieti. Na tento účel by bolo užitočné automatizované riešenie VPN, aby sa zabránilo zachytávaniu údajov.

MOB: Koľko úsilia a aké úskalia si vyžaduje rozumná implementácia MDM pre spoločnosti v čase krízy, ako je tá súčasná?
Tugcular: Na túto otázku môžem odpovedať na základe skúseností s naším softvérom. V prípade nášho softvéru MDM je úsilie potrebné na implementáciu veľmi nízke, pretože vo verzii on-premise poskytujeme softvér predinštalovaný v OVA, čo znamená, že nastavenie je veľmi rýchle. V cloudovej verzii si zákazníci musia iba vytvoriť účet a môžu začať okamžite pracovať. Nastavenie a konfiguráciu možno vykonať za niekoľko hodín.

MOB: Na čo by sa mali spoločnosti zamerať pri výbere vhodného experta/poskytovateľa MDM?
Tugcular: Spoločnosti by sa mali uistiť, že riešenie MDM spĺňa všetky ich požiadavky. Okrem toho je pre zákazníkov, ktorí majú softvér umiestnený v cloude, z bezpečnostných dôvodov veľmi dôležité umiestnenie serverov poskytovateľa. Okrem toho by bola výhodou konzola v nemeckom jazyku, ako aj podpora tretej úrovne v nemeckom jazyku.

Od: Lea Sommerhäuser

Zdroj: https://www.it-zoom.de/mobile-business/e/kein-abfangen-von-daten-26494/#mobiledevicemanagement

### Tento text bol automaticky preložený z nemeckého originálu. ###

vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top