page-loader

Popis funkcie

ARCHITECTURE

Cloudový alebo lokálny model (prevádzkovaný vo vašej infraštruktúre)
successIcn
K dispozícii aj ako virtuálne zariadenie
successIcn
Šifrovaná komunikácia medzi klientom a serverom
successIcn
Obojsmerná komunikácia medzi klientom a serverom (Push a Pull)
successIcn
Integrácia LDAP na výber aktuálnej štruktúry
successIcn
Vlastný certifikačný server
successIcn

CONSOLE

Zmena politiky na ťahanie / púšťanie
successIcn
Architektúra schopná pracovať s viacerými klientmi
successIcn
Konzola správy závislá od úlohy a zodpovednosti
successIcn
Samoobslužný portál pre koncových používateľov
successIcn
Intuitívny prístrojový panel pre prvú úroveň podpory
successIcn
Bezpečný záznam revízie
successIcn
zmysluplné správy a analýzy
successIcn
Systém lístkov/pracovný postup pre požadované zmeny
successIcn
Povolenie špecifické pre skupinu/užívateľa/zariadenie
successIcn
Webová konzola pre správu
successIcn

ASSET MANAGEMENT

Inventarizácia mobilných zariadení v spoločnosti
successIcn

INVENTORY MANAGEMENT

Súpis nainštalovaných aplikácií
successIcn

EXPENSE MANAGEMENT

Správa informácií o zmluve pre zariadenie
successIcn

APPLICATION MANAGEMENT

Inštalácia a odstraňovanie aplikácií - "over the air"
successIcn
Distribúcia firemných aplikácií prostredníctvom služby Push
successIcn
Obchod s podnikovými aplikáciami
successIcn
Čiernobiely zoznam aplikácií
successIcn
Aplikácia Wrapper
successIcn
Režim kiosku
successIcn

CONNECTION MANAGEMENT

Konfigurácia usmernení pre siete WiFi, VPN a APN
successIcn

PIM MANAGEMENT

Konfigurácia pokynov pre e-mail, Exchange Active Sync, CalDav, prihlásené kalendáre a WebClips
successIcn
Zabezpečený kontajner PIM
successIcn
Zabezpečená e-mailová brána pre Exchange
successIcn

SECURITY MANAGEMENT

Centrálne presadzovanie zložitých hesiel
successIcn
Šifrovaný kontajner správ pre elektronickú poštu, kalendár a kontakty (BYOD)
successIcn
Zabezpečený webový prehliadač
successIcn
URL-Whitelisting
successIcn
Duálna osoba - úplné oddelenie pracovných a osobných údajov
successIcn
Integrácia Samsung SAFE
successIcn
Šifrovanie pamäťovej karty a pamäte zariadenia
successIcn
Šifrovanie komunikácie medzi serverom a klientom
successIcn
Blokovanie funkcie fotoaparátu v spoločnosti
successIcn
Zákaz vykonávania určitých aplikácií
successIcn
Centrálna správa certifikátov pre mobilné zariadenia
successIcn
Blokovanie mobilných zariadení z centrálnej konzoly
successIcn
Centrálne vymazanie komplexných údajov alebo podoblastí
successIcn
Umiestnenie mobilných zariadení v prípade krádeže
successIcn
Odoslanie správy nálezcovi
successIcn
Stanovenie usmernení na obmedzenie nastavení zariadení a aplikácií
successIcn
Blokovanie synchronizácie údajov so službou Apple iCloud
successIcn
Blokovanie zariadení s útekom z väzenia alebo zakorenených zariadení
successIcn
Blokovanie zariadení po uplynutí vopred určeného času nečinnosti
successIcn
Šifrovaná komunikácia zariadení
successIcn

CONTENT MANAGEMENT

Poskytovanie firemných údajov - Secure Content Box
successIcn

MONITORING

Zobrazenie súkromných a firemných zariadení
successIcn
Zobrazenie poskytovateľa mobilnej komunikácie, ktorý sa používa
successIcn
Zobrazenie zariadení s útekom z väzenia a rootnutých zariadení
successIcn
Zoznam výrobcov zariadení, ktoré sa používajú
successIcn
Zoznam platforiem operačných systémov používaných v spoločnosti
successIcn
Zoznam novo pridaných zariadení
successIcn
Zoznam čakajúcich registrácií
successIcn
Zobrazenie stavu aktívnych, zablokovaných, vyradených, chybných a stratených zariadení
successIcn
Zobrazenie mobilných zariadení s aktivovaným dátovým roamingom
successIcn
vozík
Obchod

Kontakt

Ústredie

AppTec GmbH
St. Jakobs-Strasse 30
CH-4052 Bazilej
Schweiz
Telefón: +41 (0) 61 511 32 10
Fax: +41 (0) 61 511 32 19

E-mail: info@apptec360.com

rateus
Odporúčajte nás
Go to Top